Petr a Lucie – rozbor textu ukázky z knihy

rozbor-díla

 

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Rolland

Přidal(a): Kristýna Boháčková

 

 

UKÁZKA:

V té chvíli Lucie, jež zrovna vášnivým pohledem (3) políbila drahého přítele (oči maje přivřeny a rty pootevřeny, zdál se ztracen v slastné extázi (3), a jakoby nadnášen věčnou radostí, pozdvihoval hlavu k oné nejvyšší Síle, kterou člověk pudově hledá vždycky nahoře), užasle spatřila v červeném a zlatém okně postranní kaple tvář té rusovlásky. A zatímco tak na ni mlčky pohlížela, trnouc (2) úžasem, znovu na té zvláštní tvářičce uviděla onen výraz zděšení a soucitu. V témž okamžiku se silný pilíř, o nějž se opírali, pohnul a celý kostel se do základů zachvěl. Srdce zabušilo v Lucii tak, že v ní přehlušilo rachot výbuchu a křik věřících, a nemajíc kdy se bát nebo trpět, vrhla se, aby ho jako slepice svá kuřátka (4) zakryla vlastním tělem, vrhla se na Petra, blaženě se usmívajícího při zavřených očích. Mateřským objetím si tu drahou hlavu ze všech sil přitiskla do klína a sklonila se nad Petrem, s ústy na jeho šíji, takže byli schouleni v nepatrné klubíčko (5). A mohutný pilíř je naráz pohřbil (6) pod svými sutinami.

 

ROZBOR TEXTU

Ukázka z konce knihy, kde Petr s Lucií umírají

 • (1) spisovný jazyk (celý text)
 • (2) přechodník
  • trnouc
 • (3) epiteton
  • vášnivým pohledem, slastné extázi
 • (4) přirovnání
  • aby ho jako slepice svá kuřátka
 • (5) zdrobnělina
  • klubíčko
 • (6) personifikace
  • pilíř je naráz pohřbil
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.