Petr a Lucie – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Rolland

Přidal(a): KlaraZ

 

 

1)     Literární druh

–          EPIKA, PRÓZA

 

2)     Literární žánr

–          Střední epika = NOVELA

 

3)     Historický kontext

–          Novela Petr a Lucie je z roku 1920 – vyšla tedy po skončení 1. Světové války

–          Autor se tímto dílem zařadil mezi autory, kteří chtěli ukázat na hrůzy a nesmyslnost války (např. Hemingway,Remarque)

–          Ale na rozdíl od jejich děl se děj novely neodehrává na frontě, ale v zázemí v Paříži

 

4)     Děj

–          Odehrává se v Paříži od středy večer 30. Ledna 1918 a končí o Velikonocích na Velký pátek 29.3.1918, tedy v poslední den války

–          Ten den se student Petr, syn soudce, při náletu náhodně setká v metru s mladičkou Lucií- stojí vedle sebe a bezděčně se chytí za ruce

–          Během tohoto krátkého setkání vznikne mezi oběma náklonnost. Jejich setkání je velmi krátké, ale oběma utkví v paměti. Pak se potkají znovu, mají velkou radost, a postupně náklonnost přerůstá v opravdový cit a zamilují se do sebe. Jejich vztah je ještě umocněn hrozbou neustálého nebezpečí. Ale tíživé problémy války ustupují do pozadí a oba prožívají chvíle štěstí.

–          Plánují společnou budoucnost. Jejich láska plná snů je však jen dočasná –Petr bude totiž za půl roku povolán do armády. Proto se rozhodne, že se zasnoubí. Ale den, kdy k tomu má dojít je pro ně osudný.

–          Na Velký pátek jdou do chrámu sv. Gervasia, a za poslechu gregoriánských chorálů oba umírají v troskách chrámu (den bombardování Paříže)

 

5)     Charakteristika hlavních postav

–          Petr Aubier – 18-ti letý student z lepší rodiny, syn váženého pařížského soudce

-zastává protiválečný postoj, nechápe smysl války

-vkládá všechny naděje do vztahu s Lucií, má sklon idealizovat svět

-vliv nábožensky založené matky

–     Lucie – žije jenom s matkou, která pracuje jako dělnice v továrně na výbušniny

-je nedostudovaná malířka, něžná, citlivá a prostá dívka

-má trochu jiný pohled na svět, od malička se musela živit sama

-jejím smyslem života je láska

 

6)     Autorův záměr – hlavní myšlenka

–          zoufalý protest proti válce, proti zbytečným ztrátám životů nevinných

lidí ® odsouzení, nesmyslnost války ®ničí lidské životy – zničila láskou 2 lidí

–          autorův humanistický postoj, shakespearovský motiv

 

7)     Díla s podobnou tématikou

–          J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma

–          R.Jašík: Náměstí svaté Alžběty

 

8)     Autor

Romain Rolland (1866-1944)

–          Francouzský prozaik, dramatik a publicista, nositel Nobelovy ceny za literaturu

–          Pocházel z vážené notářské rodiny

–          Získal rozsáhlé humanistické vzdělání

–          Zabýval se i dějinami divadla a umění

–          Přednášel dějiny hudby na Sorbonně

–          Své humanistické myšlení veřejně projevoval ve vztahu k významným historickým událostem

–          Bojoval proti fašismu

–          R. 1938 – snaha zabránit rozbití ČSR – protestoval proti Mnichovu

–          Životopisy: Život Beethovenův, Život Michelangelův, Život Tolstého

–          Jan Kryštof, Dobrý člověk jěště žije, Okouzlená duše

 

9)     Jazykové prostředky

–          Spisovný jazyk

–          Kratší věty, zvolací, tázací – naznačení dramatické situace

 

10)   Inspirace

–          Bombardování Paříže na Velký pátek 1918, mezi obětmi – autorovi přátelé

 

  • Zvláštnosti novely

–          Je založená na kontrastu:   hrůzy války  X  láska

Platonická láska  X  předtucha smrti (život X smrt)

–          Úvahové pasáže, lyrické prvky i rétorický styl

Další podobné materiály na webu: