Petr a Lucie – rozbor díla k maturitě (5)

rozbor-díla

 

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Rolland

Přidal(a): KlaraZ

 

Romain Rolland

 • Francouzský prozaik, dramatik a publicista, nositel Nobelovy ceny za literaturu
 • Pocházel z vážené notářské rodiny
 • Získal rozsáhlé humanistické vzdělání
 • Zabýval se i dějinami divadla a umění
 • Přednášel dějiny hudby na Sorbonně
 • Své humanistické myšlení veřejně projevoval ve vztahu k významným historickým událostem
 • Bojoval proti fašismu
 • R. 1938 – snaha zabránit rozbití ČSR – protestoval proti Mnichovu

Další díla: 

 • Životopisy: Život Beethovenův, Život Michelangelův, Život Tolstého
 • Jan Kryštof, Dobrý člověk ještě žije, Okouzlená duše

 

Literárně-historický kontext

 • Novela Petr a Lucie je z roku 1920 – vyšla tedy po skončení 1. světové války

 

Světová literatura 1. pol. 20. století, protiválečná

 • Autor se tímto dílem zařadil mezi autory, kteří chtěli ukázat na hrůzy a nesmyslnost války (např. Remarque, ztracená generace)
  • kritika války, popis jejích hrůz, utrpení lidí během války, co způsobila
  • téma: zklamání, skepse, rozklad společenských hodnot,
 • Ale na rozdíl od jejich děl se děj novely neodehrává na frontě, ale v zázemí v Paříži
 • V tomto období 2 protikladné proudy:
  • NATURALISMUS a REALISMUS -> přesný a objektivní obraz skutečnosti, orientace na široký okruh čtenářů
  • AVANTGARDA a MODERNISMUS -> obraz nitra člověka, orientace na úzký okruh čtenářů

 

Další autoři tohoto období:

 

Rozbor díla: Petr a Lucie (1920)

Literární druh

 

Literární žánr

 • Střední epika = protiválečná novela = jeden jednoduchý, ale poutavý nápaditý příběh s vyvrcholením

 

Autorův záměr – hlavní myšlenka

 • zoufalý protest proti válce, proti zbytečným ztrátám životů nevinných lidí -> odsouzení, nesmyslnost války ®-> ničí lidské životy – zničila láskou 2 lidí
 • autorův humanistický postoj

 

Téma a motiv

 • Téma: láska dvou lidí v kontrastu hrůzné války, nevinnost, čistota,
 • Motiv: nesmyslnost války, vzdor válce, láska, Shakespearovský motiv

 

Kompoziční výstavba

 • členění: na kratší úseky, bez kapitol, pouze oddělení čarou
 • kompozice: chronologická

 

Jazykové prostředky

 • Spisovný jazyk, filozofické úvahy, francouzské výrazy, hodně dialogy
 • Kratší věty – zvolací, tázací – naznačení dramatické situace – děj má rychlejší spád
 • popis: stručný, normálně rozvitý, více popis pocitů postav

 

Vypravěč:

 • forma: er –forma, velmi spisovný jazyk, vševědoucí
 • komunikace se čtenářem: 0

 

Charakteristika hlavních postav

 • Petr Aubier
  • 18 letý student z lepší rodiny, syn váženého pařížského soudce
  • zastává protiválečný postoj, nechápe smysl války
  • vkládá všechny naděje do vztahu s Lucií, má sklon idealizovat svět
  • vliv nábožensky založené matky
 • Lucie
  • žije jenom s matkou, která pracuje jako dělnice v továrně na výbušniny
  • je nedostudovaná malířka, něžná, citlivá a prostá dívka
  • má trochu jiný pohled na svět, od malička se musela živit sama
  • jejím smyslem života je láska
 • Filip:
  • starší bratr Petra
  • egoista, sebestředný
  • narukoval hned dobrovolně, Petr ho obdivuje, vzhlíží k němu, když ale potká Lucii, bratr se mu zhnusí, už si s ním nerozumí
 • Luciina matka:
  • rozvedená, má přítele, čeká s ním dítě
  • pracuje v továrně na střelivo

 

Místo a doba děje

 • Odehrává se v Paříži od středy večer 30. Ledna 1918 a končí o Velikonocích na Velký pátek 29.3.1918, kdy oba protagonisté zemřeli v kostele.

 

Děj

 • Petr, syn soudce, při náletu náhodně setká v metru s mladičkou Lucií – stojí vedle sebe a bezděčně se chytí za ruce
 • Během tohoto krátkého setkání vznikne mezi oběma náklonnost. Jejich setkání je velmi krátké, ale oběma utkví v paměti. Pak se potkají znovu, mají velkou radost, a postupně náklonnost přerůstá v opravdový cit a zamilují se do sebe. Jejich vztah je ještě umocněn hrozbou neustálého nebezpečí. Ale tíživé problémy války ustupují do pozadí a oba prožívají chvíle štěstí.
 • Plánují společnou budoucnost. Jejich láska plná snů je však jen dočasná – Petr bude totiž za půl roku povolán do armády. Proto se rozhodne, že se zasnoubí. Ale den, kdy k tomu má dojít je pro ně osudný.
 • Na Velký pátek jdou do chrámu sv. Gervasia, a za poslechu gregoriánských chorálů oba umírají v troskách chrámu, který se na ně zřítil (den bombardování Paříže).

 

Díla s podobnou tématikou

 • J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma
 • R. Jašík: Náměstí svaté Alžběty

 

Inspirace

 • Bombardování Paříže na Velký pátek 1918, mezi obětmi – autorovi přátelé

 

Zvláštnosti novely

 • Je založená na kontrastu:   hrůzy války  X  láska
 • Platonická láska  X  předtucha smrti (život X smrt)
 • Úvahové pasáže, lyrické prvky i rétorický styl
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.