Polarizované světlo – výklad

 

Jméno práce: Polarizované světlo

Slohový útvar: Výklad

Přidal(a): LucPav

 

 

 

Osnova:

  1. Úvod: Definice polarizovaného světla
  2. Stať:
    • a) Historie světla
    • b) Terapeutické lampy
  3. Závěr: Další využití polarizovaného světla

 

Polarizované světlo

Světlo lze definovat jako elektromagnetická vlnění, která obsahují dvě složky – elektrické a magnetické. Tyto složky světla určují vektory, které jsou navzájem kolmé. V případě nepolarizovaného světla vektor elektrické složky nahodile mění svůj směr (obrázek č. 1). Dále světlo můžeme upravit na světlo lineárně polarizované. U tohoto světla pak bude vektor elektrické složky stále v jednom směru (obrázek č. 2).

První teorie o světle pocházejí již z antiky. Zabývali se jimi například Empedokles či Aristoteles. Těchto teorií o světle existovala však spousta. Elektromagnetické vlny byly objeveny až Heinrichem Hertzem. V roce 1887 objevil také fotoelektrický jev, který v roce 1905 objasnil Albert Einstein. Prvopočátky fotoelasticimetrie (tj. věda zkoumající napětí v různých tělesech), která využívá polarizované světlo, sahají do první poloviny 19. století. V tomto období vznikla také tzv. holografie (metoda záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu).

Od bolesti kloubů a k hojení spálenin nám mohou pomoci speciální lampy vyzařující právě toto světlo. Doc. RNDr. Jaromír Plášek ve zpravodaji Sisyfos uvádí: „V případě ozařování lidského těla terapeutickou lampou je z pohledu fyzika polarizace emitovaného světla pouhou ideologickou nadstavbou „ospravedlňující“ vyšší prodejní cenu jinak dosti obyčejné halogenové žárovky.“ Byť jde pouze o tzv. placebo efekt (tj. vliv důvěry pacienta v účinnost léku), mnoha pacientům tato lampa pomohla.

Dalším příkladem využití upraveného světla jsou polarizační brýle, které minimalizují oslnění řidiče automobilu. Využívá se také v laboratořích  při určování koncentrace opticky aktivních látek (látek stáčející rovinu světla). Překvapilo mě, že s tímto světlem se setkávám nejen ve 3D kinech, ale i na očním oddělení u přístroje GDx, který slouží k diagnostice glaukomu (zeleného zákalu). Téma polarizace světla je velmi obsáhlé, a to nejen z praktického hlediska a jeho využití, ale i z teoretického. Jsem přesvědčena o tom, že tomuto tématu bychom se měli věnovat více nejen proto, že nám využití polarizovaného světla usnadňuje život, ale i z důvodu, že se toto odvětví stále rozvíjí.

//Obrázek č. 1 a 2 zde//

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně