Molière – výklad

 

Jméno práce: Molière

Slohový útvar: Výklad

Přidal(a): _Barca_

 

Výklad na literárního autora vlastního výběru (z děl k maturitě): Molière

Francouzský klasicistní autor Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin, užíval nízkého stylu literatury pro popis tehdejší společnosti a jejích nedostatků. Skrze odvážné satirické veselohry zesměšňoval pokrytectví, šlechtickou morálku, církev. Jeho díla disponují chronologickým dějem, sarkasmem a ironií, metaforami, apostrofami, bohatou slovní zásobou obsahující jak spisovnou češtinu, tak i archaismy a zastaralé výrazy, hovorový jazyk a zdrobněliny. Molière také do promluv postav vkládá rčení a dialogy, až na výjimky (bratr a sestra si vykají), připomínají přirozenou formu řeči.

Molière ve svých dílech kritizuje negativní vlastnosti lidí v tehdejší francouzské společnosti a církve, například lakotu, pokrytectví, přetvářku, naivitu a snobství. Tyto charakterové prvky se vyskytují napříč historií lidských společností, proto můžeme označit mnohá jeho díla za nadčasová. Hry mají charakteristické hlavní postavy, které představují ztělesnění konkrétní špatné vlastnosti – v závěru se obvykle daná postava napraví. Ve své době se kvůli kritice těchto vlastností Molièree často dostával do sporů se šlechtou a církví.

Molière napsal celkem 33 her. Nejslavnější Molièrovou komedií je hra Lakomec (1668) inspirovaná Komedií o hrnci, která stále je v repertoáru současných divadel. Tato hra ve formě charakterové komedie o pěti jednáních předkládá obraz ze života lakotného pařížského měšťana Harpagona, který v bohatství vidí smysl žití. Vedlejšími postavami jsou Harpagonova dcera Eliška a syn Cléantes, Valér, Mariana, Frosina, Čipera, Anselm a Jakub. Hra je proložena motivy lásky, krádeže a znovu nalezení rodiny. Dílo vrcholí dvojitou svatbou Elišky s Valérem a Cléanta s Marianou,

Další slavné Molièrovy hry jsou Tartuffe, Zdravý nemocný, Misantrop nebo Směšné preciózky.

Největším Molièrovým přínosem literatuře je obohacení dramatu tehdejší doby o satiru a nadhled k autorově současné společnosti a vyjádření kritiky pro široké publikum zábavným způsobem, nadčasovost jeho děl a jejich doplnění o velmi bohatou slovní zásobu.

 

Hodnocení: 1 = výborně

Počet slov: 279 (bez nadpisu)