Politický román

literatura

 

Jméno: Politický román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Politický román, někdy označovaný také slovem ideologický, je úzce spojen s politikou. Soustředí se především na zachycení jejího vlivu na společnost. Velmi často má kromě funkce estetické také funkci agitační, přesvědčovací.

 

Základní znaky politického románu

Politické romány často vznikaly v zemích tak zvaného východního bloku a byly úzce spojeny s novým prosazovaným uměleckých směrem s názvem socialistický realismus. Stejně jako pro budovatelské romány je tak i pro politické romány typický určitý schematismus, rozvržení kladných a záporných postav, téma, kterému se věnují. Jednou z jejich funkcí je přesvědčit lidi o správnosti levicové ideologie, získat nové voliče a podporovatele politického systému. Často vychází z třídního pohledu na společnost, je patrná inspirace marxistickými myšlenkami. Kromě těchto typických ideologických románů, ale začaly později vznikat i takové, které jsou vlastně satirou na daný politický systém a mají za cíl ho kritizovat a vysmívat se mu, dalším typem je filozofický typ politického románu, který je určitou reflexí politiky.

 

Nejvýznamnější politické romány a jejich autoři

K nejznámějším představitelům politického románu patří ruský spisovatel Maxim Gorkij. Jeho politický román Matka je údajně vůbec prvním dílem socialistického realismu, estetická působnost díla zde ustupuje do pozadí výchovné a přesvědčovací funkci. Jedná se o příběh z dělnického prostředí, kdy na okraji města žije nešťastná žena, její manžel je alkoholik, syn Pavel má pocit, že ho v životě nic dobrého nečeká. Po smrti otce se ale Pavel rozhodne zapojit do revolučních kroužků mládeže a mění se v kladného hrdinu. Zanedlouho se k němu přidává i matka a také se stává revolucionářkou, nachází nový smysl života. Když je Pavel pro svou revoluční činnost a rozšiřování letáků zatčen, matka v jeho činnosti dále pokračuje. Román je charakteristický typickým černobílým viděním postav, ti, kdo jsou pro revoluci, jsou kladní, kdo je proti revoluci, záporný. Hlavními tématy románu jsou sociální problémy, vztah matky a syna, vývoj politicky neuvědomělého člověka v aktivního revolucionáře či postavení ženy v Rusku.

Příkladem reflexivně filozofického typu politického románu je dílo Tichý Američan britského spisovatele Grahama Greena, které je jakousi reflexí a popisem amerických ambicí ve Francouzské Indočíně v padesátých letech dvacátého století.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.