Poprask na laguně – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Poprask na laguně

Autor: Carlo Goldoni

Přidal(a): David Hampl

 

 

Carlo Goldoni

 • Narodil se 25. února 1707 v Benátkách, zemřel 6. února 1793 v Paříži.
 • Italský dramatik, básník a překladatel.
 • Je považován za tvůrce italské národní komedie.
 • Pocházel z rodiny lékaře, ale sám vystudoval práva a kromě literatury se věnoval také advokacii a diplomacii.
 • Od mládí ho lákalo divadlo, kromě psaní her v něm působil také jako režisér, často s kočovnými divadelními společnostmi cestoval po Itálii.
 • I když byly jeho hry v Itálii poměrně úspěšné, odešel v šedesátých letech osmnáctého století do Paříže, kde se stal ředitelem Italské komedie v Paříži a zároveň vychovatelem královských dcer.
 • Psal zejména komedie, jejichž hlavními postavami byli obyčejní všední lidé, popisuje jejich starosti i radosti a přeneseně také problémy doby.

Díla

 • Sluha dvou pánů – nejslavnější Goldoniho komedie, ve které navázal na tak zvanou commedii dell´arte. Prostřednictvím vtipu a nadsázky se snažil upozornit na to, jaké komplikace a zmatky mohou způsobit lži, ať již záměrné či nezáměrné. V Čechách se stalo legendárním především představení v Národním divadle s Miroslavem Donutilem v hlavní roli.
 • Poprask na laguně – další známá komedie, v níž Goldoni částečně čerpal ze svých vlastních zážitků, neboť v mládí v rybářské vesničce, kde se děj odehrává, nějaký čas pobýval.

 

Literárně-historický kontext

Klasicismus

Umělecký směr, který vznikl ve druhé polovině sedmnáctého století ve Francii. Svými základními principy navazoval na renesanci a humanismus, prosazoval návrat k antice a také důležitost rozumu. Kromě Francie se projevil také v Itálii. Důležitým znakem klasicismu bylo rovněž podřízení se jedince a jeho zájmů určitým společenským normám.

 • Molière – jeden z celosvětově nejvýznamnějších dramatiků všech dob, pro jeho komedie je charakteristické spojení se satirou. Nejznámější komedií je Lakomec, v němž kritizuje lakotu a přílišnou touhu po majetku, k dalším známým dílům patří komedie Tartuffe, Misantrop či Zdravý nemocný.
 • Pierre Corneille – významný francouzský dramatik, hrdinové jeho her často prožívali konflikt mezi citem a rozumem. Nejslavnějším dílem je tragédie Le Cid o lásce Cida neboli španělského šlechtice Dona Rodriga a Chimeny.

 

Rozbor díla: Poprask na laguně

Dodnes často hraná komedie Carla Goldoniho, ve které se snažil zachytit nejrůznější lidské charaktery a mezilidské konflikty, které často pramení ze žárlivosti, ať již mezi muži a ženami, či mezi ženami samotnými.

 

Postavy

Všechny postavy, až na soudce, jsou velmi temperamentní a impulzivní, mluví nespisovným dialektem.

 • Patron Toni – rybář, manžel Pasque, bratr Beppa a Lucietty
 • paní Pasqua – manželka patrona Toniho
 • Beppo – bratr Patrona Toniho, snoubenec Orsetty
 • Lucietta – sestra patrona Toniho, snoubenka Titta Nane
 • Patron Fortunato – rybář, manžel paní Libery
 • paní Libera – žena patrona Fortunata, sestra Orsetty a Checcy.
 • Orsetta – sestra Libery, snoubenka Beppa
 • Checca – sestra Libery, zamilovaná do Titta Nane, ale nakonec se zasnoubí s lodičkářem Toffolem
 • Titta Nane – mladý rybář, snoubenec Lucietty
 • Toffolo – lodičkář, který se dostane do konfliktu s Beppem a Titto Nanem, v závěru se zasnoubí s Checcou
 • Soudce Isidoro – vyšetřovatel trestního soudu, moudrý, rozvážný, nakonec se mu podaří všechny usmířit.

 

Obsah díla

Děj se odehrává v rybářské vesničce jménem Chiozza, která leží na jednom z písčitých ostrovů nedaleko Benátek, odtud také jméno divadelní hry – Poprask na laguně. Hlavním tématem hry jsou konflikty, které zde vyvolávají ženy čekající na muže, kteří loví na moři ryby. Komedie začíná rozhovorem několika žen ze dvou různých rybářských rodin, které sedí na ulici a paličkují krajky.

Lucietta, sestra patrona Toniho, zde čeká na svého milého Titta Nane. Ten se ale líbí také Checce, která je sestrou paní Libery, ženy patrona Fortunata. Druhá sestra paní Libery, Orsetta naopak čeká na Beppa, bratra patrona Toniho, na kterého tu čeká jeho manželka paní Pasqua. Z počátku spolu ženy hovoří poměrně klidně o nejrůznějších věcech, následně se ale jejich rozhovor změní v hádku, v rámci níž se všemožně pomlouvají a nadávají si. V této situaci se nachází jeden muž, lodičkář Toffolo, který jejich hádku poslouchá a zároveň se snaží flirtovat s přítomnými mladými dívkami.

Když se muži konečně vrátí z moře, hádka mezi ženami vyústí v to, že Lucietta i Orsetta se svými snoubenci rozejdou. Titto Nane a Beppo žárlí, cítí se podvedeni a vinu svalí na Toffola. To si Toffola nechce nechat líbit a následkem je, že jde vše udat k soudu. Vyšetřující soudce sice nechal všechny předvolat a vyslechnout, nicméně výpovědi všech jsou tak zmatené a nic neříkající, že je mu jasné, že nemůže nikoho potrestat. Naopak se snažil vše dát do pořádku, což se mu také povedlo. Celá hra tak má šťastný konec, Lucietta se vrací k Tittu Naneovi, Orsetta k Beppovi a Toffolo se zasnoubí s Checcou.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.