Pierre Corneille – životopis

literatura

 

 Jméno: Pierre Corneille

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Významný francouzský dramatik a básník doby klasicismu, který byl oblíbeným autorem kardinála Richelieu. Hrdinové jeho her prožívají konflikt mezi citem a rozumem a své osobní zájmy obětují zájmům veřejným. Nejslavnějším dílem je drama s názvem Le Cid.

 

Život

Pierre Corneille se narodil 6. června 1606 ve francouzském městě Rouen. Pocházel poměrně z bohaté rodiny, neboť jeho otec byl královským advokátem pro Normandii a rovněž správcem lesů a vod v Rouenu. Pierre Corneille byl nejstarším ze sedmi sourozenců, literaturou se zabýval i jeho mladší bratr Thomas a také synovec. Vystudoval jezuitskou kolej a nejprve pracoval jako advokát, aby nezklamal svého otce.

Literatuře se začal údajně věnovat z důvodu nenaplněné lásky k jedné vdané vysoce postavené dámě, pro kterou napsal svou první divadelní hru s názvem Mélite. Brzy se literatuře začal věnovat naplno. V roce 1634 je osloven, aby napsal oslavnou báseň na počet tehdejšího francouzského panovníka Ludvíka XII. a kardinála Richelieu. Báseň je velmi úspěšná a Pierre Corneille se stává kardinálovým přítelem.

Dále se věnuje především psaní divadelních her, v roce 1637 je uvedeno jeho vrcholné dílo tragédie Le Cid, která se velmi líbila i králi a královně. Divadelní hry Pierra Corneille jsou hodně ovlivněny antikou a její morálkou, což je typické pro klasicismus obecně. Kromě nich je ale ve hrách patrná i křesťanská morálka a filozofie. Pro jeho hrdiny je charakteristické to, že obětují svou lásku a osobní štěstí ve jménu cti, povinnosti a společnosti.

Životní láskou Pierra Corneille byla dívka jménem Marie, kterou si později díky intervenci kardinála Richelieu směrem k otci dívky, vzal. Narodilo se jim šest dětí, dvě dívky a čtyři chlapci, z nichž dva bohužel zemřeli jako malí.

O oblíbenosti a kvalitě Corneillových her svědčí i skutečnost, že od roku 1647 byl členem Francouzské akademie, tu zřídil roku 1635 kardinál Richelieu a hlavní funkcí akademie bylo především dohlížet na čistotu francouzského jazyka. Tato akademie existuje dodnes, uděluje například i literární ceny a její hlavou je francouzský prezident. Přítelem Pierra Corneille byl i jiný významný francouzský dramatik Molière. Pierre Corneille zemřel v Paříži 1. října 1884.

 

Dílo

Le Cid

Vrcholná veršovaná tragikomedie Pierra Corneille z roku 1637, jejíž téma je inspirováno španělskou historií. Příběh o velké lásce Cida neboli legendárního španělského šlechtice Dona Rodriga a Chimeny. Vzájemně se milují, schyluje se ke svatbě, ale Chimenin otec urazí otce Dona Rodriga, a ten tak musí čest svého otce pomstít. Dochází k souboji, ve kterém Chimenina otce zabíjí. Chiména, ačkoli Dona Rodriga stále miluje, žádá krále v souladu s pravidly cti, Rodrigovu smrt. Don Rodrigo se snaží před Chimenou ospravedlnit a nabízí jí svůj vlastní meč, aby ho mohla zabít, to ona ale nedokáže, protože ho miluje. Rodrigo poté bojuje ve službách krále a vybojuje důležité vítězství nad Maury a získává přídomek Cid, což znamená „pán“. Nakonec král rozhodne, že se Rodrigo a Chimena mohou vzít, protože Rodrigo odčinil svou vinu udatností. Hra má pět dějství a je považována za jednu z nejlepších divadelních her celého klasicismu. Ústředním motivem hry je konflikt mezi citem a rozumem, rozum ve spojení se společenskými záležitostmi zde sice vyhrává tak, jak je pro klasicismus typické, ale konec hry je optimistický. Jméno Cid je odvozeno z arabského slova „sayyid“, které znamená pán. Původní španělskou verzi tohoto označení El Cid, Pierre Corneille pofrancouzštil přidáním francouzského členu „le“.

Polyeuktos

Další ceněné drama z roku 1643, jehož hlavním tématem je otázka víry. Jde o životní příběh arménského šlechtice, svatého Polyeukta, který přijal křesťanství a jehož mučednická smrt přivede ke křesťanství i další členy jeho rodiny. Hra se odehrává v době, kdy byla Arménie součástí Římské říše a křesťané zde byli pronásledováni. Kromě otázky víry hra obsahuje i milostný příběh.

Horatius

Divadelní hra, která se odehrává na dvoře tohoto významného římského císaře, byla pravděpodobně napsána v roce 1640.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.