Renesance ve Španělsku – umělecký směr

 

 Jméno: Španělská renesance

 Přidal(a): Lady Giraffe

 

 

 

* 1547   † 1616

 • napsal román Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
  • nižší šlechtic, který hodně četl romány o rytířích
  • četba takových knih jej připravila o zdravý rozum
  • rozhodl se, že dobude zašlou slávu rytířů a po vzoru rytířských románů se vydal na cesty
  • dámou jeho srdce byla děvečka u něj na statku, nazýval ji Dulcinea
  • sloužil pro svého „pána“ – vesničana Sancho Panza
  • přemluvil jej, aby cestoval s ním -> v hospodě se nechává pasovat na rytíře -> vydávají se do světa konat dobro (svými skutky mnohdy přidělá více škody než užitku)
  • když se vrátí, jeho příbuzní se rozhodnou, že mu řeknou pravdu – není rytíř, nic neobhájil, pro nikoho nesloužil, vše byl pouze klam
  • don Quijote onemocní a umírá (na ztrátu svých ideálů)
  • na konci knihy si uvědomuje, že on byl ve svém klamu velmi šťastný
  • z humorného románu se nakonec stává román vážný
  • význam: člověk potřebuje pro něco žít, v něco věřit, i když je to nereálné
  • Cervantes nechal don Quijota zemřít proto, aby si někdo nemohl vzít jeho příběh a psát pokračování
  • donquijotství = lidé se snaží dosáhnout nemožného, věčně sní, nedívají se na realitu
  • boj s větrnými mlýny = zbytečná snaha, nerovný boj nebo boj s fiktivním nepřítelem

 

 • UKÁZKA (díl první, kapitola 22.)
  • don Quijote sedí v cele se zatknutými galejníky – promlouvá s nimi -> prvotní myšlenka: domluvit se se stráží, aby všechny propustili
  • komisař na Quijota vyjede – nemůžou jen tak propustit vězně bez svolení krále, posílají ho pryč -> don Quijote se vrhá na komisaře (ostatní překvapeně koukají) -> galejníci využívají situace a dostávají se z okovů
  • Zmatek -> don Quijote pomáhá vězňům z okovů – napadají komisaře a utíkají -> Quijote je volá zpět, chce, aby si znovu vzali řetez, vypravili se do města Toboso a pověděli jeho dívce Dulcinee, jak je zachránil – pak je pustí na svobodu
  • Pasamonte (jeden z galejníků) vysvětluje, že to není možné – musí se rozdělit, aby je nechytili – don Quijote neposlouchá -> Pasamonte se svými kumpány na něj začnou házet kameny,okradou ho a rozprchnou se
  • Don Quijote nechápe a je smutný z celé situace, když jim tolik pomáhal

 

 • VIKTOR DYK
  • napsal divadelní hru
  • nechává v ní ještě více vyniknout tragédii nad ztrátou ideálů, iluzí
  • Zmoudření Dona Quijota

 

*1562   † 1635

 • dramatik
 • dramata „pláště a kordu“
 • určitý rámec, vždy vystupuje
  • král (ochránce spravedlnosti)
  • vyšší šlechtic (tyran/podvodník -> záporné vlastnosti)
  • prostý člověk (spoléhá se na krále)

 

 1. KRÁL JE NEJVYŠŠÍ SOUDCE
 2. OVČÍ PRAMEN
  • třítaktová veršovaná divadelní hra
  • název podle svobodně vesnice ve Španělsku Fuente ovejuna
  • vzbouření proti tyranovi komturovi (= hodnost rytířského řádu) Gomézovi -> zabit
  • vrah má být potrestán -> vesničané ho brání, soudu nic nevyzradí
  • na otázku: Kdo je vrahem? -> společná odpověď: „My, Fuente Ovejuna!“
  • kolektivita, čest a morálka vesničanů, spravedlnost
  • zdůrazňuje právo na lidskou důstojnost
  • vesničanům se podaří zmařit vykonání trestu