Renesance v Anglii – umělecký směr

 

 Jméno: Anglická renesance

 Přidal(a): Lady Giraffe

 

 

 

 • William Shakespeare
  • rozsáhlé básnické skladby, sonety, dramata (asi 37, ale není jasné, jestli všechny psal on)
  • dramata překládal Josef Václav Sládek
  • také herec
  • inspirace: období antiky

 

 1. TRAGÉDIE
  • končí smrtí, někdy jí i začíná
  • veršované
  • vlastnosti: touha po moci, majetku, žárlivost
  • vlastnost vyvedena do extrému -> postavu přivádí k šílenství -> někomu ublíží, spáchá sebevraždu

 

 • Romeo a julie
 • Hamlet
 • Král lear
 • Macbeth
 • Othello

 

 1. Komedie
  • mnoho povyku pro nic
  • zkrocení zlé ženy
  • sen noci svatojánské
  • večer tříkrálový
  • KUPEC BENÁTSKÝ

 

 1. HISTORICKÉ HRY
  • RICHARD III.
  • JINDŘICH IV. (2 části)
  • KRÁL JAN

 

 • Eva Vrchlická
  • napsala povídky – převyprávění Shakespearovských dramat
  • Z OŘÍŠKŮ KRÁLOVNY MAB

 

 • KAREL ČAPEK
  • apokryf Romeo a Julie
  • apokryf
   • označuje text, který nepatří do bible/náboženských textů
   • tajné spisy, zůstávaly skryty v klášterech (málokdo k nim měl přístup)

určitým způsobem přepracovává původní dílo

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.