Renesance ve Francii – umělecký směr

 

 Jméno: Francouzská renesance

 Přidal(a): Lady Giraffe

 

 

 

FRANCIE (rozšíření renesance z Itálie)

 

 • FRANCOIS RABELAIS
  • autor románu GARGANTUA A PANTAGRUEL
  • rozsáhlý, 5 – ti dílný román
  • 3 generace královské rodiny obrů (využívá alegorie) – ukazuje, jak se společnost postupně mění, směřuje ke vzdělání

 

 1. kniha
  • generace obrů – hodně jí, pije a odpočívá
  • generace obrů: GARGANTUA
  • do 5 – ti let stejný jako jeho předkové – > otec pochopí, že se musí vzdělávat
  • pozván domácí učitel – vzdělává ho při všech činnostech (jídlo/oblékání/mytí..)
  • učí se prakticky, snadná výuka, sepjetí s přírodou, učí se nebát projevit svůj názor
  • když se dostatečně vzdělal, seznámil se s mnichem -> založili opatství (vytvořené na úplném opaku té doby)
   • muži + ženy společně
   • všichni krásní, statní
   • žádné hodiny („Nejopravdovější ztrátou času, o které vím, je počítat hodiny.“)
   • vše se řídilo rozumem a zdravou úvahou („Největší bláhovostí světa je řídit se úderem zvonu, a ne povelem zdravého rozumu a usouzení.“)

 

 1. kniha
  • generace obrů: PANTAGRUEL
  • vyšší vzdělání než jeho otec
  • vojenská akademie -> dosahuje nejvyššího možného vzdělání

 

 1. kniha
  • úvahy o ženách, manželství, návštěvě věštírny

 

 1. kniha
  • Pantagruel je dospělý, odchází se svým přítelem do věštírny
  • prochází světem – poznávají různé ostrovy a jejich obyvatele
  • autor si spoustu názvů sám vymýšlí

 

 1. kniha
  • Pantagruel přichází do věštírny
  • „V budoucnu přijde humanita, poznávání cestou zkušeností, vzdělání bude směřováno k poznání pravdy.“
  • existují názory, že Rabelais napsal jen 4 díly, pátý má jiného autora -> nepotvrzeno

 

 • FRANCOIS VILLON
  • básník
  • prožil bohémský život
  • autor tzv. „VILLONSKÉ BALADY“ (= francouzská balada)
   • báseň, která je zvláštní svou formou – 4 sloky
   • první tři sloky: 7 – 12 veršů
   • poslední sloka: polovina veršů, nazývá se poslání (myšlenkově shrnuje předcházející sloky)
   • poslední verš v každé sloce se opakuje
  • napsal 2 básnické sbírky
   • VELKÝ TESTAMENT (testament = závěť)
   • MALÝ TESTAMENT
  • život
   • narodil se v Paříži -> jeho matka jej dala na výchovu ke kaplanovi jednoho kostela -> osiřel -> kaplan si ho adoptoval -> jméno po něm (Villon)
   • studoval na univerzitě v Paříži -> po dostudování začal pracovat jako úřední -> práce jej dlouho nezajímala -> žil na okraji společnosti (mezi pařížskou chudinou), ale často se setkával s pařížskými autory
   • několikrát se dostal do rozporu se zákonem (rvačka, loupež) -> jednou mu hrozil trest smrti -> nakonec vyhoštěn z Paříže
   • žil 10 let mimo Paříž -> vrátil se, udělal „průšvih“ a odešel -> nevíme, kdy zemřel
  • píše o chudobě, lidech z okraje společnosti, vysmívá se bohatým a mocným pánům, často provokuje

 

 

 • Voskovec a j. Werich
  • napsali o něm divadelní hru pro Osvobozené divadlo
  • BALADA Z HADRŮ

 

 • VÍTĚZSLAV NEZVAL
  • inspirace jeho životem + celkově Villonskou baladou
  • 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida

 

 • Pierre de ronsard
  • autor formálně dokonalé milostné poezie
  • sonety, ódy, hymny
  • SONETY HELENĚ (milostná poezie)

 

 • Michel de Montaigne
  • zakladatel nového literárního žánru – ESEJ
  • napsal sbírku textu: ESEJE
   • zabývá se v nich životem člověka, formováním lidské osobnosti a životem společnosti
   • tlumočí zde své vlastní názory
  • co je esej?
   • pojednává o nějakém odborném tématu
   • na pomezí krásné a odborné literatury
   • pojednává o odborném tématu, ale využívá prvku umělecké literatury
   • uplatňuje osobitý styl autora, projevuje zde i své názory
   • většinou užší téma, látce se věnuje podrobně

autor mluví za sebe (neobsahuje citace myšlenek jiných autorů)