Renesance v Itálii – umělecký směr

 

 Jméno: Italská renesance

 Přidal(a): Lady Giraffe

 

 

 

RENESANCE obecně

 • umělecký styl
 • období 14. stol., u nás až 15. stol. (zdržení kvůli husitství)
 • vznik v Itálii, později rozšíření po celé Evropě
 • dotýká se architektury (stavební, zahradní), výtvarného umění
 • ovlivnila myšlení lidí a jejich nazírání na svět
 • návrat k antice
 • spolu s renesancí
  • REFORMACE = snaha o reformu církve
  • HUMANISMUS = nový ideál vzdělání zaměřený na člověka
 • vzdělání ve středověku: bible, bůh -> renesance: člověk, příroda
 • směřuje k antickému ideálu -> rozvoj duše i těla (= kalokagathia)

 

architektura

 • zámky, měšťanské domy
 • všechny stavby mají estetickou hodnotu – jsou vyzdobené
 • výzdoba
  • sloupy (tvoří arkády, balkony)
  • arkýře
  • zdobené portály
  • sdružená okna
  • zdobené štíty
  • podloubí
  • grafická výzdoba („psaníčka“, technika dvou vrstev barvy – jedna se seškrábe)
  • mohutné zdi, malá okna a dveře

 

astronomické & zámořské objevy

 • měly dokázat, že není pravda, co tvrdí církev (země je placatá) -> kulatá + heliocentrismus
 • 1492 objev Ameriky + konec středověku, začíná NOVOVĚK
 • objevy narušily autoritu církve -> ovlivněno myšlení lidí – uvědomují si, že církev nemá pravdu ve všem, co říká -> chtějí si užívat život, dokud mohou -> přestávají věřit na ráj -> odráží se to v literatuře

 

Literatura

 • vznik nových literárních žánrů + změna témat literárních děl

 

DANTE ALIGHIERI

 • Florencie -> vypovězen (dovolil si vystoupit x papeži)
 • značnou část života strávil ve Veroně
 • myšlenka sjednocení Itálie (pouze městské státy)

 

BOŽSKÁ KOMEDIE

 • duchovní epos
 • princip tercíny (opakuje se č. 3)
 • 3 části (Peklo, Očistec, Ráj), každá část 33 slok (Peklo 34), každá sloka 3 verše
 • básník zabloudil v temném lese (= jeho hříchy) -> pronásledují ho 3 šelmy (představují tři nejhorší lidské vlastnosti)
 • smyslnost (pardál), pýcha (lev), lakota (vlčice)
 • utíká před nimi –> potkává Vergilia -> doprovází jej přes peklo a očistec
 • Vergilius se zastaví u bran Ráje – je pohan -> nesmí do něj
 • v Ráji jej provází jeho milenka Beatricie (brzy zemřela)
 • v pekle a očistci vidí osoby, které se zpovídají ze svých hříchů – mezi nimi i nemocní lidé, vládci, nepřátelé

 

FRANCESCO PETRARcA

 • básník
 • žil ve Florencii, také se zde narodil
 • vypovězen -> dlouho žil ve Francii
 • přítel Karla IV.
 • zakladatel nové formy písně SONET (= znělka)

 

Sonety lauře

 • italsky
 • báseň o 14 – ti verších
 • sloky
  • dvě čtyřveršové x dvě trojveršové

 

GIOVANNI BOCCACCIO

 • zakladatel novely (novela s rámcovou kompozicí)

 

Dekameron

 • 100 novel (10 dní si 10 lidí vypráví příběhy)
 • rámcové kompozice (do každé kapitoly vloženy další příběhy – psané chronologicky)
 • úvod autora – seznamuje čtenáře se svým dílem, upozorňuje na hrůzy moru – > potom začíná vyprávět příběh z Florencie, ve které mor vypukl
 • skupina 10-ti lidí utíká -> chtějí se zachránit -> usazují se v malém zámečku -> nudí se -> vypráví si příběhy -> předávají si mezi sebou slovo
 • každý den má téma + vyhlášen král/královna dne
 • podle názvu se dozvíme, o čem příběh bude, velmi dlouhé názvy
 • téma:
  • manželství -> nevěra -> chytřejší „vítězí“
  • církev, život v klášterech, porušování celibátu (= nesmí se ženit, mít ženu nebo děti) -> podle Giovanniho se dodržuje jen „na povrchu“
  • kněží, faráři -> znesvěcení kostelní půdy
  • špatné lidské vlastnosti
  • nechává vyniknout inteligenci, logické uvažování
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.