Římanka – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Římanka

Autor: Alberto Moravia

Přidal(a): terez

 

 

Literární druh:

Epika – o skutečnosti vypravuje (to je stejné i pro drama, nikoli pro lyriku). Má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti. Příběh rozvíjen vypravěčem a postavami.

 

Literární žánr:

Román – rozsáhlý příběh psaný prózou, hlavní a vedlejší dějové linie, epizody, mnoho postav, do děje vstupuje vypravěč.

 

Próza

–        V popředí je syntaktické členění promluvy, logická stavba vět, obvyklá intonace, gramatická pravidla

–        Připomíná přirozenou formu běžné řeči

–        Základní stavební jednotka je věta zapisovaná do řádek

–        Typické pro vyprávění nebo v dramatu, pro vypravěče a postavy, text je členěn do odstavců, kapitol

–        Prózu nelze ztotožňovat s epikou (epika může být prozaická i veršovaná)

 

Slovní zásoba:

Vzhledem k tomu, že zde mluví mnoho postav je i jazyk různorodý. Typickým příkladem je Gino, který v době, kdy se přetvařuje mluví velmi spisovně, až je z jeho řeči cítit povýšenost, objevují se tu i nespisovné výrazy.

 

MYŠLENKA DÍLA:

V této knize autor obviňuje soudobou společnost z lhostejnosti, z nezájmu o člověka, z ničení „normálního“ lidského života a lidských vztahů.

 

Vypravěč: Adriana

Děj a kompozice:

–          Román je psán v ich formě

–          Příběh je zde vyprávěn v první osobě jednotného čísla, to znamená, že příběh vidíme z pohledu jedné z postav.

–          Hlavní postava románu, dívka Adriana, zároveň vypráví i komentuje děj

 

Hlavní postavy:

–     Adriana – krásná a naivní dívka z chudé rodiny

–     Gino – řidič, snoubenec Adriany

–     Gisela – kamarádka Adriany

–     Giacomo – mladík z dobré rodiny, do kterého se Adriana zamiluje

–     Asatarita – policejní komisař

Doba a místo děje: Itálie mezi světovými válkami

 

Tento příběh vypráví o dívce jménem Adriana, která žije se svou matkou v Římě. Adriana plní přání své matky a pracuje jako modelka u malířů, kteří malují akty. Adriana se zamiluje do Gina, ale později zjistí od Astarity, že Gino už má manželku a syna. Opustí ho a je plná smutku. Přestává pracovat jako modelka a stává se z ní prostitutka. Každý večer si vodí domů pánské návštěvy. Až jednoho dne šla se svou přítelkyní Gisellou po ulicích Říma a zastavilo je auto s dvěma muži. Adriana se zamilovala na první pohled do Giacoma (Mina). Giacoma byl k ní trošku odtažitý, ale to se časem změnilo. Po několika měsících ovšem zjistila, že je těhotná, ale ne s Minem, ale se Sonzognem. Sonzogno byl muž, kterého potkala při jednom setkání s Ginem. Od té doby ji pořád navštěvoval. Ona se mu snažila vyhýbat poté, co se jí Sonzogno přiznal, že zabil zlatníka. Adriana měla z něj strach, a proto mu dala vždy, co si přál. Postupem času se už Sonzogno neukázal. Mina jednoho dne zadržela policie, protože měl jiné názory na politickou situaci v zemi. Druhého dne ho sice propustili z vězení, ale on si nikdy nedokázal odpustit, že zradil své přátele, a proto radši spáchal sebevraždu. Adriana ho celé dny hledala, a o několik dní později dostala domů dokonce jeho dopis, ale on už byl mrtev. Adriana se rozhodla, že si její dítě zaslouží lepší život, než měla ona, a proto napíše Minovým rodičům o dítěti, aby se o něj a ji postarali.

Další podobné materiály na webu: