Román ve verších

literatura

 

Jméno: Román ve verších

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Veršovaný román dostal svůj název podle nevšední formy. Většinou jsou totiž romány psané formou prózy, veršovaný román je ale psaný ve verších jako poezie. V současné době se jedná o velmi ojedinělou formu románu.

 

Základní znaky románu ve verších

Román ve verších je literární dílo, které má děj a splňuje všechny znaky románu jako literního žánru, není však psáno prózou, ale ve verších, často za použití básnického jazyka. Svým způsobem se tak román ve verších blíží eposu a existují i názory, že je vlastně jeho typem. V díle má velmi důležitou roli básnický jazyk, který působí na čtenáře a vyvolává v něm určitý dojem z četby, zároveň se v románech ve verších často objevují i lyrické pasáže a romány ve verších se často, více než klasické romány, soustřeďují na zachycení vnitřního duševního života postav. Ve verších byly psány již některé středověké rytířské romány, ale svého vrcholu tato forma dosáhla až v devatenáctém století.

 

Významné romány ve verších a jejich autoři

Nejznámějším a nejvýznamnějším světovým románem ve verších je Evžen Oněgin ruského romantického spisovatele Alexandra Sergejeviče Puškina s tématem zbytečného člověka. Hlavní postava Evžen Oněgin zdědí po svém otci statek a les na venkově. Doufá, že se jeho dosavadní život trochu změní, ale po nějaké době mu chybět plesy a večírky. Spřátelí se s Vladimirem Lenským, který ho vezme s sebou ke své snoubence Olze. Tam se seznamuje s její sestrou Taťánou, ta se do Oněgina zamiluje a večer mu píše milostný dopis, ve kterém mu vyzná svou lásku. Oněgin odpovídá, že její lásku opětovat nemůže, neboť ji nemiluje. Namísto toho na oslavě Taťániných narozenin flirtuje s Olgou. To způsobí hněv a žárlivost u Lenského, který ho vyzve na souboj. V něm je ale poražen a umírá. Oněgin odjíždí a pryč, cestuje Ruskem a po celou dobu ho trápí svědomí nad zbytečnou ztrátou přítele. Když se vrací domů, je stejně znuděn životem jako před tím. Na jednom plese v Petrohradu se znovu setkává s Taťánou, která je v té době již vdaná. Oněgin se do ní zamiluje a napíše jí dopis. Taťána sice Oněgina stále miluje, ale odepíše mu, že zůstane věrná svému manželovi.

V českém prostředí je ukázkou románu ve verších veršovaný román Magdalena, jehož autorem byl Josef Svatopluk Machar. Hlavní postavou je dívka Lucy, která se dostává až na dno společnosti, stane se prostitutkou. Chce ale změnit svůj život kvůli svému příteli, to se jí sice podaří, ale nakonec pokrytectví a přetvářka společnosti způsobí, že se vrátí zpět.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.