Romeo a Julie – analýza neuměleckého textu

analyza-textu

 

  Kniha: Romeo a Julie – rozbor textu

  Autor textu: NdBrno

  Přidal(a): lily99

 

Rozbor díla: Romeo a Julie

VÝŇATEK Z NEUMĚLECKÉHO TEXTU

Romeo a Julie je novodobý mýtus o lásce. Před více než čtyřmi sty lety ho zpracoval tehdy začínající dramatik a básník William Shakespeare.

Byla to jeho první velká tragédie, která se stala autorovou nejúspěšnější hrou vůbec. V počtu uvedení by jí dnes mohl konkurovat snad jedině Hamlet.

Romeo a Julie je zároveň jednou z prvních Shakespearových her uvedených u nás. V roce 1617 ji z Polska na Moravu přivezla anglická kočující společnost principála Greena, která hra či její adaptaci uvedla nejprve v Olomouci a dalších několika moravských městech a posléze také v Praze u příležitosti korunovace arciknížete Ferdinanda Štýrského.

První pokus inscenovat Romeo a Julii v češtině se uskutečnil až v roce 1805, a to poněkud kuriózně. Úředník pražského magistrátu Hynek Ignác Šiessler přeložil německou úpravu Christiana Felixe Weisse, jemuž původní Shakespearova hra připadala příliš drsná, takže ji ukončil happy endem. Ovšem kritikům. Jako např. F.B. Mikovcovi, jeho přístup připadal jako „hnusné předělání Shakespeara“. […]

Na současná inscenace je moderní, citlivou interpretací Shakespearova textu v překladu Martina Hilského a úpravě a režii Zdeňka Černína, který do titulních rolí obsadil Magdu Tkačíkovou a Jakuba Šafránka.

 (www.ndbrno.cz, upraveno)

 

Zasadit Shakespearovu tvorbu do kontextu světové literatury

ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU

Indentifikovat pravděpodobného adresáta textu

Oba texty spolu souvisí věcně. Umělecký text je výňatkem z dramatu Romeo a Julie, neumělecký text se zabývá historií inscenací této hry v českých zemích.

 

Postihnout téma výňatku

Autor sděluje fakta o představení Národního divadla v Brně a snaží se čtenáře zaujmout. Uplatňuje se zde i funkce získávací.

Výňatek pochází z internetového zdroje, je určen široké veřejnosti.

Text je psaný připravený, oficiální, formální a monologický.

Patrné však je, že pisatelem je osoba v daném oboru zkušená  a zřejmě i vzdělaná. S tím souvisí také dobrá jazyková úroveň pisatele. Lze usuzovat, že by jim mohl být dramaturg či Autor úpravy hry. Text však může být i dílem reklamního textaře.

 

Uvést účel textu

Funkce textu je informační – záměrem autora je poskytnout příjemci informace o hře Romeo a Julie a o historii jejich inscenací na našem území.

 

Postihnout souvislost

Urči funkční styl a dominantní slohový postup; tvrzení zdůvodnit

 • Styl prostě sdělovací, popř. publicistický
 • Informační slohový postup
 • Členěno na pět tematicky uzavřených odstavců

 

Charakterizovat jazykové prostředky a jejich funkci ve výňatku

 • Neutrální spisovná čeština
 • Hovorová – příliš drsná
 • Vlastní jména – Hynek Ignác Šiessler
 • Konkrétní časové údaje – 1617-1805
 • Divadelní termíny – adaptace
 • Archaismus – principál
 • Historismus – arcikníže
 • Expresivní citace – „ hnusné předělání Shakespeara“
 • Delší souvětí
 • Věty oznamovací