Romeo a Julie – analýza uměleckého textu

rozbor-díla

 

  Kniha: Romeo a Julie – rozbor textu

  Autor textu: William Shakespeare

  Přidal(a): lily99

 

William Shakespeare

 • Shakespeare napsal téměř 40 divadelních her.
 • Drama Romeo a Julie je jeho první tragédií a stalo se jeho nejúspěšnější tragédií o lásce.
 • Shakespeare psal toto dílo současně s hrou Sen noci svatojánské, což je jeho nejznámější komedie o lásce, a obě hry vypovídají vedle lásky také o nenávisti.
 • Zajímavé je, že Romeo a Julie začíná jako komedie (výstupem sluhů Samsona a Řehoře) a končí jako tragédie, zatímco u Snu noci svatojánské je to naopak.
 • Stejně jako v dalších Shakespearových raných hrách (Marná lásky snaho, Sen noci svatojánské, Richard III.) převažuje v Romeovi a Julii verš nad prózou, je zde však nejmenší zastoupení verše rýmovaného.

 

Další díla: 

  • Hamlet
  • Othello
  • Král Lear

 

Literárně-historický kontext

 • Hra byla několikrát zfilmována, inspirovala jiná literární díla, např.: Romeo a Julie a tma Jana Otčenáška či muzikál West Side Story s hudbou Leonarda Bernsteina
 • Shakespearova tvorba představuje vrchol anglické renesanční literatury, je součástí alžbětinského divadla, k jehož představitelům patřil např.: Christopher Marlowe.

 

Další autoři tohoto období: 

 

Rozbor díla: Romeo a Julie

Charakterizovat druh a žánr; tvrzení zdůvodnit

 • Epické drama, milostná tragédie
 • Určeno k jevištnímu provedení
 • Člení se na jednání, dialogy, repliky
 • Vážný děj, šlechtické rody

 

Charakterizovat veršovanou výstavbu výňatku

 • Výrazovou formou výňatku je poezie. Užit je blankvers, tedy nerýmovaný pětistopý (deseti – či jedenáctislabičný) jamb.

 

Kompoziční plán:

 • kompoziční postupy, dějové linie: chronologická, prolog a 5 dějství, nedodržuje pravidlo 3jednot ani tragédie, jsou tam komediální prvky a není to veršované
 • vnitřní výstavba děje: 1. expozice – láska R+J, 2. kolize – zasnoubení R+J, 3. krize – Julie si má vzít Parida, 4. peripetie – Julie vypije nápoj, aby vypadala jako mrtvá, 5. katastrofa – smrt R+J

 

Jazykový plán:

 • vrstva slovní zásoby: spisovný jazyk, starý básnický jazyk, ale i prostý a hovorový, nespisovné výrazy
 • slohové zabarvení slovní zásoby: citově zabarvené výrazy, archaismy, historismy, zdrobněliny
 • textové a syntaktické prostředky: dialogy, monology, řečnické otázky, oslovení, věty jednoduché, souvětí, tázací, zvolací
 • umělecké prostředky: přirovnání, metafora, personifikace, eufemismus, antiteze, vzestupná gradace – klimax
 • znaky autorského stylu: oblíbený Shakesperův styl – nerýmovaný 5 stopý jambický verš a prolog je psán formou anglického sonetu

 

Charakterizovat jazykové prostředky a jejich funkci ve výňatku

 • Spisovný jazyk
 • Civilní jazyk postav je v kontrastu s básnickými prostředky
 • TROPY
 • Básnické přirovnání – Jsi stejně krásná jako boží postel
 • Metafory – V údivu obracejí oči v sloup, pluje po nebeské pláni
 • FIGURY
 • Řečnická otázka – Romeo, Romeo, proč jsi Romeo?
 • Enumerace – Ruka, noha, tvář / anebo nějaká jiná část těl?
 • Polysyndeton (týž příklad)
 • Jednoduchá souvětí či krátké věty – nejčastěji oznamovací, časté jsou i věty tázací
 • Věty zvolací – scény podtrhují – To přece není Montek?

 

VÝŇATEK Z UMĚLECKÉHO TEXTU

ROMEO: Ona mluví!

Mluv dál, mluv dál, můj zářný anděli.

Jsi stejně krásná jako boží postel,

Co po nebi se vznáší na křídlech,

zatímco dole smrtelníci žasnou,

v údivu obracejí oči v sloup,

a on se pěkně vozí na oblaku

a zvolna pluje po nebeské pláni.

JULIE: Romeo, Romeo, proč jsi Romeo?

Zavrhni otce, odhoď svoje jméno,

Nebo když nechceš, přísahej mi lásku,

A já se zřeknu rodu Kapuletů.

ROMEO (stranou): Mám promluvit nebo ještě počkat?

JULIE: Jen tvoje jméno je můj nepřítel.

Vždyť ty jsi ty, i kdybys nebyl Montek.

Co je to Montek? Ruka, noha, tvář,

anebo nějaká jiná část těla?

To přece není Montek! Vyměň jméno!

Co je to jméno ? To, čemu se říká „růže“,

Pod jiným jménem vonělo by stejně.

A kdyby Romeo měli jiné jméno,

Zůstal by pořád stejně dokonalý.

Romeo, prosím, odhoď svoje jméno,

Na kráse ti to v ničem neubere.

Vezmi si mne!

ROMEO: Beru tě za slovo.

Řekni mi „lásko“, tím mne znovu pokřtíš.

Už nejsem Romeo, chci být tvá láska.

JULIE: Kdo jsi, že skryt za černým pláštěm noci,

Mi vpadáš do řeči?

ROMEO Já nemám jméno

a vůbec nevím jak ti říct kdo jsem.

Posvátná lásko, nemám rád své jméno,

Neboť mé jméno je tvůj nepřítel.

Napíšu je, a pak je roztrhám.

JULIE:      Mé uši nevypily ani sto

tvých slov, a přesto poznám jejich zvuk.

Viď, že jsi Montek jménem Romeo?

 

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

Zasadit výňatek do kontextu díla

Dílo zachycuje příběh lásky milenců ze znepřátelených rodů Monteků a Kapuletů. Romeo Montek se na plese Kapuletů setkává s Julií. Zamilují se do sebe a znovu se setkávají ještě téže noci. Právě toto setkání v zahradě rodiny Kapuletových zachycuje výňatek, který pochází z druhého dějství. Jde zřejmě o nejslavnější část díla – tzv. balkonovou scénu, kdy si hrdinové přísahají lásku a překotně domlouvají sňatek. Jde o klíčovou scénu, která ovlivňuje veškerý následující děj. Dává tušit, že se děj bude vyvíjet směrem ke sblížení, sňatku a nerozlučitelnosti milenců. Rovněž má význam symbolický, protože tematizuje moc lásky – pro milence je láska silnější než rodina (jsou ochotni zříci se otce) a mění jejich identitu (jsou ochotni se zříci jména).

 

Děj:

V italském městě Verona jsou 2 rody Kapuleti a Montekové mají mezi sebou spor. Jejich spory je naplněno 1. dějství. Oznámení maškarního plesu, na kterém se zasnoubí Julie s Paridem. Romeo s Merkuciem a Benvoliem jdou na ples. Tybalt pozná Romea a chce vyvolat bitvu, ale starý Kapulet ho zastaví, protože nechce skandál po městě. Romeo zde spatří Julii. Láska na první pohled. Romeo v noci zpívá pod balkonem Julii ódy. Druhý den je tajně oddá otec Vavřinec. Tybalt nenávidí Romea. V den svatby zabije Merucia a Romeo zabije Tybalta, za což je vyhoštěn z Verony a odchází do Mantony. Před odjezdem vyzná lásku Julii. Druhý den Kapulet říká Julii, že buď svatba s Paridem nebo ať táhne z jeho domu. Zoufalá Julie s pomocí chůvy požádá otce Vavřince o pomoc. Ten zajistil nápoj, po kterém bude vypadat jako mrtvá. Romeovi nedorazí zpráva, že není mrtvá, protože posel byl zavražděn. Romeo si koupí jed u lékárníka a jede do Verony naposledy políbit Julii. Romeo vstoupí do hrobky Kapuletů, vyzná jí lásku, rozloučí se světem a vypije jed. Julie se probouzí vedle mrtvého Romea. Vezme si jeho dýku a bodne si jí do srdce. Takto skončil spor mezi rody. Usmířili se a nechali vystavět zlaté sochy Romea a Julie, které dodnes stojí ve Veroně.

 

Analyzovat situaci zachycenou ve výňatku

Tématem díla je nešťastná láska mladých milenců ze znepřátelených rodů.

 

Analyzovat časoprostor díla

 • 4 dny, druhá polovina 16. Století.

 

Srovnání:

 • Srovnání s Lakomcem obojí je drama s prvky komedie. Ale v Lakomci zamilovaný pár na konci je spolu a vše končí šťastně, ale R+J končí tragicky

 

Vlastní názor:

 • Kniha se mi moc líbila. V dnešní době je to klasika, kterou by měl znát každý. Tento ikonický příběh jsem viděla i v divadle. Kniha mě přenesla a tehdejší doby. Konec je jiný, než na který jsme zvyklí dneska, protože R+J nežili šťastně až do smrti.