Rudolf Mayer – životopis

literatura

 

Jméno: Rudolf Mayer

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Také tento autor patří k představitelům májovců, proslul jako spisovatel a básník, který zemřel velmi mladý. Několik jeho děl je přesto známých do dnešního dne. Pochází z vesnice Skránčice, kde dnes najdeme jeho pomník.

 

Život

Rudolf Mayer se narodil 13. října 1837 v Nové Hospodě u Skránčic a zemřel 12. srpna 1865 v obci Loučim ve věku 27 let. Studoval na gymnáziu v Klatovech, na které potom navázal studiem na vysoké škole v Praze a ve Vídni. Studoval práva, v roce 1864 (rok před svou smrtí) získal doktorát ve Vídni. Zemřel předčasně kvůli plicní chorobě.

Jako představitel májovců se snažil navázat na odkaz Karla Hynka Máchy, Karla Havlíčka Borovského a Karla Jaromíra Erbena. Hlavní myšlenkou májovců se stala problematika městského života a současných sociálních problémů. Májovci se snažili zlepšit postavení českého národa v rámci Rakouského císařství a někteří usilovali o vznik samostatné Československé republiky.

Májovci se své snahy snažili podsouvat českému národu prostřednictvím almanachu Máj, který byl poprvé vydán v roce 1858, a přispívali do něj různí umělci. Tito umělci popisovali situaci ve společnosti takovou, jaká ve skutečnosti byla – se všemi jejími pozitivy i negativy. Neopírali se pouze o historii, ale také o současnost (to se objevovalo zejména v časté publicistické tvorbě). Význam májovcům nelze upřít, právě díky nim byla česká literatura povznesena na evropskou úroveň. A jedním z jejích předních představitelů byl právě mladičký Rudolf Mayer.

Za hlavní úspěchy májovců se považuje založení různých spolků, jako je Hlahol, Sokol, Umělecká beseda, ale také založení českých novin a časopisů, jako jsou Národní listy, Lumír, Květy a jiné. A pomalu ale jistě se začala utvářet myšlenka, se kterou jako první přišel Josef Kajetán Tyl – vybudování Národního divadla.

 

Dílo

Ačkoli se jedná o díla velice mladého autora, patří k nejkvalitnější poezii z tohoto období vůbec. Bohužel, žádné z jeho děl nebylo vydáno ještě za básníkova života. O jejich vydání se zasloužil blízký přítel Rudolfa Mayera, který je nechal vydat až posmrtně. Májovci si jeho básně velice oblíbili, autora řadili mezi tzv. básníky světobolů. Jeho verše byly vydávány v časopisech.

Básně

V této básnické sbírce je obsažena také autorova nejznámější báseň V poledne, což je sociální balada. Hlavním hrdinou je proletář, který se snaží vymanit ze své bídy, ale nedokáže se přimět k revolučnímu činu. Tato báseň je poměrně tragická, protože se u ní nedočkáme dobrého konce. Proletář přijde postupně o své dítě a poté i o ženu. Tento těžký úděl neunese a propadne alkoholismu.

Další důležitou básní této sbírky jsou Znělky noční, které popisují typický osud dělníka.

V básni Námět se hlavní hrdina, topič parního kotle, zamýšlí nad tím, je se pomstít. Rozhodne se zničit stroj. Od tohoto záměru ale nakonec upustí, protože je mu jasné, že zničení jediného stroje je jako kapka k moři – k ničemu nepovede.

Písně v Bouři

Další básnická sbírka autora vydána posmrtně. Po pláni se valí vichřice s deštěm a černými mračny a básník ji vyzývá k tomu, aby „neplakala“ pouze na tuto pláň, ale také na poušti. Poté se zaměří na to, co pláč představuje – bol, na který většinou není léku. Celá báseň vyznívá velice smutně až tragicky.

Věčnost

I tuto básnickou sbírku vybraných básní nechal autorův přítel vydat posmrtně.

Dílo Rudolfa Mayera

O vydání velké části tohoto autora se zasloužil František Buriánek, který také připravil úvodní studii k tomu dílu.

Pro vlast a svobodu v roce 

V roce 1951 vyšla téměř veškerá poezie, kterou básník za svého života vytvořil.