Vítězslav Hálek – životopis

literatura

 

 Jméno: Vítězslav Hálek

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Vítězslav Hálek

Vítězslav Hálek je významný český básník, prozaik, ale také dramatik. Společně s Janem Nerudou patřil mezi májovce. Současně jsou tito dva literáti považováni za zakladatele moderní české poezie.

 

Život

Vítězslav Hálek se narodil 5. dubna 1835 ve městě Dolínek u Mělníka jako Vincenc Hálek (v evidenci obyvatelstva je veden jako Siegfried Halek). Zemřel 8. října 1874 v Praze ve věku 39 let na zápal plic. Dnes je pohřben na Vyšehradském hřbitově.

Otec Vítězslava Hálka si přál, aby se jeho syn stal knězem, a proto ho dal do Prahy studovat kněžský seminář. Ten ale Vítězslav Hálek nedokončil, přestoupil na Akademické gymnázium, které úspěšně ukončil roku 1855. Protože však rodiče s tímto přestupem nesouhlasili, odmítli mu studium platit. Vítězslav Hálek si ale poradit – živil se sám psaním básní a doučováním.

V roce 1865 se na Novém Městě oženil s Doroteou Horáčkovou, dcerou pražského advokáta. Měl s ní dva syny – první syn zemřel tři dny po porodu, druhý syn (Ivan Hálek) se narodil 1872 a zemřel 1945.

Během svého života hodně cestoval. Tyto cesty se staly námětem jak jeho básní, tak také fejetonů. Mimo jiné navštívil Itálii, Polsko a procestoval celý Balkán.

Pracoval jako redaktor Národních listů, kde působil zejména v divadelní části deníku. Mimo to patřil k hlavním osobám časopisu Ruch, a s Janem Nerudou redigovali časopis Lumír a Květy. Své básně vydával ve třech svazcích almanachu Máj.

Častokrát navštěvoval městečko Zbraslav, kde bydlel v domku, který měl pronajatý nakladatel Jan Otto. Tamější příroda ho inspirovala při psaní básní. Na výletě k Mumlavským vodopádům se nachladil a do Prahy přijel se silným zápalem plic, na který také zemřel.

V dramatech nedosáhl významných úspěchů (napsal několik divadelních her, například Carevič Alexej, Záviš z Falkenštejna, Král Rudolf, Král Vukašín, Amnon a Tamar).

Jako básník byl ovlivněn velikými umělci, jako je A. S. Puškin, K. J. Erben či K. H. Mácha. Hálkovy básně jsou pozitivní a čtivé, což je důvodem, proč byl básník tak oblíben.

 

Dílo

Mezi díla Vítězslava Hálka patří básně i próza, působil ale také jako fejetonista, divadelní kritik, dramatik a povídkář.

Alfred – Hálkova prvotina, která byla vydána roku 1858. Jedná se o báseň, která byla zařazena do antologie Patery knihy plodů básnických.

Večerní písně – Jedná se o lyrickou poezii, ve které jsou básně uspořádány do písňové formu – odtud název. Zde je hlavním námětem láska, která vede k vytváření hlubokých vztahů mezi lidmi (sám prožíval šťastné manželství, které mu bylo inspirací). Kromě toho je v básních důležitá úloha básníka – kterého Hálek opěvuje jako důležitou postavu národního života.

Krásná Leila – Tato lyrickoepická báseň byla zveřejněna v roce 1859 v almanachu Máj.

V přírodě – Tato básnická sbírka byla inspirována venkovským životem a přírodou. Jedná se o lyrickou sbírku, která je velmi optimistická. Ovlivněná je hlavně okolím Mělnicka.

Pohádky z naší vesnice – Jedná se o epický soubor balad a romancí. Hlavními postavami jsou zde venkované a jejich příběhy – někdy veselé, jindy smutné. Také tato básnická sbírka je inspirována vesnicí na Mělnicku a vyšla měsíc po Hálkově smrti. Ve sbírce upozorňuje na některé problémy, jako je vnímání mládí a stáří vesnickou komunitou, ale také sociální rozpory.

Hálkova próza je tvořena hlavně povídkami, které se snaží čtenáře vychovávat. Velice často končí tragicky, snaží se znázorňovat protiklady. Podle Hálka by lidé měli žít v souladu s přírodou, takže kritizuje touhu po penězích.

Muzikantská Liduška – Povídka z roku 1861, v níž rodiče nutili svou dceru, aby si vzala bohatého člověka. Liduška z tohoto tlaku svých rodičů zešílela.

Kovářovic Kačenka – Opět tragická povídka, v níž se lásce mladých – Kačenky a Vojtěcha – postaví do cesty rodiče. Vojtěch je donucen vzít si bohatší nevěstu. Po obřadu Kačenka před kostelem náhle umírá, rok po ní umírá i Vojtěch – žalem.

Na statku a v chaloupce – V této povídce je srovnáván materialistický život bohatých s idylickým štěstím čistého života bez touhy po penězích a materiálních statcích.