Ruralisté, ruralismus

 

 Jméno: Ruralisté, ruralismus

 Přidal(a): Lucie

 

 

Ruralisté byli spisovatelé, kteří psali v období první poloviny 20. století a v dílech se zaměřovali především na venkov. Psali o vztazích mezi lidmi na venkově, o vztahu mezi venkovem a městem, ale také o kapitalizaci venkova. Ruralismus je tedy literární směr a jeho umělci jsou ruralisté. Je však nutno říci, že se v některých dílech objevují i jiné literární směry. Mezi tyto spisovatele patří:

 

Pojem Ruralisté vznikl ze slova „ ruralis“, což v překladu znamená venkovský. Dnes bychom možná také takovou literaturu uvítali, jelikož venkov poměrně upadá. I tito autoři psali o půdě, o tom, že město je sice velké, ale zároveň velmi rušné a také o tom, že půda je základem obživy.

 

Josef Knap

Josef Knap, který byl jedním z vrcholných představitelů ruralismu, se narodil na vesnici, poté vystudoval gymnázium i filosofickou fakultu. Po studiu hodně cestoval a navštívil několik evropských států včetně Norska nebo Francie. U severských spisovatelů také hledal inspiraci ke své tvorbě, mezi kterou můžeme zařadit sbírky povídek, ale také romány nebo odborné práce. Sbírky povídek s názvy Píseň na samotě nebo Čas kopřiv jasně v názvu dávají najevo, čím se tento autor zabýval. Z románů můžeme zmínit Réva na zdi, Vzdálená země nebo Dívčí hlas.

 

Václav Renč

Tento autor byl také považován za ruralistu, vystudoval filosofickou fakultu a po studiu se živil jako redaktor. Jeho jméno je však známé i dnes. Celá jeho rodina pokračuje v tomto směru, stejně jako jeho vnuk Filip Renč, který je v současné době asi nejznámější. Mezi jeho jídla patří například Studánky, Sluncem oděná nebo České žalmy. Kromě toho, že psal svá vlastní díla, tak také překládal a to hned z několika jazyků.

 

František Křelina

Kromě toho, že byl dramatikem a básníkem, byl také sám učitelem. Nevyrůstal sice v Praze, nicméně v roce 1939 se tam přestěhoval. Byl součástí skupiny, která vyzývala české spisovatele, aby psali pro náš lid, nicméně tato díla byla cenzurována. V roce 1951 byl zatčen a odsouzen na 12 let za velezradu. Ve vězení si však našel přítele, dokonce i mezi dozorci, kteří mu pomáhali a tak až do roku 1968 byly všechny jeho rukopisy důkladně schovány. V roce 1960 proběhla amnestie, která pomohla i Františku Křelinovi. Děl napsal mnoho, ale pro příklad můžeme uvést Hlas na poušti, Plaché světlo nebo Má přítelkyně Dora.

 

Jan Čarek

Tento spisovatel byl povoláním úředník, nicméně také napsal dost básnických sbírek a také některá díla pro děti. Svá díla také publikoval v časopisech, ale zejména v časopisu Mateřídouška, který je znám i dnes. Z děl pro děti můžeme uvést Motýli, Od jehly k mašinkám nebo Co si povídaly stroje.