České drama – literatura

 

 Jméno: České drama 20.století

 Přidal(a): Jandová

 

 

České drama

 • pol. 19. st.
 • Velký ústup divadelnictví, obdobná situace jako v literatuře
 • PROZATÍMNÍ DIVADLO – nacházelo se na místech dnešního divadla
 • Konaly se zde české hry

 

Dramatik – autor her

Dramaturg – rozhoduje co se bude v divadle hrát

Režisér – vybírání konkrétních postav, co kdo bude říkat

 • V textu jsou repliky
 • V závorkách scénické poznámky
 • Divadlo bylo otevřeno hrou král Vukašín (Riegel)
 • až 80. léta 19.století – generace ND
 • postaveno ze sbírek od lidí
 • 1868 – zahájení stavby (položení základního kamene)
 • 1881 – otevření národního divadla operou Libuše
 • V srpnu 1881 divadlo vyhořelo
 • 1883 je druhé otevření národního divadla znovu Smetanovou Libuší
 • ND = „Zlatá kaplička“
 • Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Josef Václav Myslbek, Ladislav Stroupežnický

 

Ladislav Stroupežnický

 • Dramaturg ND
 • měl znehyzděnou tvář, lidé ho neměli rádi

Naši Furianti – komedie ze života jihočeské vesnice

Jedná se o spor mezi vysloužilým vojákem a krejčím, spor je o tom kdo bude v noci ponocný,projevují se vesnické rysy- domýšlivost

Zvýkovský Rarášek

 

Gabriela Preissová

 • texty jsou psané v nářečí, aby to bylo autentičtější

Gazdina Roba – je vdaná za nepravého, uteče se svým milovaným, je označena za tu špatnou

Její pastorkyňa – příběh o dívce která porodí, ač není vdaná a její chůva to dítě zabije

 

Alois a Vilém Mrštíkovi

 • jsou to bratři, v jejich tvorbě vrcholí české drama

Maryša – hra o nerovném manželství, Maryši a Vávry, donucení ke sňatku, končí smrtí Vávry

 

Nové umělecké směry

 • konec 19.a přelom 20. století
 • dochází k přerodu společnosti (kapitalismus)

 

Impresionismus – soustředí se na prchavost okamžiku, atmosféru

 • vznik ve Francii, vznikl podle obrazu Clauda Moneta – Dojem, východ slunce
 • hlavní znaky – malba v plenéru

 

Symbolismus – začal se formovat na konci 19.st. ve Francii

 • nevšední představivost, Charles Baudelaire (prokletí básnící)
 • odmítají citovost, vychází z vnitřních umělcových představ

Secese – (1890–1905) odloučení (odloučit se od tradic), odštěpení, poslední univerzální sloh, který se projevuje především ve výtvarnictví a architektuře

 • zelená, zlatá

 

Dekadence – úpadek, projevuje se především v literatuře, volba témat, které jsou společensky nepřijatelné

 

Dekadence a symbolismus v literatuře

 • dekadence – úpadek, úpadkové umění
 • pocit umělců, kteří jsou znechuceni společností si vytváří svůj vlastní svět

 

Edgar Allan Poe

 • americký povídkář, kritik, otec hororu, o otce přišel a matka mu zemřela ve dvou letech, otčím ho vychovával a poslal ho na vojenskou školu, vyloučili ho kvůli zanedbávání školách povinností, oženil se a stal se spisovatelem, krátce po sňatku mu zemřela manželka, začal být alkoholik, pokusil se o sebevraždu, umřel po rvačce v hospodě, je tvůrcem literatury hrůzy, píše především poezii, hrůza vyvolána lidskou zlobou, dopředu si promyslel konečný efekt textu, jako 1. použil postavu detektiva Amatéra

Havran – baladická báseň,108 veršů, námětem je smrt spjatá s krásou – smrt krásné ženy, do místnosti vlétá havran opakuje NEVER MORE

Jáma a kyvadlo, Vraždy v ulici Morgve – povídky kde se vyskytuje postava detektiva

 • APOSTROFA – básnické oslovení
 • EUFEMISMUS – zjemnění
 • METONIMIE – pokoj mého stáří – vnitřní souvislost

 

Walter Whitman

– americký básník, jehož poezie vytváří volný verš, verš moderní poezie, kde neexistuje rytmické schéma, výskyt hovorové řeči

 • Stébla trávy – básnická skladba, nařčeno s neuměleckosti a homosexuality

 

Oscar Wilde

 • Syn lékaře královny Victorie
 • Anglický autor
 • Obviněn z homosexuality, kvůli tomu veden soudní proces
 • Zemřel v bídě v pařížském hotelu

 

Obraz Doriana Graye – krásný a mladý Dorian se setká s filozofem, ten se ho snaží ovlivnit, on vysloví přání, aby on byl stéle krásný a aby za něj staral jeho obraz, začal se chovat zle, kvůli němu spáchala herečka sebevraždu, na obrazu to je vidět a stárne, on obraz sám rozbije a najednou je obraz znovu krásný a pod ním leží zošklivený stařec, kterého poznali jen podle prstenu na ruce

 

Prokletí básnící

 • Vžité označení pro francouzské básníky dekadentního ražení, za předchůdce je považován Francois Villon (Vijon)
 • V 7 letech ztratil otce, otčíma nenáviděl, rozhodl se žít život dobrodruha, opustil rodinu
 • Byl odsouzen z mravopočestnosti
 • Jeho díla obsahují – překvapivá obrazná pojmenování (např. metafora), zapojuje do poezie všechny smysly, neváhal se obrátit ani na morbidní témata

 

Květy Zla – celá básnická sbírka

 • Vzbudila pobouření

 

Mršina – zdechlina

 • Mladík šel se svou milou na procházku a potkají na cestě utonulé zvíře, a on ho přirovnává k dívce, že teď je krásná ale později bude taky ošklivá a smradlavá

 

Paul Verlaine (Vorlén)

 • Francouz
 • Neuspořádaný osobní život
 • Hýření v krčmách
 • Setkal se s Rimbaudem, protože ač byl ženatý utekl právě s ním, a ne jako kamarád ale měli homosexuální vztah, Verlaine ho postřelil a je odsouzen do vězení

Saturnské básně – celá sbírka

 

Jean Artur Rimbaud

 • Od dětství se toulal
 • Utíkal z domova
 • Vstoupil k vojákům, bojoval v Habeši
 • Navštívil Indii, Egypt
 • Zemřel po amputaci nohy

Opilý koráb – volný tok k asociacím, jako bychom byli s básníkem ponořeni ve snu

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.