Psychologická próza

literatura

 

 Jméno: Psychologická próza

 Zařazení: Literatura, Spisovatelé

 Přidal(a): Lucie

 

 

Psychologická próza je literatura, která se vyvíjela mezi 1. a 2. světovou válkou. Vychází ze Sigmunda Freuda a jeho známé psychoanalýzy. Autoři píší o patologických jevech, které se objevují ve společnosti. Psychologická próza v Čechách vychází ze světové literatury, zejména z Dostojevského. Častým motivem v dílech jednotlivých autorů bylo téma sebevraždy.

 

Mezi spisovatele, kteří psali psychologickou prózu, se řadí:

 

Jaroslav Havlíček

Tento autor, který byl nejznámějším, co se psychologické prózy týče, vystudoval ČVUT v Praze, předtím však stihl absolvovat i kurz na obchodí akademii. Byl dobrovolníkem v 1. Světové válce. Později pak pracoval v bance. Mimo to samozřejmě psal svá známá díla. Za zmínku jistě stojí Petrolejové lampy, Helimadoe nebo Neviditelný.

 

Jarmila Glazarová

Tato autorka byla také jednou z těch spisovatelů, kteří se zabývali psychologickou prózou. Kromě toho, že byla spisovatelkou, tak se také živila jako telefonistka. Její rodiče brzy zemřeli, ale měla ještě jednu sestru, jménem Irena. Mezi známá díla patří Roky v kruhu, Vlčí jáma nebo Advent. Některá její díla byla také zfilmována.

 

Václav Řezáč

Václav Řezáč byl pouze pseudonym a jeho vlastní jméno bylo Václav Voňavka. Neměl příliš jednoduché dětství, jeho otec zemřel, když byl ještě velmi malý. Poté se jeho maminka opět provdala, nicméně on si s náhradním tatínkem příliš nerozuměl. Některá jeho díla odrážejí i to, jaký měli spolu vztah. Celý život žil v Praze a svou tvorbou také přispíval do Lidových novin. Mezi díla, která patří mezi ty známější, řadíme například Černé světlo, Fidlovačka nebo Na Pouti.

 

Egon Hostovský

Tento autor, byl nejen spisovatelem, ale také novinářem a redaktorem. Zajímavostí je, že se narodil zde v Čechách, ale zemřel v New Jersey v USA, kam se dostal v roce 1941 po okupaci Československa. Je považován za autora psychologické prózy a nejčastěji psal právě o lidech na okraji společnost. Vycházel také ze Sigmunda Freuda a často do svých děl promítal své vlastní zkušenosti. Mezi díla, která patří mezi ty známější, řadíme Žhář, Danajský dar, Ztracený stín nebo Dům bez pána.

 

Josef Kopta

Kopta byl českým spisovatelem a novinářem. Před válkou se věnoval také profesi bankovního úředníka. Když se však vrátil, tak se věnoval již jen literatuře. Byl jedním z přispěvatelů do Lidových novin a kromě toho také psal psychologickou prózu, do které promítal to, co sám zažil. Mezi známá díla patří Hlídač č. 47, Modrý námořník nebo Adolf čeká na smrt.