Samuel Taylor Coleridge – životopis

literatura

 

Jméno: Samuel Taylor Coleridge

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834)

Život

Samuel Taylor Coleridge byl anglickým filozofem, kritikem, ale hlavně také básník, který se zabýval především romantickou tvorbou. I proto ho mnozí často charakterizují jako zakladatele anglického romantismu. Narodil se 21. října v roce 1772, a to v Ottery St Mary.

Jeho život byl zpočátku spojený především s náboženstvím. Odpovídá tomu především jeho vzdělání. Nejprve to byla škola nesoucí název Christ’s Hospital a později Jesus College. Nutno však říci, že kromě křesťanského zaměření se také zajímal o filozofii, které se celkem výrazně věnoval. A to jak v rámci studijních oborů, tak i v souvislosti se samostudiem a se čtením řady literárních děl.

Sám se považoval především za teologa, ale také za filozofa. Jeho život byl spojený třeba s ideály francouzské revoluce, ale později se v rámci politického života považoval za konzervativce. A tyto názory také aktivně prosazoval. Dále se zasloužil i o to, že dokázal uvádět německý idealismus do anglických překladů a tak ho mnohem více rozšiřoval mezi širší veřejnost.

Jeho osobní život byl spojován s řadou psychických problémů. Trpěl nemocí, kterou je bipolární afektivní porucha. Dříve se jednalo o nemoc známou a charakterizovanou jako maniodepresivní psychóza. Kromě psychických problémů trpěl od dětství i řadou těch fyzických, které se následně projevily v mnoha bolestech. V souvislosti s tím aktivně užíval opium, na kterém se stal dokonce závislý. To jeho psychický stav nijak pozitivně neovlivnilo. Právě naopak.

I přes své zdravotní problémy a závislosti se dožil celkem významného věku. Když zemřel, bylo mu 61 let. Naposledy vydechl 25. července roku 1834 v Londýně. Důvodem jeho smrti bylo zdravotní selhání, a to konkrétně zástava srdce. Kromě svých děl zanechal na světě i tři děti, kterými jsou Sara Coleridge, Derwent Coleridge a dále Hartley Coleridge.

 

Dílo

Dračí křídlo stesku – Tato sbírka je výběrem poezie autora. Obsahuje celou řadu stěžejních básnických titulů, které charakterizují jeho velký příklon k romantismu, jehož byl v Anglii v podstatě zakladatelem.

Jezerní básníci – Zajímavé dílo, za kterým nestojí jenom Samuel Taylor Coleridge, ale které je sbírkou, která charakterizuje i další autory anglického romantismu. Je výběrem, který má danou tvorbu a z ní to nejlepší přiblížit čtenářům. Coleridge je zde jako hlavní a stěžejní autor ve společnosti dalších významných jmen, a to Williama Wordsworthe nebo také Roberta Southeyho.

Píseň o starém námořníku – Rozhodně nejznámější a také nejvýznamnější dílo autora. Pod originálním názvem The Rime of the Ancient Mariner  vyšlo jako příběh, který popisuje osudy námořníka a jeho lodi, se kterou překročí rovník. Vlivem bouří je však zahnán až k jižnímu pólu a následně do Tichého oceánu. Dílo popisuje jak celou řadu podivuhodných událostí, tak i samotnou strastiplnou cestu spojenou s návratem do vlasti. Do češtiny bylo toto dílo přeloženo několikrát, a to pod uvedeným názve, ale také pod názvem Píseň o starém námořníkovi, nebo také Skládání o starém námořníku. Zajímavostí je také fakt, že se dílo dočkalo zhudebnění skupinou Iron Maiden. Najít ho lze na jejím albu Powerslave.

Tušivá rozpomnění: jezerní básníci – Další z děl, které je možné charakterizovat jako výběr takzvaných jezerních básníků. I v této knize má Samuel Taylor Coleridge své příspěvky, které jasně charakterizují jeho romantický styl psaní. Dále zde nechybí Preludium W. Wordsworth, nebo také poezie R. Southeye.

Mez další díla autora patří třeba i básně, jako je Christabel, stejně jako báseň Kubla Khan. Obě dvě díla byla také přeložena do češtiny a je možné je dohledat pod názvy Kublajchán a dále Xanadu. I tato díla samozřejmě patří do jasného romantického žánru.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.