Samuel Beckett – životopis

literatura

 

Jméno: Samuel Beckett

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

SAMUEL BECKETT (1906 – 1989)

Samuel Beckett byl irský dramatik a prozaik, jeden z tvůrců a představitelů absurdního divadla, od roku 1945 píšící francouzsky.

 

ŽIVOT

Beckett se narodil ve Foxrocku kousek od Dublinu, pocházel z dobře situované rodiny. To mu zajistilo vzdělání na velice prestižních školách v Dublinu, poté vystudovala vysokou školu Trinity College, kde studoval práva, francouzštinu a italštinu. Po ukončení studií pracoval jako učitel v Belfastu, ale po roce zaměstnání odjel přednášet angličtinu do Francie, kde působil i na prestižní pařížské Sorbonně.

Později se vrátil do Irska a rozhodl se plně věnovat spisovatelské činnosti. Díky dědictví, které získal po smrti svého otce, se mohl usadit v Londýně, kvůli depresím se ale musel podrobit psychiatrické léčbě. Po propuštění několik let cestoval po Evropě.

Jeho první básnický počin byla sbírka devadesátiosmi veršů Děvskop. Po sbírce následoval soubor esejí a román. Po nějakém čase života v Londýně se seznámil se studentkou hry na piano Suzanne Dechevaux-Dumesnilovou, se kterou se oženil.

Následovala jeho románová tvorba a stěhování do Francie. Za druhé světové války se angažoval v protifašistickém odboji – francouzském hnutí odporu. Byl nucen utéct do malé vesnice Roussillon, tam pracoval až do konce války jako zemědělec. V té době napsal svůj v pořadí druhý román, který je považován za poslední jeho románové dílo napsané v rodném jazyce. Po válce spolupracoval s irským Červeným křížem, poté už se natrvalo usadil v Paříži. Zjistil, že se mu mnohem lépe tvoří ve francouzštině, a u toho také na nějaký čas zůstal. Toužebně si přál vytvořit něco, co sám nazýval ,,literatura neslova“.

Po sérií her se v jedné z nich navrací k angličtině. Měl nehodu, doma upadl
a nastěhoval se do pečovatelského domova, krátce nato mu zemřela manželka. Poslední dny tedy trávil psaním a přijímáním návštěv, zemřel na následky dýchacích potíží.

 

DÍLO

Jeho tvorba byla výrazně ovlivněna francouzským životem, některá díla psal anglicky, jiná francouzsky, objevilo se také kreativní převádění z jednoho jazyka do druhého.

ČEKÁNÍ NA GODOTA – absurdní drama, jeho vrcholné dílo, bezvýchodnost lidské existence, pocit osamocení člověka ve světě, není zde žádná víra, žádná budoucnost, nic, co by nasvědčovalo vyššímu smyslu lidské existence

MURPHY – první větší próza, román o Irovi, který se snaží eliminovat vše, co ho spoutává s tělem, a tak přijímá práci v ústavu pro choromyslné

MERCIÉR A CAMIER – román, ve kterém hlavní hrdinové předjímají dvojici protagonistů z Čekání na Godota

TRILOGIE

  • volná trilogie
  • člověk je zde zobrazován jako nemohoucí, bloudící bytost, která se stále hledá
  • MOLLOY, MALONE UMÍRÁ, NEPOJMENOVATELNÝ

WATT – poslední autorův román psaný v angličtině, hlavní hrdinové chtějí, ale nemohou najít vhodná slova pro sdělení základní pravdy existence

VŠICHNI, KDOŽ PADAJÍ – rozhlasová hra

POEZIE

  • DĚVKOSKOP, SPOLEČNOST

DRAMATICKÉ TEXTY (ostatní)

  • KONEC HRY, ŠŤASTNÉ DNY, HRA, KROK, POSLEDNÍ PÁSKA

 

ZAJÍMAVOSTI

  • celé jméno Samuel Barclay Beckett
  • nositel Nobelovy ceny za literaturu
  • proslýchá se, že většinu peněz, které za Nobelovu cenu získal, daroval chudým