Schindlerův seznam – rozbor díla k maturitě

 

 Kniha:  Schindlerův seznam

 Autor: Thomas Keneally

 Přidal(a): Jiří I.

 

 

Schindlerův seznam, 1918

Téma a motiv

 • Témata – záchrana židů za 2. světové války

 

Časoprostor

 • 2. světová válka, Kraków, Osvětim

 

Kompoziční výstavba

 • Chronologická, rozděleno do kapitol, obsahuje prolog a epilog

 

Literární druh a žánr

 

Vypravěč

 • Er-forma

 

Postavy

 • Itzhak Stern – židovský účetní, píše Schindlerovi seznam židů
 • Oskar Schindler – německý továrník, snažil se co nejrychleji zbohatnout, první motivace byly peníze postupem času začal bránit své dělníky, zachránil 1100 lidí
 • Amon Göth – důstojník SS

 

Vyprávěcí způsoby (jazyk)

 • Dialogy, monology

 

Typy promluv

 • Přímá řeč, monology, dialogy

 

Literárně-historický kontext

Literární/obecně kulturní kontext

 • Protestují proti její krutosti
 • Oslavují hrdinství lidí
 • Satiricky líčí válečnou absurditu
 • Zkušenost 2. světové války přivedla mnoho spisovatelů k angažovanému psaní.
 • Mnozí intelektuálové byli nespokojeni s nedostatky západní demokracie a hleděli s nadějí k Východu jako určité možnosti nového společenského vývoje, a tak se v poválečné vlně neorealismu a existencialismu objevuje mnoho levicového nadšení.

 

Thomas Keneally

Kontext autorovy tvorby

 • Narodil se 1935
 • Australský prozaik, dramatik
 • Studoval na katolického kněze (studium nedokončil)
 • Pracoval jako učitel
 • Přednášel na universitě

 

Díla:

 • Schindlerova archa (později posloužila k natočení filmu Schindlerův seznam)
 • Naše Republika
 • Balada o Jimmiem Blacksmithovi