Sentimentální román

literatura

 

Jméno: Sentimentální román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Sentimentální romány se nejvíce psaly ve druhé polovině osmnáctého století v době preromantismu neboli sentimentalismu, který považoval cit za zdroj nejvyšších morálních hodnot. Velmi důležitou roli v sentimentálních románech tak hraje láska.

 

Základní znaky sentimentálního románu

Sentimentální román se vyznačuje soustředěným zájmem o citové vztahy jedince a důraz klade také na emocionální podání děje, cílem sentimentálních románů je čtenáře dojmout. Čtenáři se rovněž s hlavními postavami sentimentálních románů často ztotožňují. Důležitým tématem sentimentálních románů je láska, která je často nešťastná a nenaplněná či tragická.

 

Významné sentimentální romány a jejich autoři

Za tvůrce sentimentálního románu jako nového literárního žánru je považován anglický spisovatel Samuel Richardson a jeho romány v dopisech, které ještě nebyly do češtiny nikdy přeloženy, Pamela: Or, Virtue Rewarded  a Clarissa: Or the History of a Young Lady. Další sentimentální romány z doby preromantismu představují například Rousseauova Julie aneb Nová Heloise, který je rovněž psaný ve formě dopisů. Jde o příběh tragické lásky domácího učitele Saint–Preuxe a dívky Julie, kteří se nemohou vzít kvůli tomu, že učitel není šlechtic a Julie ano. Dalším francouzským spisovatelem byl Antoine Francois Prévost, který napsal román Manon Lescaut, který později přepracoval Vítězslav Nezval do podoby dramatu, o lásce mladého rytíře des Grieux a mladé, lehkomyslné dívky Manon.

V neposlední řadě se sentimentálnímu románu věnoval i slavný německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe, který napsal dvoudílný román v dopisech Utrpení mladého Werthera. Román je osobní zpovědí hlavního hrdiny, který má problémy se svým životem a láskou. Dívka Lotta, kterou miluje, se provdá za jeho přítele Alberta. Werther se rozhodne odstěhovat, ale po čase se vrací zpět, znovu se s Lottou setká a poté spáchá sebevraždu.

V druhé polovině dvacátého století se i díky své filmové podobě stal velmi oblíbeným sentimentální román Ericha Segala s názvem Love story, jehož hlavními hrdiny je mladý pár, Oliver a Jennifer, kteří se i přes odpor svých rodičů rozhodnout vzít, a začít tak od úplného začátku. Společně musí překonávat nelehké nástrahy osudu, které se netýkají nejen nelehké finanční situace, ale také toho, když mladý pár zjišťuje, že nemohou mít děti.