Tartuffe – rozbor díla k maturitě (5)

rozbor-díla

 

Kniha: Tartuffe

Autor: Molière

Přidal(a): sotek

 

 

AUTOR: Molière (*1622 – †1673)

 • Významný autor komedií, dramatik, herec, režisér, měl i své vlastní divadlo
 • Nejdřív hrál na venkově (vstoupil do kočovné herecké společnosti)
 • Díky tomu, že byl úspěšný, tak celý život bojoval proti intrikám a pomluvám

Autorský styl:

 • autor kritizuje lakomství a pokrytectví, které podle autora deformuje charakter člověka a ničí vztahy mezi rodinnými příslušníky
 • předváděl soudobou mravní problematiku: kritika katolické církve a postavení žen ve společnosti
 • ve svých komedií navázal na tradici domácí frašky a italské commedia dell´arte

Další díla:

 • Lakomec, Misantrop, Don Juan, Zdravý nemocný

 

Klasicismus 

 • umělecký směr aristokracie
 • vzor antického umění
 • jednotné principy a pevný řád
 • rozumová kázeň
 • krása je v pravdě a přírodě
 • střízlivost a účelnost

 

Rozbor díla: Tartuffe

ILUSTRACE: kniha není ilustrovaná, VYDAVATELSTVÍ: ARTUR, ROK VYDÁNÍ: 2016. PŘEKLADATEL: Vladimír Mikeš, POČET STRAN: 96

Literární druh: drama

Literární forma: poezie (pravidelný verš)

Literární žánr: komedie (zachována jednota místa, času děje)

 

KOMPOZIČNÍ ROVINA

 • STRUKTURA díla: pět jednání
 • Rozděleno na výstupy (I/5, II/3, III/7, IV/9, V/ 7;)

 

Dialogy mají rychlý spád, jsou satirické, množství scénických poznámek, zachována klasická struktura dramatu:

 • 1. expozice – seznámení s postavami, Kleantes zjišťuje, že se Orgon chystá porušit slib
 • 2. kolize – rozhovory, vztahující se k svatbě s Tartuffem
 • 3. krize – Tartuffe se vyzná Elmíře, Damis je vyhnán z domu
 • 4. peripetie – Orgon konečně prohlédne Tartuffa
 • 5. katastrofa – vyřešení sporu

 

TEMATICKÁ ROVINA

Hlavní témata: 

 • Upozornění na zneužívání náboženství ke světským cílům, boj proti feudálnímu církevnímu absolutismu, zneužívání církve ke svým potřebám, oslava krále (dobrý král umí odpouštět a moudře rozhodnout).

 

Vedlejší témata:

 • Kritika lidských vlastností: hloupost, důvěřivost, naivita, falešnost, intrikářství, ziskuchtivost, lhaní, falešná pobožnost

 

Čas a prostor děje díla:

 • Francie, Paříž, 2. polovina 17. století, dům Orgona

 

Charakteristika postav

 • Tartuffe: pokrytec, lhář (staví se jako náboženský fanatik, ale skutečnost je jiná, předstírá zbožnost
  a čestnost), podvodník (aby majetek Orgona, chce si vzít jeho dceru), bezcharakterní (je mu zcela jedno, co bude s rodinou Orgona), úlisný, vychytralý (hned zpočátku se vetře do přízně Orgona a jeho matky předstíranými lichotkami), zištný (touží po bohatství, které není jeho). Staví se jako přítel Orgona, chce si vzít Marinu, ale zároveň chce i Elmíru.
 • Orgon: důvěřivý (věří slepě Tartuffovi, prolíná se celou knihou), slaboch (nedokáže se postavit proti útokům své matky, i když nespravedlivě napadá jeho syna), pokrytec (pro své pohodlí chce provdat dceru za Tartuffa, i když ví, že miluje Valéra), lehce ovlivnitelný (snadno se nechá ošálit lichotkami), pohodlný (než by se zabýval pravou podstatou věci, raději vyhodí svého syna z domu).
 • Elmíra: dobrosrdečná (dobře vychází s oběma dětmi Orgona z prvního manželství), chytrá (okamžitě prokoukne Tartuffa a staví se proti němu), vynalézavá (vymyslí lest, jak usvědčit Tartuffa tak, aby se Orgon přesvědčil o jeho pravé povaze – schová ho pod stůl), charakterní (stojí vždy na straně
  pravdy – hájí Damise, postaví se i proti Pernelové,je proti chystanému sňatku Elmíry s Tartuffem),
  věrná ( prozradí Orgonovi, jak se chová Tartuffe, nepodlehne mu, ale vymyslí malou lest).
 • Damis: syn Orgona, vznětlivý (rozčileně vyčítá otci jeho vztah k Tartuffovi), pravdomluvný (řekne otci pravdu o tom, že Tartuffe se dvoří Elmíře), upřímný (řekne svůj názor na Tartuffa, i když ví, že je to pro něho neprospěšné), respektuje otce (i když ten ho neprávem vydědí), hrdý (raději odejde z domu, než by souhlasil s pokrytectvím)
 • Pernelová: vyčítavá (vyčítá Elmíře šaty a šperky), hádavá (vyčítá vnukovi Damisovi drzost), nesoudná (věří lichotkám Tartuffa), zbožná (líbí se jí předstíraná zbožnost Tartuffa), zaslepená (raději opouští dům Orgona, než by se nechala přesvědčit od ostatních, že Tartuffe je podvodník a lhář).

 

OBSAH

1. dějství

 • Orgon vezme k sobě do rodiny žebráka Tartuffa, kterého rodina potkala v kostele. Ten začne žít z jeho peněz a manipuluje s ním. Ostatní ho prohlédli a nesnáší ho. Hájí ho jen jeho matka, která raději opouští dům, než by si přiznala, že Tartuffe je podvodník a lhář.

2. dějství

 • Orgon je zaslepený, říkal mu bratře. Přestože svou dceru zasnoubil s Valérem, rozhodl se zasnoubení zrušit a dát Marianu Tartuffovi, aby ho měl v rodině.

3. dějství

 • Tartuffe ale chce Elmíru, když se jí konečně vyznal, slyšel to i Damis, který žaloval otci. Orgon mu nevěřil a vyhnal ho z domu. Mariana taky odporovala a tak Orgon na Tartuffa přepsal celý majetek, včetně listin kompromitující krále.

4. dějství

 • Elmíra se nevzdala a chtěla Orgonovi ukázat, že Damis nelže. Schovala Orgnona pod stůl a zavolala Tartuffa, on jí znova vyznal lásku.

5. dějství

 • Nato ho Orgon vyhnal z domu. Tartuffe se mu vysmál a šel ukázat králi ony kompromitující listiny. Tartuffe si myslel, že Orgona zatknou, ale vše dopadlo jinak. Tartuffe byl zatčen a majetek byl Orgonovi vrácen. Orgon svolí k sňatku Mariany a Valéra a jde poděkovat králi za jeho šlechetnost.

 

VLASTNÍ NÁZOR NA DÍLO

 • V knize není nic k smíchu.
 • Aktuálnost: I v dnešní době se mezi lidmi projevuje chamtivost, povýšenost, faleš, touha po majetku a moci na úkor ostatních lidí.