Tartuffe – rozbor díla k maturitě (6)

rozbor-díla

 

Kniha: Tartuffe

Autor: Molière

Přidal(a): simka

 

 

KONTEXT AUTOROVY TVORBY

 • Moliére, vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin byl mistr francouzské divadelní komedie.
 • Byl to herec, spisovatel a dramatik, který zesměšňoval církev, šlechtu a mravy.
 • Napsal kolem 33 komedií.
 • Žil za doby Ludvíka XIV. Na venkově, později i na královském dvoře.
 • Reprezentuje klasicismus.

Další díla:

 • Lakomec, Zdravý nemocný, Misantrop, Škola mužů, Škola žen, Měšťák šlechticem

 

SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT

 • Konec feudalismu -> nástup kapitalismu
 • Ústup šlechty -> do popředí měšťanstvo

KLASICISMUS

 • Navazuje na antiku, zdůrazňuje harmonii, uměřenost a rozum
 • Pevná pravidla umělecké tvorby (vyšší a nižší žánry) – ve všem řád a pravidla
 • Vyšší žánry – tragédie, epos, óda, v minulosti, šlechticové a králové
 • Nižší žánry – komedie, bajka, satira, v přítomnosti, obyčejní lidé
 • Jednota místa, času a děje (pro drama) – hra se odehrává na jednom místě, 24 hodin (max 30),
 • pouze jedna dějová linie

DALŠÍ AUTOŘI A JEJICH DÍLA:

 • Friedrich Schiller – Don Carlos, Valdštejn, Marie Stuartovna, Loupežníci, Úklady a láska
 • Johann Wolfgang Geothe – Utrpení mladého Werthra, Prometheus, Faust

 

ROZBOR DÍLA: TARTUFFE

LITERÁRNÍ DÍLO

 • Literární žánr: divadelní hra
 • Umělecký směr: klasicismus
 • Téma: hra je namířena proti náboženskému fanatismu, změnila Moliérovi život byl obviněn z ateismu (po prvním představení byl Tartuffe zakázán)
 • Záměr: kritizovat šlechtu a církev, ukázat politickou situaci Francie
 • Název knihy: hra je pojmenována po jednom z hlavních hrdinů, který si hraje na svatouška a přitom touží po bohatství
 • Doba děje: 2. polovina 17. století (během 1 dne)
 • Místo děje: přízemí Orgonova bytu v Paříži

 

Hlavní rysy:

 • Narušoval základy klasicistního dramatu, psal komedie, řešil otázky mravnosti, přetvářky, pokrytectví, touze po bohatství – založeno na konfrontaci lidských chyb se zdravím rozumem a lidskou morálkou

 

KOMPOZICE:

 • Uspořádání děje: chronologická
 • Uspořádání knihy: dílo je vymezeno do 5 dějství, které se dál dělí na scény
 • Děj je jednoduchý, dochází k okamžitému rozuzlení

 

Vypravěč:

 • nevyjadřuje se

 

Řeč postav:

 • hovoří pouze postavy
 • vyskytují se autorovy poznámky (přichází Elmíra, Mariana, Damis)
 • vyskytují se přirovnání (krokodýlí slzy)

 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:

Slovní zásoba:

 • autor používá jazyk spisovný a každá postava mluví jiným jazykem

 

Stavba vět a souvětí:

 • dílo je veršované

 

POSTAVY:

 • Tartuffe – pokrytec, svatoušek, podvodník, lhář
 • Orgon – hlava domu, důvěřivý a brání Tartuffa
 • Elmíra – Orgonova manželka, dobrosrdečná, chytrá
 • Mariana – Orgonova dcera, poslušná, počestná, miluje Valéra
 • Damis – Orgonův syn, bratr Mariany, ukvapený, horlivý
 • Valér – Marianin nápadník, žárlivý, zamilovaný
 • Kleantes – Orgonův švagr, bratr Elmíry, moudrý, spisovný, bohatá slovní zásoba
 • Dorina – služka Mariany, drzá, říká vše, co si myslí, drzá, skoro až neslušná

 

STRUČNÝ DĚJ:

Tartuffe je podvodník, který získal důvěru Orgona, který ho přijal do svého domu, protože mu Tartuffe připadal jako bratr a člověk netoužící po bohatství s velkou vírou v boha. Aby ho začlenil do rodiny, rozhodl se, že mu dá za manželku svoji dceru Marianu. Mariana ale Tartuffa nechce, protože je zamilovaná do Valéra. Je to však poslušná dcera, a tak to otci neřekne. Proto se společně s Valérem, její služkou Dorinou, nevlastní matkou Elmírou, bratrem Damisem a strýcem Kleantesem domluví proti Tartuffovi, aby Orgonovi otevřeli oči. Elmíra přijde na to, že k ní Tartuffe něco cítí, a tak toho využije. Donutí Orgona, aby se schoval pod stůl, a pak mu ukáže, jak ji Tartuffe svádí. Orgon chce Tartuffa vyhodit, ale na neštěstí už na něj přepsal dům a majetek. Tartuffe toho využije a pošle na něj soudního vykonavatele. Poté ještě přijde s policejním úředníkem, kterého poslal sám král. Co však Tartuffe nečekal bylo, že ho král od samého začátku prokoukl a nařídil policejnímu úředníkovi, aby Tartuffa před Orgonem zatkl. Tartuffe toho totiž provedl daleko více. Orgon nakonec rozhodl, že se Mariana vdá za Valéra.