Toman a lesní panna – rozbor díla

rozbor-díla

 

 Kniha: Toman a lesní panna

 Autor: František Ladislav Čelakovský

 Přidal(a): Káťa M.

 

 

František Ladislav Čelakovský

 • narozen 7. března 1799,  zemřel 5. srpna 1852
 • český básník, kritik a překladatel
 • pseudonymy: Marcián Hromotluk, Žofie Jandová
 • redaktor Pražských novin
 • dvakrát ženatý – první žena Marií Ventovou zemřela na tyfus, druhá manželka: Antonie Reissová (vlastním jménem Bohuslava Rajská)
 • celkem měl 8 dětí, ve své závěti pověřil jejich opatrovníkem manžela své švagrové Josefa Františka Friče

Díla:

 • Ohlas písní ruských (1829) – epická básnická sbírka, čerpá z ruských bylin, ohlasy na rusko-tureckou válku
 • Ohlas písní českých (1839) – lyrická básnická sbírka, nejznámější báseň sbírky
 • Slovanské národní písně (1822-1827)
 • Květinové epigramy (1827)
 • Litevské národní písně (1827)
 • Vocabularia linguae Polabicae quae exstant omnia colegit Čelakovský (Slovník polabských Slovanů) (1827)
 • Padesátka z mé tobolky (1837) – padesát fejetonů o soudobé společnosti, cenzurováno
 • Česká dobropísemnost anebo nejsnadnější způsob naučiti se česky dobře psáti (1839) – učebnice
 • Krátká mluvnice německého jazyka (1840)
 • Růže stolistá (1840) – básnická sbírka, obsahuje 100 básní
 • Malý výbor z veškeré literatury české (1851)
 • Mudrosloví národa slovanského ve příslovích (1852)

 

Literatura českého národního obrození

 • období od roku 1775 do roku 1848
 • hlavní cíle: obrození českého jazyka, seznámení Čechů s českou historií, spojení slovanských národů
 • příčiny vzniku národního obrození:
  • Patenty vydané Josefem II.
  • Toleranční patent – toleroval i další křesťanská vyznání (kromě římskokatolického), první krok k náboženské svobodě
  • Patent o zrušení nevolnictví – lidé se mohli svobodně stěhovat, studovat a podnikat

NO se dělí na tři fáze:

 • 1. fáze obranná (1775 – 1805)
  • obrana českého jazyka před germanizací, počátky českého divadla
  • představitel: Josef Dobrovský – zakladatel bohemistiky a slavistiky, díla: Německo – český slovník, Podrobná mluvnice jazyka českého
 • 2. fáze ofenzivní (1805 – 1830)
  • nároční umělecká tvorba v českém jazyce
  • představitelé: Josef Jungmann – Slovník česko-německý, František Palacký – Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, Jan Kollár – Slávy dcera, František Ladislav Čelakovský
  • Rukopisy královédvorský a zelenohorský – falešné rukopisy, o jejich pravost se vedly spory
 • 3. fáze vyvrcholení obrozeneckých snah (1830-1848)

 

Rozbor díla: Toman a lesní panna

 • první báseň v celé sbírce
 • balada (báseň s pochmurným dějem a nešťastným koncem)
 • tvořena 14 slokami, pravidelné básnické schéma, – er forma
 • motiv: nešťastná láska, báje a pověsti

 

Místo a čas děje:

 • les (doubrava), vesnice Tomanovy milé, vše na území Čech
 • jedna noc

 

Postavy:

 • Toman – naivní mladík, zhrzený láskou,
 • Tomanova sestra – starostlivá, varuje Tomana ať jede bezpečnou cestou
 • Tomanova milá – zasnoubila se s jiným → neupřímná
 • Lesní panna – víla, krásná, zákeřná

 

 

Jazyk, jazykové prostředky a kompozice:

 

Děj:

Toman se vydává za svou milou. Jeho sestra ho varuje ať nejezdí přes doubravu (les), že je to nebezpečné. Toman ji poslechne a jede jinou cestou. Když dorazí za svou milou, zjistí, že už si našla někoho jiného a je zasnoubená. Zhrzený Toman se vydává zpátky domů přes doubravu, kde narazí na lesní pannu. Ta jej svede, on ztratí kontrolu nad svým koněm a spadne ze skály. Nad ránem se do Tomanovi rodné vsi vrátí jen kůň a jeho sestra oplakává ztrátu bratra.