Tvorba básnických vyjádření – literatura, cvičení

 

 Jméno: Tvorba básnických vyjádření

 Přidal(a): Dita Sinaglova

 

 

OBSAH

 • Tvorba básnických vyjádření
 • Doplň verš
 • Báseň s mnoha konci
 • Miniúvaha
 • Inspirace obrázkem
 • Vlastní básnická tvorba

 

Tvorba básnických vyjádření:

Mé hrdlo spaluje nesnesitelný žár   (mám žízeň)

Od slunce východu skrápí zemi chladivý déšť   (celý den prší)

 

Doplňte verš:

 • Kávový mlýnek je můj kohout
 • Bílé kornouty plují po vodě – vstříc nekončící svobodě
 • Když zavoní někde heřmánek – uléhaje pomýšlím na spánek
 • Každý dům má svou vlaštovičku
 • Za návsí v zahradách je dům
 • Malý motýlku, posílají mi tebe – ač dotek tvůj chladí a zebe

 

1. báseň

 • Zas noci červnové s tichými blesky jdou.
 • Jsou jasné, zamlklé, s měsíčním polosvitem,
 • dech trávy požaté zas táhne zahradou
 • a větřík dřímavý se zlehka vlní žitem.
 • Spí všecko, všecko spí, je tichá, zmlklá ves,
 • jen chřástal nad vodami zalká přerývaně.
 • Víc voní bez a kmín a bouřněj šumí jez
 • v tom tichu velikém, jež oblévá mi skráně.
 • Hle, měsíc veliký jak hoří nad splavem…
 • A kolem dokola co hvězd se zatřpytilo!

 

 • Dokončete poslední dvojverší básně

(Snad kdyby štěstí šlo po dlouhých dobách sem,

By ani za noci v tmách lesů nezabloudilo.)

 

 • Jakým druhem rýmu je báseň psána?

(abbab – střídavý / další druhy rýmu: aabb – sdružený, abba – obkročný, abcb – přerývaný

 

 • Převeďte text básně do prózy – vytvořte krátké líčení

…Uprostřed teplé letní noci se procházím kolem našeho rybníka. Vzduch voní vodou a létem. Zvyky jsou příliš hlasité v tom tichu. Teplý vítr čechrá mé vlasy, hladí mé tváře a proklouzává rákosím, které roste u vody. V dálce slyším zpívat obilí. Nasávám vůně celým tělem. V tom se nad splavem  vyhoupl bledý měsíc. Vše utichlo. I mé kroky. Hvězdy se vzhlížejí v zrcadle rybníka, tak je nerušte…..

 

2.báseň

 • Denně podléhaje kráse prvotného hříchu
 • unavíš stráž ráje spustí meč
 • zůstavajíc netečnou a v tichu
 • S žalem hledáš cestu zpáteční
 • bloudě v širé rovině svých skutků
 • naříkáš si na své zrození
 • Zrazen krví zkažená je
 • hrůzou v nocích třeseš se
 • jediného nervu nezapomínaje
 • Svět tak známý až je cizí
 • leží tvém snu
 • Plž skrytý v růži

 

Vytvořte název básně:  Hledání, Tápání

 

Jak na vás báseň působí:

(miniúvaha) ……

 

 • Přečtěte si pozorně překrásný text Vítězslava Nezvala

Hřeben

Mám ráda vylámané hřebeny. Jsou staré a bezzubé. Dělám si jimi kružnice v písku. Když se chci učesat, dělají se mi na hlavě tři pěšinky. A netahá to. Dnes jsem dostala nový hřebínek. Pokryji jej hedvábným papírem a zahraji si. Budou mě brnět ústa, ale mám to ráda. Pak roztrhám papír a rozčísnu si vlasy. Papírky vyskočí a chytnou se na hřeben. Když se přes něj dívám do krajiny, všechno je za plotem.

 

 • Pokuste se sami napsat podobný poetický text o předmětu denní potřeby (šicí stroj, klubko, džbán,…), květině (slunečnice, leknín, vřes,…), zvířeti (veverka, netopýr, páv,…) nebo o „člověku“ (ponocný, kořenářka, listonoš,….)

Váza

Tiše stojí na stolku uprostřed světlé místnosti. Je baculatá, jakoby zlatá a čeká… Čeká, až přinesu z louky kytici vonících květin, na kterých ještě bude sedět muška, která nechtěla svou krásnou postýlku opustit. Čeká, až ji naplním vodou a kytici do ní postavím. Pak bude spokojená.

 

 • Nechte se inspirovat jedním z obrázků Ivy Hutnerové. Napište krátkou báseň. (alespoň 2 sloky)

Loučení

Stříbrný prsten, jež nocí září

dva temné stíny doprovází,

do ledové noci šepotem tichým

supící dech s hvízdáním lichým

snoubenců loučení.

 

K zemi padaly ledové krystaly

na rozloučení mávat hvězdy se chystaly,

ze stříbrného kornoutu je měsíc rozsypal

do černé tuše malířovy přidal bol

přidal žal

snoubenců polibky.

(báseň rýmu  sdruženého aabb)

 

 • Kožmín, Z.: Tvořivý sloh. Victoria Publishing,Praha:
 • Nezval, V.: Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti. Albatros, Praha: 1987.
 • Antonín Sova: Červnové noci (Květy intimních nálad, 1891)
 • František Halas: Lítost (Kohout plaší smrt, 1930)