William Makepeace Thackeray – životopis

literatura

 

Jméno: William Makepeace Thackeray

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Prozaik, který patří k předním představitelům anglického kritického realismu, ve svých románech často kritizoval život vyšších společenských vrstev. Jeho nejznámějším dílem je román Jarmark marnosti.

 

Život

William Makepeace Thackeray se narodil 18. července 1811 v indické Kalkatě a své rané dětství prožil v Indii, neboť jeho otec byl koloniálním úředníkem britské Východoindické společnosti. Jako šestiletý chlapec byl poslán do Anglie do soukromé internátní školy, kde se mu podle rodičů mělo dostat co nejkvalitnějšího vzdělání. Pro malého chlapce to byl ale velmi traumatický zážitek, který později zpracoval i ve své literární tvorbě. Studoval na mnoha prestižních školách, nejprve v Southamptonu, poté v Charterhouse School a nakonec na slavné Trinity College v Cambridgi. Získat akademický titul se mu ale nepodařilo, a tak z Trinity College v roce 1830 odešel a nějaký čas strávil cestování po Evropě, především po Francii a Německu, kde se setkal například s Johannem Wolfgangem Goethem. Po návratu začal v Londýně studovat práva, která ale, stejně jako studium kresby a grafiky v Paříži, nedokončil.

Určitou dobu žil poměrně bohémským životem, ale po úpadu banky, ve které měl uloženy peníze, začal pracovat jako novinář a ilustrátor. Později začal psát i vlastní literární díla. Ve věku dvaceti pěti let se oženil a se svou ženou měl celkem tři dcery. Spokojený rodinný život ale poměrně záhy ovlivnila duševní choroba, která se u jeho ženy projevila a díky které se poté několikrát pokusila o sebevraždu. V Londýně spolupracoval zejména s časopisem Punch a Cornhill Magazine.

Zemřel 24. prosince 1863 v Londýně, v důsledku srdečního záchvatu. Jeho pohřeb se stal velkou společenskou událostí, které se zúčastnilo mnoho tisíc lidí. O významnosti Wiliama Makepeace Thackeraye a jeho tvorby svědčí i jeho pamětní busta ve Westminster Abbey.

 

Dílo

Jarmark marnosti

Román s podtitulem Román bez hrdiny je jedinečnou satirickou kritikou anglické společnosti první poloviny devatenáctého století. Kniha vycházela původně na pokračování v časopise Punch v letech 1847 až 1848. Román podává obraz mravů a praktik tehdejší anglické společnosti, kritizuje především honbu za penězi, chamtivost a požitkářství. Hlavní postavou je dcera francouzské tanečnice a neúspěšného anglického malíře jménem Becky Sharpová. Becky je velice inteligentní a schopná mladá žena a právě její inteligence, podnikavost a schopnosti ji pomohou v postupu na společenském žebříčku, kdy lidmi ve svém okolí manipuluje tak, aby jí pomohli v realizaci jejích cílů. Becky sice jako jedna z mála postav v románu chápe, jakým způsobem požitkářská, pokrytecká a chamtivá společnost funguje, vnitřně s tím nesouhlasí, ale ani to ji nebrání této situace nevyužít ve svůj prospěch.

Kniha snobů

Satirická kniha esejí, ve které William Makepeace Thackeray kritizuje různé společenské třídy a vrstvy a charakterizuje rozmanité typy anglických snobů, například snoby vojenské, univerzitní, klerikální, literární, venkovské a podobně. Právě díky této knize získal výraz snob význam, který si s ním dnes spojujeme, tedy snob jako člověk toužící po životě ve vyšší společnosti, bez pevných mravních zásad, pro kterého je nejdůležitější majetek a který se považuje za nadřízeného lidem ve svém okolí. Články nejprve vycházely jednotlivě v časopise Punch.

Newcomové

Další román ze života vznešených vrstev, který ukazuje, jak kruté zákony v této na první pohled poklidné a mírumilovné společnosti platí. Hlavní postavou je plukovník Tomáš Newcome, který pro svou přílišnou lidskost a laskavost v této společnosti nemůže obstát, a tak se stává její obětí. Kniha je jakýmsi volným pokračováním slavného Jarmarku marnosti.