Meziválečná světová próza – literární období

 

 Jméno: Meziválečná světová próza

 Přidal(a): Simi

 

 

 

Umělecké směry: dadaismus, kubismus, kubofuturismus, surrealismus, realismus

Existencionalismus

 • Z fr. Existence a německého existence – bytí jsoucno
 • Zabývá se podstatou bytí člověka, smyslem života
 • 30-60 let
 • Vychází z filozofického směru
 • Bývá potlačována dějovost, hodně popisů a hodně úvahových pasáží o smyslu života, hrdinové mají použít beznadějnost, pocit zbytečnosti, často si nerozumí s ostatními lidmi a jsou přesvědčeny, že život je chápán jako směrování ke smrti
 • Mají vnitřní rozpor, většinou trpí depresí
 • Představitelé: A. Camus, J. P. Sartre

 

Expresionismus

 • Z latin. Expressio = výraz
 • Směr 1/3 20. Století, rozšířen hlavně v Německu
 • Objevují se obavy o osud světa a pocity děsů a hrůzy z násilí
 • Důležité zachytit intenzivní prožitek, obraz vlastního nitra, který považují za pravou skutečnost
 • Objevují se motivy snů, fantazy představy, vyjádření vnitřního světa
 • Představitelé: B. Brecht
 • Výtvarníci: E. Munch, Paul Klee, O. Kokoschka

 

Charakteristika literatury:

 1. Úbytek a uvolnění dějové linie
 2. Posílení popisných a úvahových prvků
 3. Subjektivizace textu
 4. Proměny ve vnímání času – časová posloupnost druhořadá
 5. Konfrontace reality s vnějším světem
 6. Objevují se prvky absurdity
 7. Využívá podtext – nutí čtenáře domýšlet a hodnotit
 8. Prolínání významových rovin
 9. Experimentují s jazykem

Formy: deník, dopis, memoáry, povídky, novely, romány

 

FRANCIE

Marcel PROUST

 • Prozaik, jeden ze zakladatelů moderní prózy 20. Století

Hledání ztraceného času

 • 7 dílný román
 • Příběh vyprávěn v ich-formě (vnitřní monolog)
 • Autor rekonstruuje své prožitky, vzpomínky a pocity, ale i vyslechnuté příběhy z prostředí vysoké pařížské společnosti od poč. 20. Století do 1. Světové války
 • Cílem je to, aby si vypravěč oživováním minulosti ozřejmil smysl vlastního života

 

Romain ROLLAND

Jan Kryštof

Okouzlené duše

Dobrý člověk ještě žije

Petr a Lucie

Henri BARBUSSE

Oheň

 

Antonie de SAINT-EXUPÉRY

 • Prozaik, žurnalista
 • Letec, podílet se na zavádění leteckých linek po celém světě, pokoušel se i o vytrvalostní lety, ta 2. Světové války byl válečným pilotem, z jednoho průzkumného letu se nevrátil
 • Prózy – většinou úvahy o smyslu lidského života, často spojené s tematikou letectva, a to především za války, zdůrazňují, že lidské hrdinství a sebeobětování, jsou aktem ve službě celku…..Válečný pilot (1942), Noční let, Citadela (posmrtně 1948)

Malý princ

 • 1943 – filozofická pohádka pro dospělé
 • Vznikla na základě osobního zážitku
 • Stylizováno jako vyprávění pilota, který havaruje na Sahaře, potká zde malého prince z daleké planetky, který z ní uprchl, protože zapochyboval o lásce své květiny, kterou miloval chlapec mu vypráví, že během putování vesmírem navštívil 5 planet představujících vždy jeden z nepěkných lidských charakterů (král, pijan, domýšlivec) a na šesté se setkal se smutným dříčem, na Zemi se seznamuje s liškou, ta mu konečně ukáže, co znamená pravý cit a jak je třeba žít, na Zemi se setkal s výhybkářem a mužem prodávající tabletky proti žízni, ale neztotožnil se s jejich hodnotami, pomůže letci najít studnu a letec dokončí opravu stroje, princ ho opouští, aby se vrátil cestou smrti (had) za svou květinou
 • Autor zde odhaluje rozdíl mravných hodnot dětí a dospělých, touhu ovládnout přírodu, svět a tím i druhé lidi a poživačný materialismus srovnává s láskou, přátelstvím a lidskou solidaritou, zdůrazňuje, že láska a přátelství nás mohou zbavit osamělost, pokud zároveň darujeme druhým lidem sami sebe

 

ANGLIE

James JOYCE

 • Ir (uměl 19 jazyků)
 • Prozaik – experimentální próza, dramatik a a básník
 • V dílech odpor k buržoaznímu stylu života a kritizoval maloměšťanství

Dubliňané

 • Soubor próz
 • Drsně realistické příběhy, vzpomínky a charakterizace spolurodáků (Nar. v Dublinu)

Odysseus (1922)

 • Obvinění z pornografie – román od r. 1933 v anglicky mluvících zemích zakázáno
 • Opírá se o mytologický základ – Homérovu Odyysseu – paralely mezi postavami i epizodami
 • hrdina Leopold Bloom – žid, pochybný žurnalista = Odysseus

Nevěrná manželka Molly –  barová zpěvačka = Penelopé

 • Obsah: popis jednoho dne Leopolda Blooma

(styl na pohřbu, v redakci, na pláži, v porodnici, na studentském večírku)

 • Forma: proud vědomí (jak myšlenky přijdou tak je tak napíše)

 

John GALSWORTHY

 • Vystudoval práva
 • Prozaik a dramatik, navazuje na tragicky kritického realistu
 • 1935 – Nobelova cena za literaturu

Moderní komedie

Konec kapitoly

 • Řeší odborné problémy jako „Sága“

 

Sága rodu Forsytů

 • Románová kronika, která sleduje život několika generací měšťanské rodiny od dob jejího vrcholu v 80. letech 19. Století až po její úpadek a rozpad ve 20. Století
 • postava – Soames Forsyte – egocentrista, uctívá majetek, není schopen vřelého citu, v průběhu děje se mění v tragickou postavu, která se marně snaží vnitřně překonat dobré předsudky

 

Georg Bernard SHAW

 • Ir, dramatik a divadelní kritik
 • Nobelova cena za literaturu

Pygmalion

 • Divadelní hra
 • Profesor fonetiky Higgins se vsadí s plukovníkem Pickeringem, že za půl roku vychová z nevzdělané květinářky Lízy Doolitlové dámu s dokonalou mluvou, z Lízy se stane okouzlující dáma, kterou si oblíbí Higginsova matka, která jí příjme do svého domu, když ji Higgins vyštve, v epilogu dá Líza přednost mladíkovi, který o ni stál, zamiloval se do ní před Higginsem, který si pozdě uvědomil Líziny kvality
 • Námět muzikálu My fair lady
 • Vykreslení jednotlivých společenských vrstev – morálka, jazyk

 

USA

Ztracená generace – sdružení literátů = skupina generačně si blízkých autorů z 20. Let 20. Století

 • Bývají počítání E. Hamingway, W, Faulkner, F.S.Fitzgerald a další….
 • Vliv 1. Světové války, které se mnozí zúčastnili jako vojáci
 • Vyléčili se ze svých ideálů, ale válka je jako otřesný zážitek, který je poznamenal natrvalo
 • Základním tématem je zklamání, skepse a životní prázdnoty
 • Deprimující je rozklad tradičních lidských a společenských hodnot vlivem války
 • Východiska hledají v útěku do přírody a kultury
 • Hrdinové apatičtí, neschopni navázat na dřívější vztahy
 • Hrdinové jsou „ztraceni“ – nenacházejí nikde zakotvení

 

Wiliam FAUKKNER

 • Prozaik, bývá řazen ke ztracené generaci
 • 1949 získal Nobelovu cenu za literaturu
 • Ve svých dílech podává obraz amerického jihu – ukazuje sociální a rasové problémy – bývalá bělošská aristokracie x potomci černých otroků a indiánů

Trilogie: Vesnice, Město, Panské sídlo  – jižní problematika

Divoké palmy

 • Román, hrdinové hledají nové vztahy, jsou stíháni existenčními problémy, hledají místa, kde by mohli v klidu žít, z nich dělá štvance (stále se někam stěhují)

 

Ernest HAMINGWAY

 • I slunce vychází
 • Komu zvoní hrana
 • Sbohem, armádo
 • Stařec a moře
 • Pohyblivý svátek

 

John STEINBECK

 • Prozaik a dramatik
 • 1962 získal Nobelovu cenu za literaturu

Na východ od ráje

 • Román

Hrozny hněvu

 • Odehrává se ve 30 letech 20. Století v průběhu hospodářské krize, drobní farmáři jsou bankami vyháněni ze své půdy, odcházejí do Kalifornie, od které očekávají šťastnější život

O myších a lidech

 • Novela, později zdramatizována
 • Příběh dvou zemědělských dělníků, kteří touží po troše štěstí a místě, kterému by mohli říkat domov
 • Jiří a Lenda přicházejí pracovat na jednu farmu
 • Jiří se snaží uchránit slabomyslného siláka Lendu před zlem vnějšího světa, bohužel marně, Lenda má zálibu v hlazení hebkých věcí, není však schopen jemně ovládat svou velkou sílu a tak nechtě hubí myši i štěňata, na novém působišti, Lenda nechtěně zláme vaz ženě šéfova syna (když jí hladí vlasy), která se mu plná obdivu k jeho síle snaží přiblížit, Jiří chce Lendu ochránit před lynčováním, a tak mu naposledy vypráví příběh o jejich budoucím štěstí (budou majiteli vlastního malého hospodářství) na jehož konci Lendu zastřelí

 

NĚMECKO

Heinrich MANN

 • Bratr spisovatele Thomase
 • Zbaven občanství za Hitlera, emigroval do USA

Profesor neřád

 • Satirický román o gymnaziálním profesorovi s despotickými sklony

Mládí krále Jindřicha 4.

Zrání krále Jindřicha 4. – biografické knihy

Thomas MANN

 • Zbaven občanství za Hitlera, přijal domovské právo v obci Proseč= stal se na čas občanem ČR nakonec emigroval do USA
 • Humanistická a demokratická próza
 • 1929 Nobelova cena

Buddenbrookové

 • Generační román, o vzestupu a pádu jedné podnikatelské rodiny v Lübecku, autobiografické prvky

Mario a kouzelník

 • Novela

Smrt v Benátkách

 • O stárnoucím spisovateli, který je okouzlen fyzickou krásou 14 letého chlapce

Erich Maria REMARQUE

Na západní frontě klid

Cesta zpátky

Tři kamarádi

Jiskra života

Čas žít, čas umírat

 

Lion FEUCHTWANGER

 • Z židovské rodiny, před Hitlerem utekl, žil USA
 • Historické romány se současným podtextem

Židovská tématika: – Židovka z Toleda – román

-Židovská válka – románová trilogie

– Žid suss

Francouzká historie: Lišky na vinici

 • O předvečeru Francouzké revoluce a boje Američanů za nezávislost
 • Životopisy: Bláznova moudrost – J. J. Rousseau

Goya – o španělském malíři

 

Bertold BRECHT

 • Režisér, divadelní kritik, dramatik – hry společenskokritické, protiválečné, antifašistické
 • Tvůrce „epického divadla“ – otevřená scéna, vypravěčský komentář před scénami, oslovování publika, užití písní = zrušení divadelní iluze skutečnosti

Žebrácká opera

Matka kuráž a její děti

 • Drama ze třicetileté války o markytánce, které postupně vezme válka všechny 3 děti, ale ona ji nemůže opustit, protože jí válka živí

Strach a bída třetí říše

Švejk v druhé světové válce

 • 1943 – Brechtova hra přesouvá (s mnoha úpravami) děj Haškova Švejka do prostředí protektorátní Prahy, nejde o dramatizaci, spíše o osobitou parafrázi

 

PRAŽSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA

 • Německy píšící autoři převážně židovského původu

Franz KAFKA

 • Židovského původu
 • Studoval práva, pracoval v pojišťovně
 • Zemřel na tuberkulózu
 • Psal povídky, aforismy
 • Vliv existencionalismu

Amerika – román

Zámek – román

Proces

 • Nedokončený román
 • Prokurista banky Josef K. je v den svých třicátých narozenin zatčen dvěma úředníky, je však ponechán na svobodě, jen občas dochází k výsledku na půdu jakéhosi činžáku, Josef K. nezná předmět obžaloby, a ani se po tom neptá, proces mu zcela rozruší život a osobní integritu, po roce, v předvečer svých 31. Narozenin, je opět zatčen ve svém bytě, úředníci ho odvlečou do osamělého kamenolomu, kde ho popraví, zabijí jako psa

Proměna

 • Povídka
 • Mladík se promění v obludný hmyz, ale zachovává si lidské cítění, rodina se ho bojí, distancuje se od něj, když mladík zemře hlady a vysílením, mají z toho všichni radost a uleví se jim

Charakteristika Kafkova díla:

 • Obraz fantaskního a absurdního světa, opakuje se motivy, úzkosti ze současného světa (soudního aparátu, třídní rozdíly) pocit odcizení člověka v moderní společnosti, život je zmechanizován, člověk tomu nedokáže vzdorovat, má pocit provinění, bezvýchodnosti a často proto umírá, postavy nemají příjmení