Arnošt Goldflam – životopis

literatura

 

Jméno: Arnošt Goldflam

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Život

Arnošt Goldflam je českým hercem, ale také dramatikem nebo pedagogem. Jeho umělecká dráha je však spojena také s tím, že je režisérem a v neposlední řadě také spisovatelem. Jeho hlavním zaměřením je dětská literatura. Narodil se 22. září roku 1946 v Brně. Pochází z židovské rodiny, která právě v moravské metropoli bydlela.

V souvislosti s jeho studii je třeba zmínit nejprve absolutorium Střední všeobecně vzdělávací školy. Následně nastoupil studovat medicínu. Toto studium však úspěšně zakončeno nebylo, jelikož ho ukončil už po 2 semestrech. V návaznosti na to si musel hledat zaměstnání a to hlavně v dělnických profesích, jako slévač nebo jádrař. Později se vypracoval na pozici rozpočtáře.

Následující roky však opět věnoval studiu. Tentokrát na JAMU, kde mohl naplno rozvíjet svůj talent. Už v době přijetí a studia byl hercem, který byl obsazován do řady menších rolí. A to hlavně v divadlech v Brně, jako Večerní Brno a Divadlo X. Poté začal být poptávaným hercem i jinde. Příkladem je Divadlo na provázku a později také HaDivadlo, kde působil v letech 1978 – 1993.

Od osmdesátých let byl Arnošt Goldflam také poměrně hojně obsazován i do řady filmových rolí. Mezi nejznámější jistě patří pohádka Lotrando a Zubejda, nebo film Dědictví aneb Kurvahošigutntag. I tato angažmá mu přinesla řadu zkušeností.

Aktuální jeho profesní zaměření je spojeno především s režií. A to v rámci celé řady divadelních her. Dále nelze opomíjet ani jeho angažmá na JAMU a také DAMU, kde se věnuje učitelské profesi. A to v rámci oboru dramatická umění, kam byl přijat již v roce 2007.

V jeho osobním životě jsou důležitá fakta spojena s tím, že je aktuálně podruhé ženatý. Jeho manželkou je Petra Goldflamová-Štětinová, která je známou výtvarnicí a také scénografkou. Goldflam má z prvního manželství dceru, z druhého syna a dceru. Důležité je zmínit také fakt, že v období normalizace byl členem KSČ. Ze strany v roce 1989 vystoupil.

 

Dílo

Doma u Hitlerů – Dílo vydané v roce 2007. Je unikátní hlavně tím, že obsahuje 6 mini příběhů, které jsou vzájemně propojeny jednou jedinou postavou. A tou je Adolf Hitler. Kromě toho, že spočítá s obsazením 2 žen a 5 mužů je dílo zajímavé také tím, že autor přináší zcela nový a unikátní pohled na jednoho z nejhorších vůdců na světě. Nechybí také až groteskní apokryfy.

Táta a jeho syn – Soubor vydaný v roce 2012 a který obsahuje celkem 13 různých povídek, které jsou spíše zajímavě vyprávěnými historkami. Autor zde mistrně využívá hlavně svůj smysl pro humor. Mnozí jeho dílo přirovnávají k dílům Karla Poláčka. Arnošt Goldflam v příbězích popisuje hlavně brněnská šedesátá léta. A to ve spojení se začátkem komunistického režimu, ale také ve spojení s osudy řady lidí.

Tatínek není k zahození – Opět kniha, s osobou otce ve svém názvu. I tady mluvíme o titulu, který obsahuje celkem 15 různých děl. V tomto případě se však nejedná o povídky, ale jedná se o pohádky. Takové, které jsou určené jak dětem, tak i dospělým. Původně se jednalo o pohádky napsané pro vlastní děti. V roce 2004 však došlo k oficiálnímu vydání. Tato kniha se stala jednou z nejúspěšnějších a byla spojena také s oceněním Magnesia LITERA.

Standa a dům hrůzy – Jedná se o volné pokračování pohádek Tatínek není k zahození. I tato kniha přináší výběr několika témat, ale přináší také zajímavé příběhy určené jak pro velké, tak určené také pro menší čtenáře.

Povídky pro Adru – Jak už napovídá samotný název, jedná se o cyklus povídek. A ty mají společné téma, kterým je cesta. Unikátem této knihy je fakt, že jde o výběr tuzemských spisovatelů. A právě Arnošt Goldflam v ní má také svůj příspěvek, konkrétně v podobě díla s názvem Miliónový časy.