Doma u Hitlerů, Hadivadlo – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Doma u Hitlerů, Hadivadlo

Autor: Arnošt Goldflam

Přidal(a): Adam

 

1) Zařazení do kontextu doby:

dobové vlivy: – napsáno dlouho po II. světové válce – je možno celou situaci brát humorně, neuráží oběti holocaustu – premiéra hry: 2007

rysy uměleckého směru: není

 

2) Informace o autorovi:

životopisná data: 1946 – ???

vlivy životních osudů:

– 1946 – narodil se v Brně, v židovské rodině, vystudoval JAMU, působil v brněnských divadlech (Hadivadlo)

– nyní režíruje a učí na JAMU a DAMU, herec – Dědictví aneb Kurvahošigutentag, Lotrando a Zubejda, učí tvůrčí psaní

– spisovatel, herec, dramatik, režisér, esejista, publicista

 

„Nemám povahu na to být šťastný. Jsem od podstaty nešťastný. Jsem defétista, katastrofista a tak dále. Jsem šťastný, když není žádná katastrofa. V tomto směru bych tedy mohl odpovědět, že svým způsobem jsem šťasten, ale v podstatě jsem nešťasten.“

 

typické znaky autorovi tvorby:

– komediální charakter, hyperbola, nemůžeme určit – stále žije, vyvíjí se

bibliografie:

Dnes večer na chmelnici

– účast v mnoha filmech –  OtesánekModrý MauritiusFrantišek je děvkař či Proč bychom se netopili

 

3) Samotné dílo:

obecně: Premiéra roku 2007. Funkce textu je zábavná, společenská, filozofická a formativní. Hra je určena inteligentnímu publiku – je nutno znát určité informace, jinak nám to nepřijde vtipné.

tématika:

Celkové téma: Prolínání skutečnosti s fantazií, narážky na historické souvislosti, zesměšnění osobního života a soukromí Adolfa Hitlera, absurdní souvislosti v životě velkých „vůdců“, cílem odlehčit, velký malý muž – před svou ženou je „malým pánem“.

Hlavní téma – děj: Příběh hlavní postavy AH od přestupu v Brně při cestě do Vídně až po cca 50. léta 20. stol.

Šest malých příběhů, které spojuje postava největšího zločince planety, šest groteskních výjevů z Führerova života: Hitler a Stalin se (čirou náhodou) setkávají v Brně na nádraží, Hitler a rodinná pohoda, Romance lásky – poslední dva dny války v Hitlerově bunkru, Obyčejný den – Eva Braunová vaří Dolfimu vegetariánskou večeři, Hra na hru se smrtí – kdo bude Hitlerovým následníkem?, Ende gut, alles gut – starý Hitler, dnes Adolfo Esperanza Muňoz vzpomíná na úspěchy svých jihoamerických výstav a lituje, že ho ta politika tehdy tak vtáhla…

charakteristika doby a prostředí:

– doba: začátek příběhu (asi 1910) – Adolf Hitler se pokouší dostat na Akademii ve Vídni, konec příběhu je pár let po válce, kdy se Adolf Hitler usadí v Jižní Americe a prodává své obrazy; čas není přesně určen, určujeme ho na základě znalostí

– místo děje: na nádraží v Brně (potkává se se Stalinem, Taborim – spisovatel, dramatik, stejně jako Goldflam kombinuje realitu a fikci – ztratil se mu tam tatínek); u Hitlerů doma – kuchyně, v bunkru; reálné, místně určené, vnější

 

charakteristika postav:

– typizace postav (vůdce, jeho zasněná naivka, poslušná podřízení)

– reálné, dobré i špatné vlastnosti

kontrast Adolfa Hitlera – v podání

– zesměšnění záporných postav, karikaturizace

– nepřímá charakteristika

– Adolf Hitler, Eva Braunová, pan a paní Goebbels, Stalin, Taburin

 

jazyk:

– hlavním jazykem je čeština, časté německé vsuvky, ruské vsuvky (začátek)

– spisovný jazyk, i nespisovné výrazy (Kucí!), zabarvené výrazy (Tatínek, Dolfík…)

 

 

– expresivní výrazy, dobové výrazy, cizí slova, gradace, metafory, přirovnání, zdrobněliny, aposiopese, zvolání, řečnické otázky

– scénické poznámky: spisovný jazyk

– aluze – narážky na historii, kontrasty – setkání Hitlera a Stalina jako mladíků plných ideálů a převedení ideálů na realitu

– charakterizační

– vyprávěcí postupy: pásmo vypravěče: – není zde (drama); zcizovací prvek – prvek zbavující diváka dojmu, že jde o reálné vyprávění příběhu –  sekretářka

pásmo postav: přímá řeč, dlouhé monology, dialogy, dialogy – složité, vyjadřují ideologické myšlenky

 

kompozice:

vnitřní: čistě chronologická

vnější: 6 aktovek (prolínání prostředí)

druh a žánr, forma:

– druh: drama – 6 aktovek – minidramat

– žánr: tragikomedie, satira, apokryf, mystifikace – černý humor – chování velitelů, z přístupu – Březinka, pece na bábovku

přístup autora: nepromítá se do žádné postavy, žádné autobiografické prvky

vyznění textu: humorné, nutno brát s nadsázkou, úsměvné zábavné, odlehčuje situaci

název: popis obsahu, U Hitlerů v kuchyni aneb historky z Hitlerovic kuchyně, Doma u Hitlerů – záleží na divadle