Balady a romance – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Balady a romance

Autor: Jan Neruda

Přidal(a): Niky

 

 

Charakteristika díla a hlavní myšlenka díla:

 • U Nerudy je balada i romance lyricko-epická báseň buď dějového obsahu, nebo i jen báseň úvahová s vtipným závěrem (pointou).

 

Literární žánr:

 • Balada nebo romance, ačkoli se o daný žánr poezie jedná pouze někdy (zaměňuje tedy baladu za romanci a naopak).

 

Náměty:

 • Domácí i cizí, lidové i umělé, národní, sociální, tón je vážný i humorný, někdy až satirický.

 

Balada dětská

 • Smrt si jde pro malé, umírající dítě. Ale nepřichází jako kostlivec, ale v podobě malého dítěte, které zve umírající dítě ke společným hrám.

 

Hlavní postavy:

 • V každé básni jiné, ale často se vyskytují například děti. Postavy nejsou charakterizovány nějak blíže, nejde o jednotlivce, ale o celkově lidské vztahy. Důležitý je děj nebo úvaha nad určitým motivem.

 

Charakteristika vypravěče:

 • Balady jsou vyprávěny objektivně, často er-formou

 

Prostředí:

 • Děj básní se většinou odehrává na vesnici

 

Jazyková forma:

 • Dílo je psáno ve verších s knižní mluvou a básnickými přívlastky.

 

Básnické prostředky:

 • Přirovnání, anafory, metafory, anastrofy, archaismy

 

Jazykové prostředky:

 • Veršovaná, básnická mluva

 

Vlastní shrnutí:

 • Bylo to zvláštní čtení, člověk to musel číst pozorně, a aby ho nic nerušilo, protože jakmile vám “uteče” jedna sloka, nepochopíte pak nic. Bylo to dobré čtení.

Další podobné materiály na webu: