Baroko nejen v literatuře

 

 Jméno: Baroko nejen v literatuře

 Přidal(a): _sykorova_

 

 

Baroko

 • umělecký směr vzniklý na konci 16.století v Itálii a rozvoj po celé Evropě během 17. a 18. století
 • vznik baroka je podmínečně politickou situací v Evropě v 16. století
 • zejména je spjata s náboženskou tématikou a následnou katolickou protireformací

 

Reformace:

 • náboženské hnutí, které usilovalo o nápravu katolické církve – navazuje na českou reformaci 14. a 15. století
 • nejvíce se projevila v německých zemích – v čele M. Lutrher → vznik nekatolické církve – luteránské → její myšlenky se šíří do dalších zemí
 • ve Švýcarsku vzniká působením J. Kalvína kalvinismu → vliv v Z. Evropě: Francie (hugenoti), Anglie (puritáni) protikatolická církev
 • katoličtí Habsburkové a Francie se snaží nekatolíky potlačit → náboženské války → výsledkem zrovnoprávnění nekatolíků s katolíky (svoboda vyznání jen pro šlechtu a města!) – r. 1555 tzv. augsburský mír
 • katolická církev se snaží získat zpět svůj vliv → protireformační opatření:
  • snaha ovlivnit lidi prostřednictvím uměním →nový sloh baroka
  • založení jezuitského řádu – výchova katolíků (školství)
  • snaha vypořádat se s nepřáteli katolické církve (kacíři) → obnoveno inkviziční soudnictví

 

Barokní umění – svět:

 • baroko se zrodilo v katolickém prostředí, ale výrazně ovlivněno i nekatolické země
 • znaky:
  • převažují náboženská témata, duchovnost a mysticismus
  • kladen důraz na cit a nedůvěru v rozum
  • monumentálnost: snaha ohromit, fascinovat člověka, ukázat bohatství katolické církve (drahé materiály –zlato, vzácná dřeva…)
  • dramatičnost → zásada kontrastu = užití protikladů (dobrý a milostný bůh x krutý ďábel)

 

ARCHITEKTURA (svět):

 • uplatňují se oblé linie a elipsovitý půdorys – užívají se křivky, oblouky a vypouklé plochy (dynamické zprohýbání zdí)
 • zdobená okna a portály, i nadále se uplatňuje horizontála (do šířky) + začlenění stavby do krajiny
 • vznikají tzv. francouzské zahrady(parky) – přesně navržené zahrady s geometrickými tvary cest i stromů
 • velká zdobnost interiérů – dekorativní prvky, zlacení, bohaté štukování, gobelíny – nástěnné koberce
 • zrcadlová síň ve Versailles
 • převažují církevní stavby (kosteli, chrámy), ale i světské = necírkevní (Zámky, paláce, městské domy, kašny, mramorové sloupy)
 • Lorenzo Bernini: autor Svatopetrského náměstí ve Vatikánu s elipsovitou kolonádou před chrámem sv. Petra
 • Francesco Borromini: autorem kostel San Carlo v Římě
 • Jan Fischer z Frlachu: autorem zámek Schönbrunn ve Vídni
 • další stavby barokní architektury:
  • Zimní palác v Petrohradě (Rusko)
  • El Escorial v Madridu (Španělsko)
  • Zwinger ve Drážďanech (Německo)

  

SOCHAŘSTVÍ (svět) :

 • sochy v nadživotní velikosti a základním námětem jsou svatí a mučedníci
 • snaha vyjádřit duševní stav – bolest, utrpení
 • Lorenzo Bernini: využívá mytologické náměty, náboženské tématy, bysta
  • autorem sousoší: Apollo a Dafne
  • Vidění sv. Terezie

 

MALÍŘSTVÍ (svět)  :

 • převažuje náboženská tématika
 • vznikají portréty, zátiší, krajinomalba, lovecké scény
 • užívá se technika šerosvitu = využití kontrastu světla a stínu → temnosvit
 • Caravaggio: italský malíř – náboženské dramatické výjevy
  • obrazy Vzkříšení sv. Lazara
  • Stětí sv. Jana Křtitele
 • Diego Velazquez: španělský malíř a působil na dvoře Filipa IV.
  • obrazy Infantka Margarita
  • Dvorní dámy
  • Venušina toaleta – akt
 • Petr Paul Rubens: vlámský malíř a tvořil portréty
  • převažuje v jeho dílech náboženská tématika s ženskými akty
  • obrazy:
  • Autoportrét
  • Snímání z kříže
  • Klanění Tří králů
  • Tři Grácie – akt
  • Zuzana v lázni – akt
  • Venuše před zrcadlem akt
 • Rembradt: holandský malíř a tvořil portréty s biblickými náměty
  • Obrazy: Autoportrét
  • Svatá rodina
  • Saskia
  • Anatomie doktora Tulpa – skupinový portrét
  • Noční hlídka – skupinový portrét
  • Danaé – akt

 

Barokní umění – u nás:

 • rozvoj až po roce 1620
 • vysoká úroveň slohu a zpočátku působení cizích umělců, a od 17. století se uplatňovaly čeští malíři

tzv. Selské baroko:

 • umělci přizpůsobily Baroko k českému prostředí a vznikali tak stavby hlavně na venkově
 • vnikalo v době, kdy Baroko(16.-18.st.) bylo minulostí – tedy vrchol v 60.letech 19.st.
 • v architektuře používá prvky Baroka a Klasicismu
 • zejména v jižních Čechách vznikali lidové = selské statky, stavby – Holašovice
 • typy staveb: selské statky, boží muka, mramorový sloup

 

ARCHITEKRURA (u nás) :

 • v období vrcholného baroka, začala vznikat zámecká divadla – zřizovala je šlechta na svých zámcích
 • Např.:
  • Hospitál Kuks
  • Zámek České Krumlov
  • Jindřichův Hradec
 • Barokní kostel: chrám Panny Marie Vítězné na Malé straně z r. 1613
  • první pražský kostel a oltář zdobí soška pražského Jezulátka
  • Matyášova brána na Hradě z r. 1614
 • Carlo Lurago: ve službách jezuitů
  • autorem Klementinum = jezuitská kolej
 • Francesco Carrati: stavěl paláce a zámky
  • autorem Černínský palác
 • Giovanni Mathey: stavěl zámky a kostely
  • autorem Trojský zámek
 • Giovanni Alliprandi: autorem Hospitál Kuks
 • Kryštof Dienzenhofer: ve službách břevnovský
  • autorem: kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
 • Kilián Ignác Dienzenhofer: autorem Chrám sv. Mikuláše na Staromáku
  • kostel sv. Máří Magdalény v Karlových varech
 • Jan Blažek Santini – Aichl: stavěl ve stylu barokní gotiky
  • věnoval se přestavbám a dostavbám poničených gotických kostelů
  • autorem: klášterní kostel Nanebevzetí P.M. – Sedlec u K. Hory
  • kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou
  • Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou

 

SOCHAŘSTVÍ (u nás) :

 • sochy sloužili jako ozdobný prvek v exteriérech i interiérech
 • sochy vytvářené v nadživotní velikosti
 • základní motivy byli biblické a náboženské
 • materiál: pískovec, mramor a bronz
 • sochy na Karlově mostě v Praze – 30 Barokních soch a sousoší – autoři M. B. Braun a Brokof
 • Matyáš Bernard Braun: sochy na Karlově mostě v Praze
  • 24 cností a neřestí v Hospitálu Kuks + sochy v kameni v lese Betlém u Kuksu
 • Jan Jiří Bendl: Mariánský sloup na Staromáku (v dnešní době už v muzeu)

 

MALÍŘSTVÍ (u nás) :

 • řada českých malířů musela emigrovat z náboženského důvodu
 • Petr Brandl: katolík – působení v česku
  • tvořil portréty a biblické náměty
  • autor: Autoportrét
  • Dívka s číší vína
  • Návrat ztraceného syna
  • Uzdravení slepého Tobiase
  • Klanění tří králů
  • Karel Škréta: nekatolík a po emigraci působil v Itálii
  • tvořil portréty
  • autor: Muž s dlouhými plavými vlasy
 • Jan Kupecký: nekatolík a po emigraci působil v Německu a
  • tvořil portréty
  • autor: Autoportrét s chotí
  • Alegorie malířství
 • Váslav Hollar: nekatolík, grafik, rytec a po emigraci působil v Anglii
  • autorem: Tower
  •  Dobrá kočka, která nemlsá

 

Barokní literatura – svět

 • rozvíjela se od 16. st. do počátku 18 st.
 • náboženská tématika víra člověka v boha, kdy rozum jde stranou – bůh je všemohoucí
 • mystický charakter některých děl
 • autoři využívají alegorii (nic nesděluje přímo) a symboly
 • divadlo: v Itálii vzniká specifický druh divadla = COMMEDIA DEL ARTE
 • COMEDIA DEL ARTE : typ komedie, kde je daný stručný scénář a dialogy herci dotváří dle reakcí diváků = improvizace
 • v počátcích se objevují typizované postavy (sluha Harlekýn, komorná Kolombína, sluha Pierot…) kostýmy

 

Španělsko :

Pedro Calderon de la Barca:

 • dramatik a jeho hry mají nábožensko- filosofických charakter
 • Nejnestvůrnější žárlivost: muž zabije svoji ženu, aby si ji po jeho smrti už nikdo nemohl vzít
 • Soudce Zalajemský: viz str. 38 – naučit
 • Soudce Zalajemský:
  • Obsah: Drama msty za porušenou čest, hra, venkovský rychtář Crespo, jehož dceru svedl kapitán královského vojska, nesmí se pomstít svůdci, protože je zvoleným soudcem, žádá kapitána, aby se s dívkou oženil, a když kapitán odmítne, Crespo ho odsoudí k smrti a dá popravit dříve, než získá králův souhlas, soud, který vykoná nešlechtic na královském důstojníkovi, stává se tak odsudkem feudální zvůle, nakonec i král potvrzuje Crespův rozsudek.

 

Anglie:

John Milton:

 • Ztracený ráj: náboženská skladba o stvoření světa a člověka
 • zdůrazňuje lidské rozhodování proti božímu zákazu

 

Německo:

Hans Jacob von Grimmelshasen:

 • Dobrodružný Simplius Simplicismus: pikareskní román = hlavní postavou je podnikavý a vychytralý šibal
 • zachycuje hrůzy 30leté války očima mladého Simlicia