Baroko v evropské literatuře

 

 Jméno: Baroko v evropské literatuře

 Přidal(a): Romana Kvasničková, Monika Ha

 

 

Datace: 2. pol. 16. stol. – 1. pol. 18.stol.

Kolébka: Itálie/Španělsko

 

Společensko-historický kontext

 • „perola barocca“ (z portugalštiny) = perla nepravidelného tvaru
 • umělecký směr rozvíjející se po celé Evropě
 • v 16. století proběhlo v Evropě reformační hnutí
  • usilování o nápravu katolické církve (Martin Luther, Jan Kalvín)
 • 1545 – Tridentský koncil – katolíci X protestanti
 • dlouho trvající války: Třicetiletá válka (1618-1648) = byla ukončena Vestfálským mírem
 • byl založen jezuitský řád (zakladatel: Ignác z Loyoly – 1540)
 • absolutistická monarchie – všechnu moc panovník jako neomezený vládce

 

Základní znaky/rysy období/uměleckého směru

 • baroko nedůvěřuje rozumu, přiklání se k vlastnímu nitru, snaží se ohromit, fascinovat
 • typická je monumentálnost a velkolepost = okázalost, zdobnost
 • tajemno, záhadno, duchovno, tajuplno, senzibilita
 • dramatičnost, dynamičnost, výraznost – expresivita
 • kontrasty (bůh X člověk) – člověk: nicotný, pomíjivý X posmrtný život
 • patos – zvýšená emotivnost, dojímavost, vzrušený stav mysli

 

Literární znaky a žánry

 • návrat středověkých žánrů
 • duchovní literatura – touho po poznání Boha
  • legenda, traktát, duchovní a reflexivní lyrika
  • květnatost mluvy, motivy strachu, smrti, utrpení a hledání jistot
 • světská literatura – popis situace ve společnosti
  • epos, filozofické drama, autobiografické román
  • popisuje neutěšenou situaci ve společnosti po třicetileté válce  (motivy: bída, strach)

 

Přehled autorů a děl

Itálie

 • světská literatura – marinismus

Giambattista Marino (básník)

 • složitá stavba verše, komplikované metafory
 • Adonis

Torquato Tasso (1544 – 1595)

 • básník, dobře situovaná rodina, s otcem cestoval po celé Itálii, přechod od renesance k baroku, obviňuje se, že není dobrý křesťan, psychické poruchy
 • duchovní epos – náboženská tématika, křížové výpravy, madrigal (nerozsáhlá lyrická báseň), Rinaldo – rytířský epos
 • Osvobozený Jeruzalém – duchovní epos, historie 1. křížové výpravy do Palestiny, dobývání Jeruzalému křesťany, křesťanská obdoba velkých antických eposů, vztah milostné dvojice, pohanský svět s čáry, křesťanský bojovník, různá pásma – církevní, fantastické, vyprávěcí, Evropa x Orient
 • proti středověkým má složitější dějovou linii – zdobnou, komplikovanou, k těmto dílům se už nevrací

 

Anglie

 • literatura 17. století odráží politický a společenský vývoj, revoluce, poprava krále Karla I. (puritáni)
 • metafyzická poezieJohn Donne – tajemství života a smrti

John Milton (1608 – 1674)

 • duchovní proud, cesty do Francie a Itálie, mluvčí revoluce, vězněn, oslepl, jeden z nejvzdělanějších a nejvýznamnějších anglických básníků, zakladatel moderního eposu – navázání na klasické antické eposy, obohacuje o křesťanské pojetí světa, pestrobarevnost, různorodost, duchovní epos – symbolický charakter, náboženská látka, jádro stvoření člověka
 • čtyři rozvodné traktáty – Doktrína a řád rozvodu – obhajoba manželského rozvodu z důvodu
 • Ztracený ráj – duchovní epos, ve 12 částech líčí netradičním způsobem biblické pojetí vzpoury satana proti bohu, stvoření člověka, světa, první hřích a vyhnání z ráje
  – k čemu se člověk připojí, co vyhraje, úvahové a filozofické odbočky, květnatý, složitý jazyk, složité dílo, na počátku národního obrození přeložil Josef Jungmann – čeština v úpadku, dotvoření slovní zásoby

 

Španělsko

 • zlatý věk španělské literatury, góngorismusLuis de Góngora y Argote – obdoba italského marinismu, vysoký styl, složitá stavba, metaforičnost, pro úzký okruh vzdělanců
 • lyrika – mystický básník Juana de la Cruz (Jan z Kříže)

Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681)

 • básník, dramatik, ze šlechtické rodiny, zapleten do zločinu vraždy – ovlivněn, válečná tažení, čestný kaplan, 200 her, zachycení rozpadu renesančních hodnot a doznívání feudalismu
 • Soudce zalamejský – drama, obdoba Ovčího pramene, dcera rychtáře Crespy byla svedena kapitánem královského vojska, žádá svatbu, kapitán odmítá, rychtář ho nechá popravit i bez králova souhlasu, který zpětně obdrží, kritika feudální zvůle
 • Lékař své cti – obdoba Othella, žárlivý manžel zabije svojí manželku
 • Život je sen – pozemský život je dočasný, Segismunda vychovávají v ústraní, protože podle věštby má být zlý, co je silnější výchova nebo povaha, filozofické pojetí svobodné vůle člověka a osudu

Tirso De Molina

 • Svůdce sevillský a kamenný host

 

Německo

 • témata náboženských konfliktů, životní nejistoty
 • historické komedieAndreas Gryphius – hrůzy války, bída, strach ze smrti
 • inspirace biblickými motivy lásky (Píseň písní) – Friedrich von Spee – ovlivnil i českou duchovní poezii

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622 – 1676)

 • dobrodružné novely, romány, řada próz zachycujících výjevy z války, voják, bez vzdělání, vypracoval se na písaře a pracoval pro štrasburského biskupa, stal se renchenským rychtářem
 • popisuje osudy obyčejných lidí na pozadí války, zachycení krutost, strach, úpadek morálky
 • Dobrodružství Simplicia Simplicissima – částečně autobiografický román, prosťáček nejprostší, symbolické, okraj společnosti, za nic nemůže, a přesto na něj válka dopadla, vyprávění očima malého chlapce poustevníkovi jak ztratil rodinu, naivní, humor, ironie

 

Umění

 • ve středu zájmu je Bůh, má ohromit svou velkolepostí, oblé linie

architektura

 • elipsy, průniky elips, točivé sloupy, kupole, složité půdorysy, zámky a paláce se zahradami, mohutné městské pevnosti, zdobnost, církevní stavby, návrat k náboženství, válka, epidemie, vraždy, pesimismus, oblé, kulaté, dekorativnost, okázalost
 • Gian Lorenzo Bernini – Sloupová kolonáda na náměstí svatého Petra ve Vatikánu
 • Guarino Guarini – Chrám San Lorenzo v Turíně
 • Zelená Hora

malířství

 • dramatická kompozice, šerosvit a temnosvit, náboženské, mytologické a všední situace, vnitřní napětí
 • Peter Paul Rubens – Tři grácie
 • Rembrandt Van Rijn – Noční hlídka
 • Caravaggio

sochařství

 • navazovalo na architekturu, vyžití dynamiky a dramatické situace, napjatý výraz
 • Bernini – sousoší Aeneas

hudba

 • varhanní skladby, vznik opery, koncerty i komorní díla
 • Claudio Monteverdi – opera Orfeus
 • Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období
 • Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel
 • Braniborské koncerty
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.