Evropské baroko – literární období

 

 Jméno: Evropské baroko

 Přidal(a): Romana Kvasničková

 

 

 

 

Společensko-historické pozadí
– polovina 16. století – polovina 18. století
– celoevropský společenský i kulturní směr raného novověku, náboženská mystika, upnutí k bohu, nedůvěra v lidský rozum, neúcta k lidskému životu, ukázat život takový jaký je, člověk trpí, absolutismus, odmítá renesanční neomezenost rozumu a vědy
– střet katolíků a protestantů – třicetiletá válka (1618 – 1648) – začala v Čechách, do té doby nejkrvavější konflikt, defenestrace, náboženský konflikt
– katolické země (Španělsko, Rakousko) x protestantské země (Anglie, Německo, Švédsko, severské státy), i namíchané země (Francie – výhra katolíků, Čechy)
– Albrecht z Valdštejna – válečník stratég, měnil strany, obavy císaře, Albrecht v Chebu zavražděn
– žoldnéř – námezní voják, za peníze, když je nedostane mění stranu, drancování, promítlo se do literatury
manýrismus – okázalost, ohromení, parky – Versailles, Louvre, duchovní útěcha x světská okázalost

 

Architektura
– elipsy, průniky elips, točivé sloupy, kupole, složité půdorysy, zámky a paláce se zahradami, mohutné městské pevnosti, zdobnost, církevní stavby, návrat k náboženství, válka, epidemie, vraždy, pesimismus, oblé, kulaté, dekorativnost, okázalost
– Zelená Hora

 

Malířství
– vnitřní napětí, náboženské a mytologické motivy, portréty, šerosvit – práce se světlem a stínem, Rembarndt, Caravaggio

 

Sochařství
– dynamika, dramatické situace, napjatý výraz

 

Hudba
– varhanní skladby, koncerty, komornější díla
– Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období, Johann Sebastian Bach – Braniborské koncerty

 

Literatura
– návrat ke gotice, čerpá ze středověku, duchovní epos, lyrika, legenda
– kompenzace nejistého světa, založeno na kontrastech – motivů, postav, naturalistický pohled, mytologické prvky, prvky snů a tajemna, okázalé vyjádření (někdy se ztrácí myšlenka), květnatý jazyk – metafory, přísloví, symboly, formálně dokonalé povrchní vyjádření, manýry, duchovní tématika x milostná, naturalistická tématika, v každé zemi jiná stopa (západní Evropa – klasicismus, Čechy – 17. a 18. století síla, jinde ustoupilo něčemu jinému)
duchovní – křesťanská mystika, poznání boha, city, výrazné protiklady = antiteze – dokonalý bůh a hříšný člověk, legenda, písně, traktáty
světská – vidění světa v kontrastech, epos, reflexní lyrika, legendistická tradice

 

Itálie
– světská literatura – marinismusGiambattista Marino (básník) – složitá stavba verše, komplikované metafory

 

Torquato Tasso (1544 – 1595)
– básník, dobře situovaná rodina, s otcem cestoval po celé Itálii, přechod od renesance k baroku, obviňuje se, že není dobrý křesťan, psychické poruchy
duchovní epos – náboženská tématika, křížové výpravy, madrigal (nerozsáhlá lyrická báseň), Rinaldo – rytířský epos
Osvobozený Jeruzalém – duchovní epos, historie 1. křížové výpravy do Palestiny, dobývání Jeruzalému křesťany, křesťanská obdoba velkých antických eposů, vztah milostné dvojice, pohanský svět s čáry, křesťanský bojovník, různá pásma – církevní, fantastické, vyprávěcí, Evropa x Orient
– proti středověkým má složitější dějovou linii – zdobnou, komplikovanou, k těmto dílům se už nevrací

 

Anglie
– literatura 17. století odráží politický a společenský vývoj, revoluce, poprava krále Karla I. (puritáni)
– metafyzická poezie – John Donne – tajemství života a smrti

 

John Milton (1608 – 1674)
– duchovní proud, cesty do Francie a Itálie, mluvčí revoluce, vězněn, oslepl, jeden z nejvzdělanějších a nejvýznamnějších anglických básníků, zakladatel moderního eposu – navázání na klasické antické eposy, obohacuje o křesťanské pojetí světa, pestrobarevnost, různorodost, duchovní epos – symbolický charakter, náboženská látka, jádro stvoření člověka
čtyři rozvodné traktáty – Doktrína a řád rozvodu – obhajoba manželského rozvodu z důvodu
Ztracený ráj – duchovní epos, ve 12 částech líčí netradičním způsobem biblické pojetí vzpoury satana proti bohu, stvoření člověka, světa, první hřích a vyhnání z ráje
– k čemu se člověk připojí, co vyhraje, úvahové a filozofické odbočky, květnatý, složitý jazyk, složité dílo, na počátku národního obrození přeložil Josef Jungmann – čeština v úpadku, dotvoření slovní zásoby

 

Španělsko
– zlatý věk španělské literatury, góngorismusLuis de Góngora y Argote – obdoba italského marinismu, vysoký styl, složitá stavba, metaforičnost, pro úzký okruh vzdělanců
– lyrika – mystický básník Juana de la Cruz (Jan z Kříže)

 

Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681)
– básník, dramatik, ze šlechtické rodiny, zapleten do zločinu vraždy – ovlivněn, válečná tažení, čestný kaplan, 200 her, zachycení rozpadu renesančních hodnot a doznívání feudalismu
Soudce zalamejský – drama, obdoba Ovčího pramene, dcera rychtáře Crespy byla svedena kapitánem královského vojska, žádá svatbu, kapitán odmítá, rychtář ho nechá popravit i bez králova souhlasu, který zpětně obdrží, kritika feudální zvůle
Lékař své cti – obdoba Othella, žárlivý manžel zabije svojí manželku
Život je sen – pozemský život je dočasný, Segismunda vychovávají v ústraní, protože podle věštby má být zlý, co je silnější výchova nebo povaha, filozofické pojetí svobodné vůle člověka a osudu

 

Německo
– témata náboženských konfliktů, životní nejistoty
– historické komedie – Andreas Gryphius – hrůzy války, bída, strach ze smrti
– inspirace biblickými motivy lásky (Píseň písní) – Friedrich von Spee – ovlivnil i českou duchovní poezii

 

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622 – 1676)
– dobrodružné novely, romány, řada próz zachycujících výjevy z války, voják, bez vzdělání, vypracoval se na písaře a pracoval pro štrasburského biskupa, stal se renchenským rychtářem
– popisuje osudy obyčejných lidí na pozadí války, zachycení krutost, strach, úpadek morálky
Dobrodružství Simplicia Simplicissima – částečně autobiografický román, prosťáček nejprostší, symbolické, okraj společnosti, za nic nemůže, a přesto na něj válka dopadla, vyprávění očima malého chlapce poustevníkovi jak ztratil rodinu, naivní, humor, ironie

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.