Bohumila Grögerová – životopis

literatura

 

 Jméno: Bohumila Grögerová

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Česká básnířka, prozaička, autorka rozhlasových her a překladatelka, která velkou část svého profesního i osobního života strávila po boku spisovatele Josefa Hiršala, se kterým společně přeložila více než sto osmdesát titulů ze světové literatury a spolupracovala na mnoha významných dílech experimentální literatury.

 

Život

Bohumila Grögerová se narodila 7. srpna 1921 v Praze jako Bohumila Tauferová. Její otec byl legionářem v Rusku během první světové války, později přednostou justičního oddělení na ministerstvu národní obrany a nakonec generálním prokurátorem Československé armády. Po studiu na gymnáziu a odborné nástavbě začala Bohumila Grögerová pracovat jako sekretářka ve společnosti Sociální pomoc, zde se později také poprvé setkala se svým pozdějším spolupracovníkem a partnerem Josefem Hiršalem. Její manžel, se kterým měla dvě dcery, které se obě také věnují překladům, předčasně zemřel.

V roce 1947 začala studovat český a ruský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale studia brzy zanechala. Namísto toho začala pracovat jako cizojazyčná dokumentaristka v nakladatelství Naše vojsko. Zde pracovala až do roku 1972, kdy byla z politických důvodů donucena odejít, ale podařilo se jí nakonec získat práci redaktorky v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací.

Již od mládí se Bohumila Grögerová věnovala literatuře, její práce vycházely nejprve v nejrůznějších literárních časopisech, později i knižně. Psala především literaturu pro děti a mládež, experimentální prózy a překládala díla převážně z německé a francouzské literatury. Na většině svých nejznámějších knih spolupracovala s Josefem Hiršalem. V sedmdesátých letech v době normalizace nesměla oficiálně publikovat.

Za svůj život obdržela několik literárních cen, například v roce 1986 Cenu Toma Stopparda společně s Josefem Hiršalem za knihu Let let či v roce 2009 Magnesii Literu za svou básnickou sbírku s názvem Rukopis, kterou dokončila již téměř jako nevidomá. Bohumila Grögerová zemřela 31. srpna roku 2014 v Praze.

 

Dílo

Co se slovy všechno poví

Knížka různých jazykových her a rébusů pro děti, která poprvé vyšla v roce 1964 a kterou Bohumila Grögerová napsala ve spolupráci s Josefem Hiršalem. Velmi zajímavý a originální je i ilustrovaný doprovod knihy.

JOB – BOJ

Jedna z nejvýznamnějších knih, které Bohumila Grögerová realizovala společně s Josefem Hiršalem a která je zároveň jedním z prvních a zároveň nejvýznamnějších pokusů o prozkoumání umělé české poezie. Kniha se zabývá nejrůznějšími básnickými experimenty a možnostmi jazyka vůbec a vyšla v roce 1968.

Trojcestí

Soubor tří próz, které vznikly mezi lety 1975 a 1979, které jsou zajímavou směsí dokumentárnosti a experimentu. I na této knize Grögerová opět spolupracovala se svým partnerem Josefem Hiršalem.

Let let

Kniha, která je pokládána za jedno z nejcennějších svědectví o tom, jak vypadala československá kultura v padesátých a šedesátých letech, přesněji mezi lety 1952 až 1968. Bohumila Grögerová tuto knihu napsala společně s Josefem Hiršalem. Celá kniha je vlastně tvořena jakousi mozaikou jejich deníkových záznamů, vzpomínek, ale také dopisů, úryvků z dobového tisku a samozřejmě jejich básnické tvorby. V knize je poodhalena i mezinárodní spolupráce autorů experimentální prózy, která byla v době šedesátých let velmi bohatá a rozsáhlá. Celkové vyznění knihy doplňují sugestivní dobové fotografie.

Meandry

Soubor experimentálních básní v próze, které Grögerová napsala v průběhu šedesátých let, ale knižně u nás poprvé vyšly až v roce 1996.

Čas mezi tehdy a teď

Vzpomínkově laděná kniha z roku 2004, ve které Bohumila Grögerová vzpomíná na poslední společné měsíce s Josefem Hiršalem, o kterého pečovala poté, co ho srazila a vážně poranila tramvaj.

Rukopis

Básnická sbírka z roku 2008, ve které Bohumila Grögerová bez sentimentu píše o všem, co se jí honí hlavou, o stárnoucím těle i postupné ztrátě zraku.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.