Broučci – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Broučci

Autor: Jan Karafiát

Přidal(a): kačka

 

Informace o autorovi

Život

 • Jan Karafiát byl narozen 4.1. 1846 v Jimramově do rodiny s devíti sourozenci. Vystudoval gymnázium a teologický seminář v Bonnu, Vídni a Berlíně.
 • Po vystudování se věnoval soukromému učení žáků v Kolíně nad Rýnem a Edinburgu, zde se seznámil s Jane Beaukenen, která byla jeho přítelkyní, rádkyní i mecenáškou. Tato osoba dala Janu inspiraci pro napsání Broučků.
 • V roce 1872 se stal učitelem evangelického semináře a knězem v Čáslavi. Pro neshody společenství opustil a stal se knězem na Valašsku, kde sloužil 20 let.
 • Později se přestěhoval do Prahy a občasně vydával články do Reformovaných listů.
 • Zemřel v Praze 31.1. 1929.

Další díla:

 • Mistr Jan Hus, Broučkova pozůstalost, Kamarádi aj.

 

Doba vzniku díla

 • Dílo vzniklo v 2. pol. 19. st. (1876), v tomto časovém období si české země procházely politickou i uměleckou revolucí. Češi se rozdělili na dva politické směry, oba měly však stejný cíl: obnovení českého státu v rámci federativně uspořádaného Rakouska. V roce 1879 se Češi dočkali změny, český jazyk byl uznán do státní správy, a i školy byly rozděleny na české a německé.
 • Za umělecké směry převládal romantismus s realistickým zaujetím. Osobnostmi této doby se mimo jiné stali Bedřich Smetana, Antonín Dvořák nebo Leoš Janáček. V roce 1881 došlo k otevření Národního divadla a následně k jeho vyhoření.

 

Současníci

 

Rozbor díla: Broučci

 • ilustrace: Jiří Trnka
 • počet stran: 124
 • první vydání: 1876

 

Charakteristika knihy

 • lit. druh: epika
 • lit. žánr: pohádka
 • lit. forma: próza

 

Téma a hlavní myšlenka

 • Potěšení dětí pohádkou
 • Ukázat, jak to může dopadnout s neposlušností

 

Forma díla a jazyk

 • Kniha je psána er-formou poetického podání.
 • Je zde použita spisovná čeština, ale i archaismy.
 • Mezi jazykové jevy patří:
  • časté opakování se slov (,,a spali a spali“)
  • zdrobněliny (,,kmotřička, kmotříček..“)
  • pořekadla (,,dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí“).

 

Vlivy na dílo

 • Jedním ze zásadních vlivů na dílo je jistě autorova víra v Boha, která provází celý příběh, broučci se chovají podle božích přikázání, víra je provází životem.
 • Další vliv na dílo měla bez pochyb autorova rádkyně Jane Beaukenen, která představuje postavu Janinky.

 

Charakteristika postav

 • Brouček (hlavní postava) – zvědavý a neposlušný, je ale také hodný a spoustu věcí myslí dobře
 • maminka s tatínkem – jsou hodní a hezky se i chovají k broučkovi, když však zlobí, dokážou být i přísní a broučka potrestat
 • Beruška – vždy hodná, trpělivá a ochotná
 • kmotřička a kmotříček – jsou laskaví, chovají se velice pohostinně
 • Janinka – osamělá beruška, která nemá svoji rodinu neprovdala se za žádného broučka, žije tedy sama, ale kmotřička s kmotříčkem ji přijali do rodiny, je laskavá a moudrá, všem vždy dokáže poradit

 

Děj

Pohádka vypráví o životě svatojánských broučků. Hlavní postavou je Brouček, který žije v chaloupce pod jalovcem se svým tatínkem a maminkou. Celá rodina vstává se západem slunce, tatínek po snídani odlétá s kmotříčkem svítit lidem na cestu, maminka s Broučkem zůstávají doma. Ačkoliv by měl Brouček mamince spíše pomáhat, bývá naopak neposlušný a maminku někdy trápí, také chodívá navštěvovat Berušku a kmotřičku. Večer se tatínek s kmotříčkem vrací a po večeři a modlitbě chodí s ranním zakokrháním kohouta spát. Modlitba je každodenní součástí broučků, jsou v souladu s Biblí a věří, že celý jejich život je v božích rukou. Když přijde zima, broučci zateplí svá obydlí a topí chvojím, aby neumrzli. Vždy, když nějaký bouček zemře, vyroste na jeho místě chudobka.

Po zimě byl Brouček už dost velký na to, aby mohl létat s tatínkem a kmotříčkem svítit lidem. Jednou díky své neposlušnosti a málem přijde ve světě lidí o křídlo. Vyléčí ho Janinka, která později zemře, stejně jako maminka s tatínkem a kmotříčkem. Jak brouček rostl, oženil se s Beruškou, s níž měl deset dětí. Jeden rok však přišla tuhá zima a pod jalovcem na jaře vyrostlo dvanáct chudobek.