Deník Anny Frankové – rozbor díla k maturitě (3)

 

  Kniha: Deník Anny Frankové

  Autor: Anne Franková

  Přidal(a): Renda

 

 

Forma: próza – je řeč stále postupující, nedělená na verše, odpovídá běžnému vyjadřování

Psáno v ich-formě

 

Žánr:  deník – prozaický žánr monologického charakteru, vyprávění v první osobě psané formou denních či chronologicky řazených záznamů, v nichž autor zachycuje události života osobního i společenského.

Jsou uvedeny datumy ( deník A.F není psán den za dnem )

 

Autentické zápisky = skutečné

Dělí se:

–   reálný

–   fiktivní

 

Jazyk: je spisovný, objevuje se  jak hovorový tak knižní

 

Výstavba: prozaický text, členěný do odstavců, psáno formou dopisů, fiktivní kamarádce Kitty, Anna se ji svěřuje se všedními i nevšedními událostmi pobytu v zadním traktu

 

Jaký je život lidí v úkrytu?

Život v úkrytu byl napjatý, plný hádek, pláče, ale i radosti z blížícího se konce války, mají málo jídlo, ale jsou rádi, že žijí

 

Příběh?

Byli židovského původu, skrývali se, jejich úkryt byl prozrazen, byli zatčeni a odvezeni do koncentračního tábora, Anna se sestrou Margot zemřely pár týdnů před koncem 2.SV, jedinný otec Ota Frank přežil a vrátil se domů, Miep mu dala deník, nejprve ho upravil, ale pak se rozhodl, že Anna má právo na to, aby to zůstalo jak to bylo, Anna ho plánovala vydat, chtěla být spisovatelkou

 

Konec?

Knih končí uprostřed, Anna neměla šanci nic dopsat, končí, když byli zatčeni

 

V závěru se dozvíme, že obyvatelé zadního traktu byli zatčeni (4. srpna) na anonymní udání a posláni do koncentračních táborů. Anna a Margot umírají na tyfus v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Přežije jen otec Otto, kterému se do rukou dostává deník (Němci ho nechali v traktu jako bezcenný sešit), který je následně v roce 1947 v Holandsku veřejně publikován.

 

Hlavní postavy:

Anna – mladá dívka židovského původu, přátelská, chytrá, citlivá, nadějná a talentovaná spisovatelka, ráda četla, podává nám svědectví o jejich průběhu v úkrytu, začíná si psát deník ve svých 13 letech

Margot – sestra Anny, ráda četla, je rozumnější než Anna, neměly spolu velmi dobrý vztah, ale po dobu kdy se skrývaly se jejich vztah zlepšil

Tatínek Ota Frank – předvídavý židovský podnikatel, laskavý, s Annou má velmi dobrý vztah, jako jediný se po válce vátí domů

Maminka – s Annou neměla moc dobrý vztah, raději měla dceru Margot

Miep – přítelkyně rodiny, velmi odvážná, spolu se svým manželem se starali o rodinu Frankových po dobu kdy se skrývali, informovali je o průběhu války a politické situaci

Soused Goldschmidt – měl se jim starat o kočku

 

Později se k nim připojila rodina van Dannových, měli syna Petra, do kterého se později Anna zamilovala, a zubař, přítel rodiny pan Dussel

 

Zařazení do kontextu:

–        Období druhé světové války, válečná literatura, 2.pol. 20.století

 

3 vlny válečných románů

–     po válce

–        v 70. a 80. letech

–        na přelomu tisíciletí

 

V poválečném období byl podstatný rozdíl mezi líčením u východním a západních spisovatelů:

 • východní pohled – vznikaly patetické romány, které se soustředily na vrcholné scény bitev, tisíce obětí
 • západní pohled – byl většinou střízlivější, líčení scén a lidí v zázemí, díla nazývána – pohled z dola – díky hlubokému psychologickému ponoru

 

Našli se i autoři, kteří se dokázali na válku podívat pod jiným úhlem – humoristické válečné romány – Patrick Ryan – Jak jsem vyhrál válku

 

Další autoři:

 •    William Styron – Sophiina volba
 • Robert Merle – Smrt je mým řemeslem
 •    Joseph Heller – Hlava XXII
  •    E. M. Remarque – kvalitnější romány psal za 1.SV, ale psal i o 2.SV
  •    Norman Mailer – Nazí a mrtví
  •    Zofie Nalkowská – Medailonky – holá fakta o tom, čeho byli lidé schopni při vyhlazování Židů, svědectví těch, kteří přežili KT

 

V ČRLadislav Fuks – Spalovač mrtvol

Další podobné materiály na webu:

  Prohledali jsme celý web, ale nic parádního jsme nenašli :-(.