Deset malých černoušků – rozbor textu

rozbor-díla

 

Kniha: Deset malých černoušků

Autor ukázky: Agatha Christie

Přidal(a): elka

 

 

Ukázka:

 Sehnul se a zadíval se do té znehybnělé tváře. Pak rychlým pohybem zvedl paruku a upustil ji na podlahu. Odhalil tak vysoké soudcovo čelo a v jeho přesném středu kulatou temnou skvrnu, z níž cosi odkapávalo.

Zvedl neživou studenou soudcovu ruku a hmatal po tepu. Pak se otočil k ostatním a promluvil – a jeho hlas, bezbarvý, otupělý, zněl jakoby zdaleka: „Byl zastřelen …“

„Probůh, ten revolver!“ vykřikl Blore.

Doktor dodal stejně neživým hlasem: „Má prostřelenou hlavu. Okamžitá smrt.“

Věra se shýbla k paruce.

„To je ta šedá vlna,“ pravila s hrůzou, „co se ztratila slečně Brentové…“

A Blore dodal: „A ten červený závěs, co zmizel z koupelny…“

„Tak k tomuhle to potřeboval…,“ šeptala Věra.

Najednou se rozesmál Philip Lombard – vysokým, nepřirozeným smíchem. Pět malinkých černoušků k soudu spolu míří, jeden z nich se soudcem stal, zbyli jenom čtyři.“ Tak tohle je konec Krvavého soudce Wargrava! Už nebude vynášet rozsudky! Už si nebude nasazovat černou čapku! Dneska naposled předsedá soudu!  

 

Rozbor ukázky:

 • Jazyk je spisovný.
 • Kompozice je chronologická
 • Forma vypravěče je er-forma.
 • Objevuje se zde mnoho přímých řečí.
 • Také se zde objevuje klení – probůh.
 • Z básnických prvků se zde nachází apoziopeze – ten červený závěs, co zmizel z koupelny…“.
 • Jelikož se jedná o mluvu mezi několika lidmi, objevují se zde hovorové výrazy – čapka.
 • Také je tu metafora a ironie – soudce byl zabit jako černoušek v říkance.
 • Díky recitaci se zde objevuje právě i verš, typ rýmu je střídavý.

 

Rozbor díla

 • Literárním druhem je epika
 • Žánrem je detektivní román.
 • Děj se odehrává na Černochově ostrově v autorčině současnosti.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.