Edward Albee – životopis

 

 Jméno: Edward Albee

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Edward Albee (1928 – 2016)

Život

Především americky dramatik z žánru absolutního dramata, ale také realistický autor Edward Albee se narodil 12. března 1928 v americkém, Washingtonu. Už 14 dní po jeho narození se odehrála důležitá událost v jeho životě. Byl adoptován rodino Albee, která ho pojmenovala jako Edward Franklin Albee. S rodinou začal bydlet v New Yorku, kde žili.

Byl adoptován do rodiny, která podnikala v oblasti divadelnictví, což zcela pochopitelně ovlivňovalo jeho budoucí umělecký vývoj. Rodina dbala také na jeho dobré vzdělání. Po absolvování Choate School nastoupil na Trinity College.

I přes dobré rodinné zázemí přetrvávaly neshody s jeho vlastní matkou. A tak v osmnácti letech odešel z domova. To se podepsalo na faktu, že nedokončil Kolumbijskou univerzitu, kterou začal studovat. To se však pozitivně podepsalo na jeho literární tvorbě, které se tak mohl naplno věnovat. Se svou tvůrčí činností začal už v době základní školní docházky a postupně se v ní zdokonaloval.

Literární činnost z počátku nevynášela tak, jak by si Edward Albee představoval. A tak byl nucen nastoupit na řadu míst. S ohledem na jeho zájmy se stal například textařem v rozhlase, ale také novinářem. Zajímavou zkušeností bylo volání rozhlasového moderátora. Jeh kariéra se začala vyvíjet celkem slibně, jelikož se stal i ředitelem divadla.

I přes pracovní úspěchy ho to více táhlo k práci na volné noze. V roce 1959 se tak začal zcela oficiálně věnovat výhradně literární činnosti, a to v rámci takzvaných svobodných povolání. Že to byla velmi dobrá volba potvrzují roky 1967, 1975 a dále rok 1994. To mu byla udělena Pulitzerova cena za drama.

Edward Albee se dožil celkem požehnaného věku. V době jeho smrti mu bylo 88 let. Jeho posledním dnem bylo 16. září roku 2016. Zemřel v New Yorku, konkrétně v oblasti Montauk. Důvodem jeho smrti byla kombinace stáří a také dlouhodobé nemoci. Trpěl na diabetes mellitus, tedy na nemoc laicky označovanou jako cukrovka.

 

Dílo

Edward Albee sám sebe označoval za realistického autora. Toho jsou dokladem jeho díla, kdy zobrazuje současného člověka v reálných a zcela běžných situacích. Zde je výčet děl patřících k nejvýznamnějším.

Stalo se v ZOO – Hra z roku 1958, která je zajímavá hlavně tím, že zde figurují výhradně jenom dvě postavy sedící spolu na lavičce. Je jím Peter a Jerry. První z nich je úředník, zatímco ten druhý je izolovaný sklíčený muž.

Balada o smutné kavárně – Díly původně od Carson McCullersové, které vyšlo jako novela. Edward Albee se postaral o jeho dramatizaci.

Pískoviště – Hra z roku 1959. Jedná se spíše o kratší hru, která je zajímavý tím, že se věnuje pohledům různých generací a tomu, jaké mohou mít jednotlivé generace v současném světě problémy a starosti.

Smrt Bessie Smith – Divadelní hra z roku 1960. Má jeden velký unikát, který je spojován s reálnou historickou událostí. A to odmítnutí černošské pacientky, ke kterému došlo ve třicátých letech. Ta vlivem toho podlehla svým zraněním. Danému tématu se věnuje i tato hra.

Kdo se bojí Virginie Woolfové? – Hra z roku 1962, která je dnes považována za jednu z nejznámějších a také nejslavnějších. I zde je využito hlavně jednoduchosti, jelikož hra staví na dlouhé noční komunikaci dvou manželských párů vysokoškolských pedagogů. Hra je spojena s velkou otevřeností, kde nechybí ani sexuální témata.

Kromě výše zmíněných děl napsal Edward Franklin Albee i několik dalších. Mezi ně patří Malcolm z roku 1965, Křehká rovnováha z roku 1966, stejně jako Všechno v zahradě z roku 1967. Dále nechybí díla jako Všechno v zahradě, pobřeží, hra o manželství, nebo dílo Koza aneb Kdo je Sylvie?, které bylo vydané v roce 2002.