Figury – literatura

 

 Jméno: Figury

 Přidal(a): Wanita

 

 

 

 

1. figury založené na hromadění hlásek

ALITERACE:   opakování začátečních hlásek i větších celků na počátku slov

(potkal potkan potkana)

 

EUFONIE:   libozvučnost, příjemné uspořádání hlásek

(ve světle zeleném, světle zeleně, v mlhách paprsků se taví sníh)

 

KAKOFONIE:   nelibozvučné uspořádání slov

(nesnese se se sestrou, nezmar dal dar)

 

ZVUKOSLED: (HLÁSKOVÁ INSTRUMENTACE)   opakování jedné nebo několika hlásek

(had hádá hadu záhadu, pan kaplan plakal v kapli, kup Kubo tu kupu hub)

 

ONOMATOPOIE:   opakování hlásek, má navodit určitý reálný zvuk

(řinčí řetězů hřmot, haf haf, kykyrykýýý)

 

2. figury založené na hromadění slov

ANAFORA:   opakování slov na začátku veršu

(Na břehu Svratky kvete rozmarýn, Na břehu svratky roste nízká tráva)

 

EPIFORA:   opakování slov na konci veršu

(Co to máš na té tkaničce, Na krku na té tkaničce?)

 

EPIZEUXIS:   prosté opakování slov za sebou

(utichly továtny, utichly ulice, jede, jede pán)

 

EPANASTROFA:   opakování slov na konci jednoho verše a na začátku druhého

(střela se zaryla v bílá nadra v bílá nadra prvního tatařína)

 

3. figury založené na hromadění významů

TATULOGIE:    pojmenování téže skutečnosti, dvěma různými, leč podobnými slovy

(Pěkná a krásná dívka)

 

GRADACE (KLIMAX):   Stupnování významu

(kde je voda modravá a nebe modrávě a hory modravější)

 

ANTIKLIMAX:   opak gradace, slova se řadí podle klesajícího významu

(lepší ženy, víno, zpěv než-li muži, pivo řev, je toho málo, mohlo by být méně)

 

4. řečnické figury

ŘEČNICKÁ OTÁZKA:   nevyžaduje odpověd posluchače

(kdo na moje místo, kdo zvedne můj štít ?)

 

ŘEČNICKÁ ODPOVĚĎ: překvapivá odpověd na řečnicou otázku (autorem)

(kdo na moje místo, kdo zvedne můj štít ? Kdokoliv!)

 

APOSTROFA:   oslovení zejména neživého objektu (Čechy krásné, čechy mé, obraze vámu prastarého)

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.