Tropy – literatura

 

 Jméno: Tropy

 Přidal(a): Wanita

 

 

 

 

METAFORA:   básnické pojmenování založené na přenesení významů na základě podobnosti

(Prší listí, vodotrysk noci, bledá tvář luny)

 

PŘIROVNÁNÍ:   má blízko k metafoře, v každé metafoře je něco viděno jako něco jiného

(oči jako poměnky, smrdí jako prase)

 

METONYMIE:   přenesení významu na základě věcné souvyslosti

(vypil celou sklenici, byl jsem v divadle na Shakespearovi)

 

SINEKDOCHA:   básnické pojmenování založené na vztahu mezi částí a celkem

(seběhlo se celé město, ví to celá ulice)

celek je pojmenován svou částí

(není tam ani noha)

 

PERSONIFIKACE:   zosobnení, nežívé věci se chovají jako živé

(slunce se smálo, stromy šeptaly)

 

SYNISTEZIE:   záměna, či smíšení různých počitků různých smyslů

(sladká slova, hořký dotek)

 

OXYMORON:   spojení dvou jevů, které se navzájem vylučují

(květy zla, mrtvé milenky cit)

 

EPITETON:   básnický přívlastek, má blízko k metafoře

(růžový večer, stříbrný výtr)

 

HYPERBOLA:   nadsázka, zveličení

(stokrát děkuji, tisíckrát vás líbám)

 

LITOTES:  oslabení pomocí dvou záporů

(nejsem nespokojen)

 

EUFÉMISMUS:   zjemění výrazu

(zesnul, opustil nás na vždy, až bude růst nademnou tráva)

 

IRONIE:   posměšné vyjádření, užití slov v opačném významu

(oslí uší, dobře ke koruně sluší)

 

SARKASMUS:   zesílená ironie

(a tak dostal Halfor své místo = hrob sebevraha)