Geoffrey Chaucer – životopis

literatura

 

 Jméno: Geoffrey Chaucer

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Anglický básník Geoffrey Chaucer napsal nedokončené dílo Canterburské povídky. Je považován za jedno z největších anglických básnických děl.

 

Život

Básník Geoffrey Chaucer se narodil v roce 1343 s největší pravděpodobností v domě jeho rodičů na Thame Street v Londýně v Anglii. Zemřel 25. října 1400 taktéž v Londýně. Dnes je pohřben ve Westminsterském opatství. V roce 1357 on se stal veřejným služebníkem hraběnky Elizabeth Ulster a pokračoval v této funkci během celého svého života.

Chaucerova rodina byla z buržoazní třídy. Pocházel z bohaté rodiny, která si vydělala peníze při obchodování s vínem. Podle některých zdrojů, jeho otec John pokračoval v rodinném vinařství. Předpokládá se, že Geoffrey Chaucer navštěvoval katedrálu sv. Pavla, kde se pravděpodobně poprvé seznámil s vlivným psaním Vergilia a Ovidia.

V roce 1357 se stal zaměstnancem hraběnky Alžběty z Ulsteru, vévody manželky Clarence, za což mu bylo vypláceno malé stipendium – dost na to, aby zaplatil za jídlo a oblečení.

V roce 1366 se oženil za Philippu Roet, dceru sira Payna Roeta. Toto manželství zajistilo další kariérní postup Chaucera na anglickém královském dvoře.

V letech 1377 až 1388 se Chaucer zapojil do diplomatičtějších misí s cílem najít francouzskou manželku pro Richarda II a zajistit vojenskou pomoc v Itálii. Zaneprázdněný svými povinnostmi měl Chaucer málo času věnovat se psaní poezie, jeho skutečné vášni. V roce 1385 požádal o dočasnou dovolenou. Pro příští čtyři roky žil v Kentu.

Tento legendární anglický básník 14. století, zemřel 25. října 1400 v Londýně v Anglii. Zemřel na neznámé příčiny a v té době měl 60 let. Chaucer byl pohřben ve Westminsterském opatství. Jeho náhrobek se stal centrem toho, co mělo být nazýváno básnickým rohem, místem, kde byli slavní britští spisovatelé jako Robert Browning a Charles Dickens později poctěni a pohřbeni.

 

Dílo

Přesná data mnoha písemných prací Chaucera je obtížné určit s jistotou, ale jedna věc je jasná: jeho hlavní díla si zachovávají svou relevanci i v dnešní době.

Sen o rytíři (též překládáno jako Kniha o vévodkyni)

Kniha pochází z roku 1370.

Troilus a Kriseida

Toto dílo vzniklo zřejmě roku 1386. Jedná se o báseň, která vypráví o tragickém milostném příběhu Troiluse a Criseyde v kontextu trojské války. Báseň byla napsána v rýmech sestávajících ze slok, které se skládají ze sedmi řádků za sebou. Troilus a Criseyde je dílo, které je obecně považováno za jedno z největších děl Chaucera. Má pověst úplnějšího a sebevědomějšího díla, než většina jeho psaní, jeho slavné Canterburské povídky nejsou výjimkou.

Canterburské povídky

Canterburské povídky z let 1387 až 1400 se staly jeho nejznámějším a nejuznávanějším dílem. Zpočátku Chaucer plánoval pro každou ze svých postav vyprávět čtyři příběhy. První dva příběhy měly pojednávat o tom, jak se postava vydala na cestu do Canterbury a druhé dva zase, když se postava vracela domů. Chaucerův cíl napsat 120 příběhů byl zřejmě příliš ambiciózní. Ve skutečnosti Canterburské povídky tvoří jen 24 příběhů a poněkud náhle končí dříve, než se jeho postavy dostanou do Canterbury. Příběhy jsou roztříštěné a také jejich pořadí je zpřeházené.

Legenda o dobrých ženách

Legenda o dobrých ženách vznikla zřejmě roku 1390. Přesné časové období není známé. Královna zmíněná v díle je považována za manželku Richarda II, Anna Lucemburská. Chaucerova zmínka o skutečném královském paláci Eltham a Sheen slouží k podpoře této teorie. V díle Legenda o dobrých ženách si Chaucer pohrál s novým a inovačním formátem: báseň obsahuje sérii kratších příběhů.