Gustave Flaubert – životopis

literatura

Jméno: Gustave Flaubert

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

GUSTAVE FLAUBERT (1821 – 1880)

Gustav Flaubert byl francouzský spisovatel přechodu romantismu k realismu a naturalismu, jeho dílo je známo dvojznačností právě tohoto přechodu.

 

ŽIVOT

Flaubert se narodil do lékařské rodiny, studoval však práva v Paříži, kde navázal literární známost s Victorem Hugem. Postihlo ho nervové onemocnění, trpěl epileptickými záchvaty, a tak na přání otce studia práv vzdal. Již na střední škole se pokoušel o své první literární pokusy, a pro dobrou finanční zabezpečenost si mohl dovolit pracovat na venkově
a každé dílo v klidu několikrát přepracovat. Hodně a rád cestoval, usadil se v Tunisku.

Do jeho života se dostaly dvě lásky. Nejprve se zamiloval do vdané, o jedenáct let starší ženy. Poté navázal vztah s básnířkou Louisou Coletovou, se kterou se později rozešel. Manželství odmítal jako projev měšťáctví, stejně jako každodenní problémy. Žil samotářsky. Přátelil se s Turgeněvem a se synovcem zemřelého přítele Maupassantem, kterému pomáhal uvést ho svými radami a praxí do literatury.

Původem byl romantik, který přišel o iluze, obrátil se k realismu a zároveň toužil po objektivním vědeckém pohledu v tvorbě. Stýkal se také s naturalisty. Vynikal ve filozofické
a psychologické analýze.

Poslední léta jeho života se nesla ve znamení nešťastného období. Zemřela mu matka a rodina jeho neteře se ocitla ve finanční tísni. Ve snaze pomoci příbuzným rozprodal všechen svůj majetek, proto žil velice skromně. Omezil také cestování a schůzky s přáteli byly sporadické. Dále zemřela jeho velká kamarádka Georgie Sandová, byl souzen za svůj román Paní Bovaryová, obžalovali ho za urážku veřejné mravnosti a náboženství. Spor vyhrál, románu tím udělal reklamu a byl o něj velký zájem.

 

DÍLO

Flaubert zdůrazňuje vysoké nároky na uměleckou úroveň díla. Hlavním prvkem jeho vypravěčství je neosobnost. Vypravěč je chladný pozorovatel, který s postavami nesoucítí, ani je nehodnotí.

PANÍ BOVARYOVÁ – román o nemravnosti, krásná Ema je vychována v klášteře, četla romantické knihy s milostnou tematikou, lékař a vdovec Bovary jí nabídne sňatek, Ema věří, že ji v manželství čeká láska z románů, není tomu tak, nudí se, naváže milostný vztah s hrabětem Rudolfem, cynikem, který ji využívá, Ema s ním uprchne, on ji opustí, zamiluje se do studenta Leona, vydržuje si ho, zadluží se a přijde s manželem o dům, opuštěná se otráví, nešťastný manžel, který ji opravdu miloval, zemře žalem

SALAMBO – román ovlivněný cestou do Tuniska, vzpoura žoldnéřů najatých Kartágem do války proti Římu, název dle hlavní hrdinky – dcery vojevůdce Kartaginců

CITOVÁ VÝCHOVA – jedno z nejvíce pesimistických děl francouzské prózy, politická zpověď Flauberta, promítne se zde historie i současnost, pojednává o ztrátě iluzí

POKUŠENÍ SVATÉHO ANTONÍNA – román, dramatický text, ďábel – společný prvek s Goethovým Faustem

TŘI POVÍDKY

  • Prosté srdce
  • Svatý Julián Pohostinný
  • Herodias

 

BOUVARD A PÉCUCHET – poslední, nedokončený román o hlouposti a omezenosti maloměšťáků, dva písaři v penzi se přestěhují na venkov, aby zde s nadšením, ale bez talentu, šířili vědu a umění, usilovně studují, nic se jim nedaří a všem jsou pro smích

 

ZAJÍMAVOSTI

  • získal ocenění rytíř Čestné legie
  • neměl děti
  • Katolická církev zařadila některé jeho romány na Index zakázaných knih
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.