Havran – rozbor díla k maturitě (7)

rozbor-díla

 

  Kniha: Havran

  Autor: Edgar Allan Poe

  Přidal(a): janvalis

 

Edgar Allan Poe

 • Poe se narodil kočovným hercům na počátku 19. století
 • Otec opustil matku, a ta zemřela na tuberkulózu
  • Nechala tři potomky, včetně Edgara Allana Poa
 • Poa se ujali majitelé tabákové společnosti Allanovi, po kterých získal prostřední jméno
 • K matce měl velmi vřelý vztah, ale k otci nikoliv
 • Otec si o Edgarovi myslel, že je to spratek
 • Již v dětství ale Edgar píše své první básně
 • Edgar studoval literaturu na univerzitě ve Virginii
 • Začal mít ale problémy s alkoholem a gamblerstvím
 • Byl vyloučen – rozpor s otcem
 • V dluzích odešel na vojenskou školu, kde pokračoval v psaní literatury
 • Poté co byl i odsud vyloučen, se zúčastnil literární soutěže, ve které uspěl
 • Později získal místo v místních novinách a později se stal jejich šéfredaktorem
 • Oženil se se svou mladou sestřenicí, která ale zemřela po deseti letech manželství
 • Edgar Allan Poe se stává závislým na alkoholu a drogách
 • V opojených stavech píše díla jako Havran
  • Nečekaný úspěch – ohromil

 

Další díla:

  • Kromě básně Havran, napsal Poe povídku Jáma a Kyvadlo
  • Předznamenává také detektivní příběhy svými Vraždami v ulici Morgue
  • Kromě detektivních příběhů představuje Americe Anglický horor, gotické příběhy a sci-fi

 

Literárně-historický kontext

Kontext:

 • V první polovině 19. Století je ve světě oblíbená romantická literatura
 • I když v Americe ji přebíjela literatura americké renesance
 • Romantismus se staví proti předchozímu klasicismu
 • Proti velkolepému hrdinovi staví romantického hrdinu
  • Rozervaného vyděděnce, často s tragickým osudem
  • Proti klasicistní racionalitě staví emocionalitu
  • Mezi typické romantické autory patří Lord Byron a Walter Scott z Velké Británie, Nikolaj Sergejevič Puškin z Ruska, Victor Hugo z Francie, nebo z českých autorů Karel Hynek Mácha nebo Karel Jaromír Erben
  • V neposlední řadě Edgar Allan Poe
   • I když ten by se mohl řadit i do gotického stylu
    • Britský směr vycházející z romantismu
    • Hororové prvky, otázka smrti, noční můry
 • V českých zemích byl romantismus obohacen o Národní obrození
 • To byla snaha o to, aby se z češtiny opět stal jazyk vzdělanců
 • Zároveň mělo motivovat čechy k národnímu uvědomění

 

Rozbor díla: Havran 

Jazyk:

 • Havran je veršované lyricko-epické dílo
 • Psáno v ich-fromě
 • Chronologicky řazeno
 • Střídání délky veršů
 • 8, 7 a půl, poslední vždy 3 a půl trochejské stopy
 • Metafory
 • rým: ABCBBB – navíc v angličtině vždy -OR – podobný zvuk jako vydává krkavec (americký symbol pro našeho havrana)

 

Děj:

 • Muž o půlnoci čte svazky, snažíc se zapomenout na svou mrtvou milou
 • téměř usíná
 • probouzí ho klepání na dveře
 • zamýšlí se a jde otevřít
 • Nikdo tam není a muž přemýšlí, zda to nebyla Leonora – mrtvá milá
 • Poté jde zpět, ale zaslechne šelest pod okny a jde se podívat
 • Otevře okno a do domu mu vlítne havran, usadí se na hruď Pallady (atény?)
 • muž je nejdřív pobaven
 • Poté vede monology, ptá se havrana na otázky
 • ten mu odpovídá “už nikdy více”
 • Přesto, že muž ví, co mu havran odpoví, se ptá dál
 • Zda se setká se svou milou, zda najde klid po smrti, jestli vůbec ještě odletí – odpověď vždy “nikdy více”
 • snaží se havrana vyhnat, ale bez úspěchu
 • Tak báseň končí, havran zůstává a muž je ponechán útrapám

 

Interpretace:

 • Havran je v podstatě založen na opakování motivů. Vedle slovního spojení “nikdy více”, je tu havran, otázka smrti, peklo apod., Leonora – ztracená láska, potažmo socha pallas athény.
 • Nikdy více opakuje havran vždy, když něco řekne. Vždy, když je tedy zapojen mužem do konverzace. Zezačátku to bylo nevinné, ale ke konci z toho muž šílel. Přesto, že havran neuměl říct nic jiného, pokaždé se ho ptal muž znovu. Jak říkal Einstein – šílenství je opakování stejné věci dokola a očekávání jiného výsledku. Muž doufá v jinou budoucnost, ale pokaždé, když mu havran odpoví nikdy více, ztrácí naději. Právě výraz nikdy více je oříškem pro desítky překladatelů v čechách, kteří se pokusili Havrana přeložit. To sousloví musí říkat, že vše končí, nikdy již to nenastane. Ani smrt není předělem.
 • Stejně tak Raven – krkavec, byl přeložen jako havran. Havran je totiž odjakživa vyslancem smrti. Předzvěstí něčeho zlého. Ovšem zde nic nedělá, pouze říká jedno jedno slovo (v originálu). Nejspíše je to mužova paranoia, která vidí v havranovi něco více. A něco od něj očekává. Stejně jako očekává Leonoru, když otvírá dveře, i když ví, že je mrtvá. Zoufalství muže tak naplnilo, že přestal vnímat, co je reálné a co není. Jedinou jeho touhou bylo zbavit se toho zoufalství a tak hledal jakékoliv východisko, ať bylo reálné, či ne. Bohužel, jeho obavy, potvrzené havranem, se naplnily a muž byl ponechán jeho zoufalství, bez vidiny změny. Hlavní motiv – psychologická vývoj zoufalství muže.