Havran – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Havran

Autor ukázky: Edgar Allan Poe

Přidal(a): MauserT

 

Ukázka z uměleckého textu:

Vari! Slovem tímto z prahu,

ptáku, ďáble, starý vrahu,

v Peklo zpět neb v bouř, jež hnala

sem tě do mých okenic;

ani pera nenech tady,

ani slova z lži své, zrady,

v samotě mé beze vnady

nech mne, opusť sochy líc!

přestaň rvát mi srdce, šelmo,

kliď se z dveří prchajíc!“

Načež Havran: „Nikdy víc!“

A tak Havran neslét, sedí,

stále sedí, na mne hledí,

Pallady dál sochy bílé

černým křídlem cloní líc;

jeho očí zář mne svírá,

takto snící démon zírá,

lampy zář jej obestírá,

jeho stín kol vrhajíc,

a má duše z toho stínu

nevzchopí se zoufajíc,

nevzchopí se — nikdy víc!

 

Rozbor uměleckého textu

Téma:

  • Básník vyhání Havrana z domu

 

Umístění úryvku v díle:

  • Katastrofa

 

Jazykový rozbor úryvku:

  • Ich forma, spisovný jazyk s archaismy
  • Refrén: nikdy víc
  • Personifikace: starý vrahu, ďáble, démon
  • Gradace: ptáku, ďáble, starý vrahu
  • Hyperbola: rvát mi srdce
  • Kontrast: sochy bílé, černým křídlem
  • Archaismus: Vari – velmi důrazné vybídnutí k odchodu

ani pera nenech tady,

ani slova z lži své zrady

nevzchopí se zoufajíc,

nevzchopí se — nikdy víc!

  • Přesah:

v Peklo zpět neb v bouř, jež hnala

sem tě do mých okenic