Černý kocour – analýza uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Černý kocour

Autor ukázky: Edgar Allan Poe

Přidal(a): Šimon Blažek

 

 

Ukázka z uměleckého textu:

„Pánové,“ řekl jsem, když už stoupali po schodech nahoru, „těší mě, že jsem rozptýlil vaše podezření. Buďte zdrávi a buďte o maličko vlídnější, pánové. Mimochodem – tohle je velmi dobře stavěný dům.“ (V zuřivé touze říci něco nenuceně jsem už sotva věděl, co vůbec povídám). – „Dá se říci skvěle stavěný dům. Tyto zdi – už jdete, pánové? – tyto zdi jsou důkladně stavěny.“ A tu, posedlý chvástavostí, zabušil jsem holí, kterou jsem držel v ruce, právě na onen kus zdiva, za kterým stála mrtvola mé drahé ženy. Ó Bože, proč jsi mne neochránil, proč jsi mne nevytrhl z drápů arciďasa! Ještě nedozněla ozvěna mých úderů, a již mi z hrobky odpovídal hlas! Byl to pláč – zprvu tlumený a přerývaný jako vzlykot dítěte, ale znenáhla propukající v táhlý, ječivý a nepřetržitý křik, v zrůdné a nelidské vytí – kvílivý skřek hrůzy i triumfu, jaký se může jen z pekla ozývat, mnohohlasý skřek z hrdel zatracenců, zmítajících se v mukách, i satanů, jásajících nad jejich zatracením. Bylo by bláhové mluvit o tom, co jsem si tenkrát myslel. V mrákotách jsem dovrávoral k protější stěně. Ti nahoře na okamžik strnuli děsem i bázní. Ale v příštím okamžiku již tucet statných paží strhávalo zeď. Zbortila se v jediném kuse. Před očima policistů se zjevila vzpřímená mrtvola, již značně rozložená, střísněná sedlou krví. Na její hlavě sedělo s rozšklebenou rudou tlamou a jediným ohnivým okem ohyzdné zvíře, které mne úskokem svedlo k vraždě a jehož zrádný hlas mne vydal katu. Zazdil jsem obludu do hrobky!

 

Analýza uměleckého textu

Zasazení výňatku do kontextu díla

 • výňatek je ze závěru knihy

Téma a motiv

 • kniha
 • výňatek je o prozrazení, nálezu oběti, chvástání

Časoprostor

 • ve vězení, většinou v noci
 • ve sklepě a na schodech, čas není

Kompoziční výstavba

 •  retrospektivní prvky, chronologická výstavba

Literární druh a žánr

Vypravěč / lyrický subjekt

 •  ich-forma (1. os.) – personální vypravěč

Postava

 • manželka, 2x kocour, alkoholik, policie
 • policie, mrtvola, alkoholik, mrtvola kočky

Vyprávěcí způsoby

 • pásmo vypravěče, přímá řeč, vnitřní monolog

Veršová výstavba

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

 • arciďas, bláhové, dobře stavěný dům, skvěle stavěný dům (gradace)
 • bože, arciďas, satan, muka, zatracenci
 • naturalistický popis (velmi věrohodný)

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

 • u poezie

Kontext autorovy tvorby

 • 19. stol., romantismus, napsal Havrana

Literární / obecně kulturní kontext

 • je o černém kocourovi, alkoholu, vraždách, psychice – 2.pol. 19. stol., období romantismu, Puškin, Dumas, Hugo
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.