Hermann Hesse – životopis

literatura

 

 Jméno: Hermann Hesse

 Zařízení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

Život (1877 – 1962)

Hermann Hesse byl německo-švýcarské národnosti a je považován za autora mnoha esejí, ale také za básníka a prozaika. Narodil se 2. července roku 1877 ve městě Calw, které leží v oblasti Švábsko v Německu. Jeho otec byl Estonec, který do Německa o pár let dříve přišel. Další členové rodiny byli v Indii, kde působili jako misionáři.

Vzhledem k zaměření rodiny vstoupil Hermann Hesse v roce 1891 do evangelického semináře v Maulbronnu. Z něho však po zhruba 6 měsících odešel na gymnázium v Cannstattu. Ani toto studium však nemělo dlouhého trvání. Byl zde zhruba rok. Poté se začal učit v Esslingenu, a to na knihkupce. Nakonec se z něho stal zámečnický učeň, který se však vrátil k původnímu povolání do knihkupectví. Toto v předurčilo jeho následující kariéru jako autora.

I když oficiální studium mu příliš nešlo, sám se učil například klasické jazyky, ale také dějiny spojené s evropskou, ale také orientální kulturou. V roce 1899 se z Německa přestěhoval do Basileje. Zde pokračoval v profesní dráze knihkupce, ale zároveň se začal již aktivně věnovat tomu hlavnímu, a to konkrétně psaní. To mu bylo umožněno hlavně díky nenáročnosti oficiální práce.

V daném knihkupectví působil 5 let. Po této době ho opustil a vzhledem k úspěchu svého prvního románu se mohl věnovat jenom vlastní tvorbě. Usadil se v Gaienhofenu, kde se také následně oženil s Marií Bernoulliovou. I ta měla k umění blízko, jelikož šlo o fotografku. S tou měl Hermann Hesse celkem tři syny.

Z oblasti od Bodamského jezera se v roce 1911 vydal na celkem zajímavou cestu do Indonésie, která však nesplnila očekávání, jelikož přinesla spíše různorodost, než snahu o ztotožnění. V roce 1912 již byl zpět v Evropě. Konkrétně zamířil do Bernu do Švýcarska. Vzhledem k první světové válce mu daný pobyt zkomplikoval život. Přesto se do daného města vrátil. Jelikož byl odpůrcem války, výrazně ho postihlo vyhlášení druhé světové války, se kterou také nesouhlasil.

V roce 1946 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu, kterou si však vzhledem ke svému špatnému zdraví nemohl převzít. Později mu byla udělena i celá řada dalších významných cen. Dožil se požehnaného věku 85 let. Zemřel 9. srpna 1962 ve švýcarské Montagnole.

 

Dílo

Romantické písně – Velmi malá kniha básní, která byla vydaná v roce 1899. Šlo o první pokusy s vlastní tvorbou. Charakteristické je, že byla vydána ve vlastním nákladu.

Spisy a básně z pozůstalosti Hermanna Lauschera – Originálním názvem Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher. Dílo z roku 1901, které bylo v roce 1907 ještě rozšířeno o 2 prózy. Původní verze tohoto díla byl svazek lyrických próz, které byly doplněny také řadou básní.

Petr CamenzindRomán který vyšel v roce 1904. Jedná se o melancholické dílo, které popisuje příběh umělce, který pocházel z chudých poměrů. Je však odmítnut společností a tak se vrací do své vlasti. Zde přemýšlí nad otázkou postoje k současným umělcům.

Obrácení CasanovyPovídka z roku 1906, jejíž originální název zní Casanovas Bekehrung. Autor se v ní dotýká tématu a také touhy po volném životě, bez výrazného mezování.

Gertruda – Známý román z roku 1910, který popisuje ne příliš šťastný osud tělesně postiženého skladatele. I když tvůrčí činnost je spojena s úspěchy, v osobním štěstí hlavní postava románu zcela jasně propadá.

Knulp – Povídkový triptych z roku 1915, který popisuje život a příběhy tuláka Knulpa. Ten má velmi vřelý vztah nejenom k přírodě, ale i lidem. Dílo popisuje jeho radost ze života, kterou předává dále.

Demian – Tento román nejprve vyšel pod pseudonymem Emil Sinclair. Teprve později byl podepsán jménem autora. Dílo podává obraz o rozpadající se Evropě a mapuje dny před první světovou válkou.

Lázeňský host – Autobiografické dílo vydané v roce 1925. Jeho charakteristikou je popis autorova pobytu v lázních v Badenu, nedaleko Curychu. Dílo rozebírá nemoci fyzické, ale i problémy duševního rázu.

Hra se skleněnými perlami – V originále Das Glasperlenspiel. Román, který vyšel v roce 1943 a který je považován za vrcholné dílo autora. Právě díky němu mu byla udělena Nobelova cena. Dílo je charakteristické tématem duchovního života, ve spojení s dnešní, v podstatě moderní dobou.