Ideální manžel – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Ideální manžel

Autor: Oscar Wilde

Přidal(a): David Hampl

 

 

Oscar Wilde

 • Narodil se 16. října 1854 v Dublinu, zemřel 30. listopadu 1900 v Paříži.
 • Irský dramatik a prozaik, v jehož tvorbě se projevily moderní umělecké směry přelomu století, zejména symbolismus a dekadence.
 • Pocházel z rodiny lékaře a spisovatelky, od mládí tak měl blízko k umění, studoval filologii na univerzitě v Dublinu i na Oxfordu, kde začal sám také literárně tvořit.
 • Žil poměrně bohémským životem, který byl v souladu dekadentním hnutím, jehož se stal hlavním představitelem, odmítal jakékoli konvence a pokryteckou morálku.
 • Oženil se s ženou z bohaté rodiny, se kterou měl dva syny, nicméně o několik let později bylo odhaleno jeho intimní přátelství s lordem Alfredem „Bosie“ Douglasem, kvůli němuž byl následně obžalován z homosexuality a odsouzen ke dvěma letům nucených prací.
 • Psal romány, pohádky, povídky, dramata i básně.
 • Po návratu z nucených prací se od něj rodina odvrátila, zbytek života strávil touláním se po Evropě.

Díla

 • Šťastný princ a jiné pohádky – soubor pěti moderních, lyrických a ne vždy dobře končících pohádek, které svým stylem připomínají pohádky Andersena, k nejznámějším patří Slavík a růže.
 • Obraz Doriana Graye – román s dekadentními prvky, jehož hlavní hrdina je zahleděn sám do sebe. Hlavními tématy díla jsou vztah mezi realitou a uměním, manipulace, společenské konvence či hodnoty skutečné versus povrchní.

 

Literárně-historický kontext

Prokletí básníci

 • Specifické označení pro skupinu básníků tvořící v poslední třetině devatenáctého století ve Francii. Svou tvorbou navazují na francouzského renesančního básníka Francoise Villona a na amerického představitele romantismus Edgara Allana Poea. Byli to mladí muži, kteří provokovali tehdejší společnost, žili bohémským a neuspořádaným životem. Psali poezii, ve které otevřeně vyjadřovali své pocity a dojmy, čímž často šokovali čtenáře. V jejich poezii se často objevují prvky dekadence a symbolismu.

Zástupci

 • Charles Baudelaire – básník a překladatel, kvůli své šokující sbírce Květy zla byl obviněn z ohrožování mravopočestnosti a náboženství. K nejznámějším textům patří zejména báseň Zdechlina.
 • Paul Verlaine – básník, který je autorem sousloví prokletí básníci, měl intimní poměr s dalším představitelem těchto básníků Jeanem Arthurem Rimbaudem. Mezi jeho díla patří například sbírka Romance beze slov.

 

Rozbor díla: Ideální manžel

Dodnes hraná divadelní hra Oscara Wilda, konverzační komedie, ve které s typickým anglickým humorem satiricky kritizuje intriky a zkaženou morálku společnosti. Komedie se odehrává ve vyšších kruzích viktoriánské Anglie, které sám Wilde velmi dobře znal, a mohl tak při psaní hry využít svých vlastních zkušeností.

 

Postavy

 • Lord Robert Chiltern – politik, svědomitý, zásadový, čestný. Zdá se, že nemá žádné chyby, v mládí se ale dopustil nelegálního obchodu, díky kterému zbohatl. Toto své tajemství bedlivě střeží, neboť se za něj stydí. Má manželku Gertrudu a sestru Mabel.
 • Lady Cheveleyová – bohatá žena, které záleží jen na ní samotné, na majetku a společenském postavení. Jako jediná zná tajemství lorda Chilterna a chce to využít ve svůj prospěch. Sama je ale mnohem bezcharakternější.
 • Lord Arthur Goring – přítel Chilterna, kterému se svěří se svou minulostí, on se mu snaží pomoci, ale bohužel celou situaci na nějakou dobu spíše zhorší. Nakonec má ale velký podíl na tom, že vše dobře dopadne, neboť on pro změnu zná tajemství lady Cheveleyové

 

Obsah

Děj začíná na večírku vyšší společnosti, kam přijde lady Cheveleyová, která byla delší čas mimo Londýn, neboť pobývala ve Vídni. Pro hlavní postavu hry, lorda Chilterna, se jedná o nemilé překvapení, neboť lady Cheveleyová zná jeho přísně utajované tajemství – nelegální obchod, díky kterému v minulosti zbohatl. Lady Cheveleyová si je velmi dobře vědoma moci, kterou nad lordem, který nechce přijít o své společenské postavení, má, a tak ho začne vydírat. Chce po něm, aby ve sněmovně podpořil projekt průplavu v Argentině, který je ale naprosto nevhodný. Lord tento projekt podpořit nechce, ale zároveň má obavu o svou pověst a kariéru. V zoufalství se se vším svěří svému příteli lordu Goringovi. Ten vše taktně nastíní lordově manželce Gertrudě, ta je zklamaná, ale přesto se rozhodne dát manželovi ještě šanci. Domluví si s Goringem schůzku, na kterou ale bohužel nepřijde, naopak místo ní přijde lady Cheveleyová, kterou Goringův sluha mylně považuje za Gertrudu. Goring se snaží vyřešit domnělou rodinnou krizi, ale lord Chiltern zjistí, že ve skutečnosti jejich rozhovor poslouchá lady Chveleyová, nikoli jeho žena, a na Goringa se rozzlobí. Goring má ale něco, o čem lady Cheveleyová neví, brož, kterou na večírku ztratila, ale která ve skutečnosti nebyla její, před lety ji totiž ukradla Goringově sestře. Tím nad lady zvítězí a ona se vzdá, neboť ví, že by toto odhalení zničilo pro změnu její pověst. Celá komedie tak končí šťastně, lord Chiltern se udobří se svou ženou i s Goringem, který se nakonec vezme za manželku lordovu sestru Mabel.