Jack Kerouac – životopis

literatura

 

Jméno: Jack Kerouac

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

JACK KEROUAC (1922 – 1969)

Jack Kerouac byl americký spisovatel, patřil k nejvýznamnějším představitelům beat generation. Psal autobiografické romány, proslavil se dílem Na cestě.

 

ŽIVOT

Kerouac pocházel z přistěhovalecké francouzsko-kanadské rodiny, narodil se v Americe. Když mu byly čtyři roky, zemřel mu jeho devítiletý bratr Gerard. Tato nešťastná událost prohloubila jeho závislost na matce a později se promítla i do jeho tvorby. Rodina doma mluvila francouzským dialektem, proto je jeho mateřským jazykem právě francouzština. Angličtinu se začal učit v šesti letech, nejprve s ní poměrně dost bojoval.

Jeho otec vlastnil malou tiskárnu, takže se rodině žilo celkem dobře, až do doby, kdy byla zatopena. U otce se projevily zdravotní problémy, částečně zapříčiněné alkoholem, nevydělával dostatečné množství peněz, v rodině sílila síla matky a také napětí. V posledním stadiu choroby strávil Kerouac u otce nejvíce času, musel mu slíbit, že se po jeho smrti postará o matku. To se ne zcela povedlo, matka si musela najít práci v továrně na boty
a Kerouac trpěl velkým pocitem viny, že nedokázal převzít roli živitele rodiny. Jeho vazba na matku ještě více zesílila.

V roce 1936 nastoupil na lowellskou střední školu, kde měl dobré společenské postavení díky výborným výkonům v americkém fotbale a atletice. Seznámil se zde s jazzam a začal hodně číst. Díky fotbalu dostal dvě nabídky univerzitního stipendia a rozhodl se jít na Kolumbijskou univerzitu v New Yorku. Nejdříve se mu dařilo, psal výborné eseje a spolužáci si ho najímali pro tvorbu jeho prací. Měl časově náročný režim, začal být unavený a studium nedokončil.

Chvíli se zdržoval u námořnictva, řadu let žil jako tulák ve společnosti bohémů, až se dostal to takzvané beat generation – zbité blažené generace. Stal se spisovatelem, po osobní a umělecké krizi podobu beatnika opustil, uchýlil se do ústraní v Lowelu a vrátil se ke katolictví. Byl dvakrát hospitalizován se zánětem žil, zemřel kvůli fyzické a psychické vyčerpanosti.

 

DÍLO

Ve svém díle si zakládá na maximální upřímnosti a spontánnosti. Osobnost literáta byla pro něj něco jako jazzovým saxofonistou, který zajišťuje neporušené proudění myšlenek. Z jeho tvorby je patrná stísněnost, zoufalství, bolest žití, to vše převažuje nad občasnou veselostí postav. Jeho poezii ovlivnil asijský zen-buddhismus a stará čínská poezie. Je patrný vliv především formy haiku, bluesu a jazzu. Své básně považoval za chorusy. Napsal románové prózy, povídky, básně a filmové scénáře.

MALOMĚSTO A VELKOMĚSTO – román, konfrontace dvou odlišných světů, harmonického maloměsta a odlidštěného velkoměsta

NA CESTĚ – román, považován za bibli beat generace, zobrazuje dojmy, názory a zážitky, které zaznamenali během čtyř cest stopem, autem a autobusem na cestě z New Yorku do Kalifornie, vypravěč, smutný Sal Paradise a energický Moriarty

VIDĚNÍ CODYHO (VIZE CODYHO) – text se skládá z výňatků magnetofonových pásků, postava Codyho postupně zosobňuje velké osobnosti amerických dějin, kniha naráží na spisovatele, které Kerouac obdivoval

DULUOZOVY MARNOSTI – román, který je velice působivý, muž Duoloz si při svých námořnických aktivitách uvědomuje různé věci, například že přisluhuje při zneškodnění nepřátel, ale také k zabíjení lidí, stane se z něj pacifista a zavrhuje nacionalismus

OSAMĚLÝ POUTNÍK – cestopisné dílo, osm povídek o jeho cestách po Spojených státech, Mexiku, Maroku a Evropě

MEXICO CITY BLUES – báseň složená z 242 slok, vydána knižně, každá sloka je psána na nové stránce a samostatně číslována, zdánlivě spolu nesouvisí, ale tvoří celek

ROZPRÁŠENÉ BÁSNĚ – básnická sbírka, sestavena posmrtně

 

ZAJÍMAVOSTI

  • celé jméno Jean-Louis Lebris de Kerouac
  • byl velice citlivé povahy, prošel si depresemi, obával se, že zemře sám, nevěřil si, psal o sobě jako o zuboženém žebrákovi, hledat východisko v budhismu
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.